Hva skjer?

Forrige Innhold Uniforum nr.2 2000


Georg Sverdrups hus

"Krig for fred"

Kort seminar på ettårsdagen for starten på NATOs bombing av Jugoslavia, med særlig vekt på norsk forsvarspolitikk

fredag 24. mars kl. 12.15-14 i Georg Sverdrups hus, Blindern.

Universitetet i Oslo mener at ettårsdagen for oppstart av bombingen av Jugoslavia må være en dag for ettertanke, en dag hvor vi ønsker å vise at vi tar FNs oppfordring om å gjøre år 2000 til "International Year for the Culture of Peace" på alvor. Seminaret "Krig for fred" kan være en anledning til refleksjon over det som skjedde for ett år siden. Sentrale spørsmål vil være: Hva har vi lært av krigen på Balkan? Kan denne type krig forsvares etisk?

Som hovedinnledere har vi fått Ingvald Godal, Høyres fraksjonsleder i forsvarskomiteen, Øyvind Østerud, Institutt for statsvitenskap, UiO og Henrik Thune, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Arrangører: Informasjonsavdelingen og Seksjon for internasjonale programmer, SFA.

Museene på Tøyen

Paleontologisk museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: Paleontologisk sal, 2. etasje, Geologisk museum

12. mars: "Sjøskorpionen har satt spor etter seg på Ringsrike" v/stud.scient. Odd Erik Tetlie.

Zoologisk museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: auditoriet, 1. etasje, Zoologisk museum

5. mars: "Fugler i Polhavet og i områdene omkring Nordpolen" v/dr.philos. Fridtjof Mehlum.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling er åpen: onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Historisk museum, Sentrum

Frederiks gt. 2

Søndag 27. februar: kl. 13-14 i Foredragssalen, 3. etasje:

Koreansk søndag. Den koreanske performance-kunstneren Won Kyung Cho opptrer med dans og poesi.

Søndag 5. mars: kl. 11-16. Hele huset: Barnas dag: Vi feirer fastelavn - Fugler og fjær, faste og fest. Finn fugler og fjær i utstillingene, lag fjærsmykker og mye annet.

Søndag 12. mars: kl. 13 i 1. etasje: En arkeologisk reise til Israel - førsteamanuensis Laszlo Berczelly kåserer i utstillingen "Du slette tid!"

Faste utstillinger: Afrika, Arktis, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Sør-Asia og Øst-Asia.

Seminar ved Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18.15-20

Sted: Seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

28. februar: "Globalhistorie: Verdenshistorie på tvers av sivilisasjoner" v/Stein Tønnesson, SUM.

6. mars: "What Type of World History Is the Best?" v/David Saunders, University of Newcastle.

13. mars: "Hannah Arendts historiesyn: 'Story-telling' som meningsdannelse" v/Helgard Mahrdt, Germanistisk institutt.

Handel

Middelaldersenterets tverrfaglige seminar våren 2000

Tid: mandager kl. 14.15-16

Sted: Forskningsparken, Seminarrom 7 (plan 2)

28. februar: "Etter en funngjennomgang og før nye utgravninger: Hva er det vi allerede vet om virksomheten på Kaupang utfra boplassfunnene?" v/Heid Gjøstein Resi.

6. mars: "Nærhandel og fjernhandel" v/Petter Molaug.

13. mars: "Myntøkonomi og varebytte" v/Kolbjørn Skaare.

Poetikkseminaret

Tid: fredager kl. 12.15-14

Sted: Sem.rom 51, Niels Treschows hus, Blindern

10. mars: "Forholdet mellom poetikk og retorikk hos Aristoteles" v/professor Øivind Andersen.

Estetisk seminar

Tid: fredag kl. 14.15-17

Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

25. februar: "Var ikke modernismen moderne? En diskusjon av Dag Østerbergs bok: Det moderne. Et essay om Vestens kultur 1740-2000" v/Dag Østerberg, Kjersti Bale, Øyvind Pålshaugen, Erling Sandmo og Arild Utaker.

Politikk i det 21. århundre - refleksjon og resonnement

Arr.: Institutt for statsvitenskap i samarbeid med Dagbladet

Tid: torsdager kl. 16.15-18

Sted: Auditorium 1, Eilert Sundts hus, Blindern

2. mars: Globalisert politikk og økonomi: Helge Hveem: "Veien fra imperialisme til globalisert kapitalisme - nye former, gamle strukturer?" og William M. Lafferty: "Globale mål og nasjonalt demokrati i arbeidet for bærekraftig utvikling".

9. mars: Internasjonalisering av styringsverk og politikk: Tom Christensen: "Stat og marked - globaliseringens seier?" og Morten Egeberg: "EU - mellom internasjonal organisasjon og statsdannelse".

Forskerseminar - ARENA

Tid: tirsdager kl. 14.15-16

Sted: Sem.rom 522, 5. et., Eilert Sundts hus, Blindern

14. mars: "Multilevel Governance and the Regulation of Genetic Technology" v/Inger Johanne Sand, ARENA.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16

Sted: Seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

25. februar: "Vitenskapsmannen som integrator" v/Per Brodal (medisin, Oslo).

2. mars: Foredrag v/Harry Collins, Bath.

10. mars: "Modelling Local Air Pollution: Credibility, Legitimacy and Participation" v/Steven Yearley, York (sociology).

Senter for kvinneforskning

Fokus på 50-tallet

Seminarrekken med forelesninger fortsetter følgende onsdager: 1., 15. og 29. mars og 12. april kl. 14.15-16 i Sognsvn. 70, seminarrommet, 4. etasje. Faglig ansvarlig: professor Gro Hagemann.

Kjønn, vold og krig

Fredag 3. mars kl. 9.15-12 i Sognsvn. 70, seminarromet, 5. etasje:

Calling the Ghosts av Mandy Jacobsen og Karmen Jelincic. Introduksjon til filmen ved overlege dr.med. Solveig Dahl, Psykososialt senter, UiO og kommentarer ved professor Maud Eduards, SFK.

Faglig ansvarlig: professor Maud Eduards.

Forskerkurs Luce Irigaray: Kjønnsforskjellens etikk

Onsdag 8.-fredag 10. mars kl. 14-17 i Sognsvn. 70, seminarrommet, 4. etasje

Forskerkurs med professor Sara Heinämaa.

Feminisme og offentlighet

Onsdag 8. mars kl. 13.15-16 i aud. U36 i Helga Engs hus, Blindern

Innledninger ved: Astrid de Vibe, magister i litteraturvitenskap og direktør for Gyldendal forlag og Hege Gundersen, stipendiat i medievitenskap og en av redaktørene for tidsskriftet Utflukt.

Faglig ansvarlig: stipendiat Wencke Mühleisen og professor Harriet Bjerrum Nielsen.

Hvilken løsning er bekkenløsning?

Fredag 17. mars kl. 09-16.15 i Sognsvn. 70, seminarrommet, 5. etasje

Innledninger ved: cand.polit., fysioterapaut Eva Haukeland-Fredriksen, Bergen, stipendiat, cand.med.Kitty Strand, UiO (forebyggende medisin), professor emeritus Einar Sudmann, UiB (ortopedi), cand.polit., fysioterapaut Eli Heiberg, Statens helseundersøkelser (antropologi). Kommentarer ved professor Harriet Bjerrum Nielsen.

Faglig ansvarlig: professor Kirsti Malterud.

Nettverk for forskning om seksualisert vold: Seksuelle overgrep i et religiøst perspektiv

Fredag 24. mars kl. 09-15 i Støttesenter mot incest, Youngsg. 5, 2. etasje

Innledninger ved sosionom Torbjørn H. Andersen, Høgskolen i Gjøvik, Kirkelig ressurssenter for mishandlede kvinner, representert ved administrasjonssekretær og konsulent Helene Horsfjord, kapellan Reimunn Førsvoll, Karmøy kommune og prest og leder for Kirkens bymisjon Helen Bjørnøy.

Faglig ansvarlig: dr.psychol. Svein Mossige, NOVA.

Påmelding innen 17. mars 2000.

Forum for diskursanalyse

Tid: fredager kl. 14-16

Sted: rom 1001, Eilert Sundts hus, Blindern

25. februar: "Ideologier i skolens naturfagbøker: Hvorfor er de viktige for elevers læring, og hvordan finne dem?" v/Erik Knain, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.

24. mars: "Konversasjonsanalyser fra politiavhør og rettsforhandlinger" v/Anna Birgitta Nilsen, Institutt for lingvistiske fag.

"Å overleve krig og tortur - erfaringer med flyktninger i Norge!"

Arr.: Psykososialt senter for flyktninger

Tid: onsdager kl. 16.15-18

Sted: Auditorium 3, Eilert Sundts hus, Blindern

1. mars: "Å overleve krig og tortur - erfaringer med flyktninger i Norge" v/sjefspsykolog Ellinor Major, Psykososialt senter for flyktninger.

8. mars: "Transkulturell psykiatri" v/professorstipendiat og overlege i psykiatri, Edvard Hauff, Holmlia DPS/Ullevål sykehus.

15. mars: "Undersøkelse og viderehenvisning av nyankomne flyktninger" v/overlege Reidun Brunvatne, Senter for forebyggende helse, Ullevål sykehus.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15-20

Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

29. februar: "WTO og norsk sørpolitikk - en tale i to tunger?" Debatt: statssekretær i Nærings- og Handelsdepartementet, Harriet Berg vs nestleder av Norges Naturvernforbund, Helene Bank.

7. mars: "Fra den 2. til den 3. verden? Utviklingen i de tidligere Sovjetrepublikkene på 90-tallet." Innleder: forsker Helge Blakkisrud, NUPI.

14. mars: "Retningslinjer for norsk n æringslivsengasjement i Sør: Butikk versus Etikk." Debatt: Jon Vea (direktør for Internasjonal avdeling, NHO) vs Tarjeei Leer-Salvesen (Norwatch-medarbeider, Fremtiden i Våre Hender).

Rikshospitalets forskningsseminarer

Tid: mandag 6. mars kl. 15-16.45

Sted: Auditorium i Patologibygningen

Tema: Intracellulær proteintrafikkering v/Inger Helene Madshus, Erlend Smeland, Erik Schrumpf.

Katolsk studentlag

Tid: tirsdager kl. 18.30_21

Sted: Aud. 6, Eilert Sundts hus, Blindern

14. mars: "St. Olav i Østerled" v/mag.art. Lars Roar Langslet.

Møtet med det ekspanderende Vesten

Eurasia-seminaret

Tid: torsdager kl. 16.15-18

Sted: Kantinen, 12. etasje, Niels Treschows hus, Blindern

2. mars: "Det engelske språket status i India" v/Finn Thiesen.

Østasia-seminaret

Tid: lunsj-seminar tirsdager kl. 12.15-13

Sted: møterom 389, P.A. Munchs hus, Blindern

7. mars: "The Comical Spirit on Japanese Stages: Theories and Strategies" v/professor Stanca Scholz-Ciona.

Å undervise på engelsk ved et norsk universitet

Miniseminar tirsdag 7. mars kl. 11-13.30 i Rådssalen, 10. etasje, Administrasjonsbygningen, Blindern.

Man ønsker her å invitere til et diskusjonsmøte omkring det å undervise et fag på et fremmed språk, og teamer som relateres til dette: Utfordringer ved å undervise studenter på et annet språk enn deres morsmål, det internasjonale klasserommet, støttetiltak for å lette overgangen til undervisning på et annet språk m.fl.

Te og kaffe.

sjurk@ulrik.uio.no

Arr.: Seksjon for internasjonale programmer, Studie- og forskningsadministrativ avdeling. Påmelding innen tirsdag 29. februar til e-post: sjurk@ulrik.uio.no, skriv: SIP-MINISEMINAR i subjekt/emnefeltet.

Sykkellunsj for UiOs ansatte

Hver tirsdag mellom kl. 11.15 og 12 inviteres universitetsansatte til å komme og sykle i den nye Spinningsalen ved Domus Athletica. Bruk lunsjpausen til å styrke kropp og sjel.

Nærmere informasjon: Harald Westby, tlf. 22 59 69 51


Forrige Innhold Uniforum nr. 3 2000

Publisert 25. feb. 2000 10:19 - Sist endra 1. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere