2014 - Side 9

Publisert 16. juni 2014 13:00

I dag fikk regjeringen overlevert den endelige rapporten fra MOOC-utvalget med NTNUs Berit Kjelstad i spissen. Mer tempo og penger er to viktige stikkord fra utvalgets rapport.

Publisert 13. juni 2014 10:11

Over 100 personer møtte opp til en protestmarkering mot diskriminering av iranske studenter og stipendiater på NTNU i Trondheim. May-Britt Moser håper engasjementet gir endringer.

Publisert 12. juni 2014 21:44

Mens Universitetet i Bergen betalte tre euro per forskningsartikkel de lastet ned fra Science Direct, slapp Høgskolen i Oslo og Akershus unna med å betale en euro per nedlasting fra samme database.

Publisert 10. juni 2014 16:38

Språksamlingane kan vera på  veg ut av Universitetet i Oslo. I går vedtok styret ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium med seks mot to stemmer at det ikkje skal ta ansvaret for samlingane. Universitetsleiinga vil ha direkte dialog med fagdepartementa om den vidare vurderinga.

Publisert 10. juni 2014 14:16

Sju grupper konkurrerer om utformingen av universitetets nye, store livsvitenskapsbygning. Fra onsdag 11. juni kan publikum se løsningsforslagene i Realfagsbiblioteket på Blindern.

Publisert 6. juni 2014 16:41

Britiske FutureLearn blir plattforma som skal tilby gratis UiO-kurs til nettstudentar over heile verda. Dei amerikanske plattformene Coursera og EdX tapte i konkurransen fordi dei må fylgja USAs boikottlover.

Publisert 6. juni 2014 16:36

Det er ikke sikkert prorektors fratredelse ble håndtert optimalt i Universitetsstyret, medgir valgstyrets leder Knut Heidar . Blant tabbene er at fratredelses erklæringen burde vært behandlet som en søknad om å fratre.

Publisert 6. juni 2014 14:07

Hvis du var et plankton, hvor raskt kunne du da reise med havstrømmene fra Oslo til Sydney? Svaret gjemmer seg på plakaten som gikk av med seieren, i en konkurranse for ph.d.-studenter på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Publisert 6. juni 2014 12:28

«Jeg har ikke noen grunn til å holde på deg, hvis du ikke vil være her», sa rektor til Ruth Vatvedt Fjeld da hun ville trekke seg. Dermed fikk Fjeld ikke vist fram lista over hva som skulle til for at hun skulle bli.

Publisert 6. juni 2014 11:09

– Målet vårt er at norske forskarar skal henta inn to prosent av dei 616 milliardar kronene som EUs nye forskingsprogram Horisont 2020 skal bruka. Det opplyste kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på UiO i går.

Publisert 5. juni 2014 23:40

Den ett år gamle nettavisa ved Høgskolen i Oslo og Akershus Khrono, ble i går tildelt Fagpresseprisen for 2014. Det er Fagpressens gjeveste pris.

Publisert 5. juni 2014 15:20

Universitetet i Oslo får 17 millionar kroner ekstra etter at regjeringspartia og samarbeidspartia  på Stortinget er blitt einige om revidert nasjonalbudsjett. Det opplyser stortingsrepresentant Kristin Vinje frå Høgre til Uniforum i ettermiddag.

Publisert 5. juni 2014 12:43

– NTL meiner at oppseiingsvarselet til dei 23 medarbeidarane i Norsk Ordbok må trekkjast tilbake, seier tilliltsvald Marianne Midthus Østby til Uniforum.

Publisert 4. juni 2014 10:58

– Forskingsrådet prøver å styra norsk forsking i staden for å leggja forholda best mogleg til rette for grunnforskinga og prosjekt som forskarane sjølve tar initiativet til. Det meiner UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 3. juni 2014 14:14

Med over dobbelt så mange stemmer som nestemann på lista, er Sofie A. E. Høgestøl valgt til ny representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte i Universitetsstyret.

Publisert 3. juni 2014 11:18

Det antydes fra flere hold at Ruth Vatvedt Fjeld ikke hadde det som skulle til for å være prorektor. – Det må i så fall falle på dem som ba meg bli prorektor, innvender hun.

Publisert 2. juni 2014 11:40

Professor Harald Stenmark ved Radiumhospitalet og UiO får  i dag kong Olav Vs kreftforskningspris for sine studier av hvordan celler utvikler seg til kreft.

Publisert 30. mai 2014 15:55

Kunnskapsdepartementet har ingen innvendinger til at UiO tilsidesatte eget valgreglement for å beholde Ole Petter Ottersen som rektor.

Publisert 27. mai 2014 15:02

Vedtaket om å droppe nytt rektorvalg ved Universitetet i Oslo er ugyldig. Det mener professor Jan Fridthjof Bernt, som er en av landets fremste eksperter på forvaltningsjuss.

Publisert 27. mai 2014 14:09

Kulturdepartementet stiller spørsmål ved om UiO har rett til å avvikla språksamlingane. Pengar til  drift av samlingane  ligg allereie i grunnløyvinga til universitetet, meiner departementet. UiO må svara innan 15. juni.

Publisert 27. mai 2014 11:06

Kunnskapsdepartementet har bedt Statsbygg vurdere om det nye byggeprogrammet for veksthus kan realiseres innenfor rammene av det godkjente forprosjektet.

Publisert 26. mai 2014 16:32

Dei 28 språkforskarane i Norsk Ordbok har fått varsel om at dei mister jobben frå nyttår.  – Me er likevel nøgde med at prosjektet er i hamn til avtalt tid og pris, seier prosjektdirektør Åse Wetås.

Publisert 26. mai 2014 12:55

– Dette er ikke et godt oppgjør for Unio, men det er samtidig ikke så dårlig at vi valgte å streike, sier forhandlingsleder for Unio i staten, Sigrid Lem.

Publisert 25. mai 2014 12:17

CocaCola-kjemikarane i EepyBird og UiO-formidlarane Andreas Nakkerud og Anders Hafreager trekte både barn og vaksne til UiO-festivalen på laurdag. Men rockegruppa The Dogs hadde høgast desibelnivå.

Publisert 23. mai 2014 16:17

Hav, klima og nye teknologiar er mellom dei seks forskingsområda regjeringa vil prioritera i langstidsplanen for forsking og høgare utdanning, avslørte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i dag.