Betinget optimisme i Forskerforbundet

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 3 2000


- Vi er godt fornøyde med den innstillingen som nå er vedtatt, sier Kari Kjenndalen, generalsekretær i Forskerforbundet. - Hvis disse vedtakene blir realisert, vil det innebære et betydelig løft for norsk forskning.

Grethe Tidemann

- Innstillingen representerer synspunkter vi har argumentert for i mange år, sier Kari Kjenndalen, og forteller om en betinget optimisme i forbundet. - Nå gjenstår det å se om vedtakene gir konkrete resultater. Hun forteller at Forskerforbundet vil følge nøye med oppbyggingen og forvaltningen av Forsknings- og nyskapningsfondet og tiltakene rettet mot å bringe forskningen i Norge opp på nivå med gjennomsnittet i OECD.

Forskernes lønns- og arbeidsvilkår må forbedres

Den største utfordringen blir, ifølge Kjenndalen, å øke rekrutteringen til forskerstillinger. - Hvis rekrutteringen skal øke i samme grad som innstillingen legger opp til, må forskernes arbeids- og lønnsvilkår forbedres, slår hun fast.- Det må igjen bli attraktivt for unge mennesker å søke seg til forskerstillinger. Norske universiteter og høyskoler vil heller ikke kunne konkurrere om dyktige utenlandske forskere med de lønns- og arbeidsvilkår vi har i dag, legger hun til.

Forskerforbundets generalsekretær er også fornøyd med at større deler av forskningsbevilgningene skal gå direkte til institusjonene. Hun understreker at det er Norges framtid det gjelder. - Den forskningen som gjøres i de neste årene, skal legge grunnlaget for hva vi skal leve av i framtiden.

Lys framtid for norsk forskning


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 3 2000

Publisert 23. feb. 2000 07:45 - Sist endra 1. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere