Blindern stasjon forblir som den er ...

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 3 2000


... i hvert fall i overskuelig framtid. Det opplyser seniorarkitekt ved Teknisk avdeling, Helga Sagsveen.

Blindern t-banestasjon

STYGG STASJON: I august i fjor lovte sporveisdirektør Trond Bjørgan å gjøre sitt beste for at Blindern stasjon skal bli penere. For denne viktige inngangsporten til universitetet på Blindern, synes imidlertid selv ikke det beste å være godt nok.

Trine Nickelsen
Grethe Tidemann (foto)

Folk som benytter T-banen, vil ennå i lang tid få en nokså trist velkomst til universitetet på Blindern. Den lite funksjonelle og, i de flestes øyne, stygge gangbroen over skinnegangen, vil fortsatt bli stående en god stund.

- Vi vet ikke når byggingen av den planlagte broen tar til. Antagelig er det nødvendig med en omregulering av området. Universitetet er imidlertid med i diskusjonen rundt plassering av broen og atkomsten til Blindern. Landskapsarkitekt Bjarne Aasen, som har utformet blant annet utomhusanlegget rundt Georg Sverdrups hus, vil også se nærmere på dette området, forteller Sagsveen.

Forslag til ny gang- og sykkelbro er for lengst utarbeidet av arkitekt Arne Henriksen. Men når denne kommer på plass, er det altså ingen som vet.

Nytt hus til Parkanlegget

Men noe skjer da i stasjonens nærområde: Langsmed trikkelinjen på østsiden, mot Blindern Studenterhjem, skal Parkanlegget ved Teknisk avdeling få sin nye driftsstasjon. - Byggingen tar til i vår. Driftsbygningen skal romme garasjer for anleggsmaskiner og skal gi oppholdsrom og garderober til personalet ved Parkanlegget, forteller Sagsveen.

Universitetet i Oslo har kjøpt tomten av Oslo Sporveier, Oslo kommune og Blindern Studenterhjem, som hver har eid deler av den om lag 3 mål store tomta.

Avdelingsleder ved Parkanlegget, Karl Ove Strand, er glad for at fem års "landflyktighet" nå snart er over. - Da arbeidet med nye UB tok til, mistet vi huset vårt. Siden da har vi holdt til i Idrettsbygningen, og med garderober spredt litt rundt om kring. Et stort telt i Moltke Moes vei fungerer som et provisorisk garasjeanlegg, og en container er provisorisk lager og verksted. Vi har det for så vidt bra i Idrettsbygningen, men det blir mye vandring til og fra verksted og garasje et stykke unna. At vi er spredt rundt omkring, er organisatorisk og praktisk sett ikke så gunstig. Vi ser derfor fram til å samles under ett tak når den nye driftsstasjonen står ferdig.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 3 2000

Publisert 23. feb. 2000 14:15 - Sist endra 1. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere