Et nytt skritt i veksthussaken: Kunnskapsdepartementet ber Statsbygg vurdere nytt byggeprogram

Kunnskapsdepartementet har bedt Statsbygg vurdere om det nye byggeprogrammet for veksthus kan realiseres innenfor rammene av det godkjente forprosjektet.

NY ROM- OG FUNKSJONSPLAN: Naturhistorisk museum har skissert hvordan museet ønsker at et nytt veksthus skal bli. Den tropiske regnskogen vil bli den største avdelingen.

Universitetet i Oslo har siden 1930 kjempet for å få et nytt moderne veksthus på Tøyen. Arkitektfirmaet Stein Halvorsen AS vant i 1998 en konkurransen om utforming av veksthuset med prosjektet «Oase 60° nord». Dette prosjektet ble tatt opp igjen i 2009 etter at Kunnskapsdepartementet hadde bevilget penger til prosjektering. Til sammen 41 millioner kroner ble brukt på forprosjektet som ble avsluttet i 2012.

Nytt rom- og funksjonsprogram

I mai 2013 gjorde universitetet tilsynelatende en helomvending i saken, da rektor Ole Petter Ottersen og direktør ved Naturhistorisk museum Arne Bjørlykke i en pressemelding kunngjorde at universitetet hadde bedt Kunnskapsdepartementet avslutte prosjektet «Oase 60° nord».

Universitetsstyret ba museet utarbeide et nytt rom- og funksjonsprogram for det planlagte veksthuset. Dette ble i februar oversendt universitetsledelsen.

– Naturhistorisk museum er ferdige med den jobben vi ble bedt om å gjøre. Nå er det UiO som må be Kunnskapsdepartementet gi Statsbygg i oppdrag å starte prosjekteringen, uttalte direktør Arne Bjørlykke den gang til Uniforum.

Oppdrag til Statsbygg

Nå er saken kommet enda ett skritt videre. I et brev datert 23. mai, ber Kunnskapsdepartementet Statsbygg foreta en gjennomgang av det nye byggeprogrammet.

Departementet ber Statsbygg spesifikt om å vurdere muligheten for å realisere programmet, eller deler av dette, innenfor rammene av det allerede godkjente forprosjektet.

Avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet Anne Line Wold forteller at departementet nå vil avvente Statsbyggs faglige vurderinger. For departementet er ikke minst vurderingene av kostnadene knyttet til det nye programmet, interessante.

Wold viser til at det nye programmet blant annet innebærer en betydelig utvidelse av regnskogavdelingen sammenlignet med det opprinnelige prosjektet.

– Universitetet har bedt oss stoppe et allerede godkjent prosjekt. Blir det nye programmet vesentlig dyrere, er det uheldig, kommenterer hun.

Uvisst om det blir ny arkitektkonkurranse

I brevet til Statsbygg legger Kunnskapsdepartementet til grunn at Statsbygg vil trekke relevant fagekspertise ved UiO inn i arbeidet.

Hvorvidt Statsbygg også bør fortsette å samarbeide med arkitektfirmaet bak prosjektet Oase 60 nord, eller utlyse en ny arkitektkonkurranse, er for tidlig å svare på, ifølge Wold.

Arkitekt Stein Halvorsen AS, har stor tro på at firmaet hans får være med på å avgjøre hvordan veksthuset til slutt skal utformes.

– Mens det i dag nesten ikke bygges store veksthus i verden, har vi gjennom mange år opparbeidet en betydelig kompetanse på dette feltet. I det nye programmet understreker Naturhistorisk museum at det er viktig å holde på nøkkelpersonene fra arbeidet med Oase 60 grader nord-prosjektet. Vi oppfatter dette som en bekreftelse på at museet ønsker å ta med seg vår kompetanse videre, sier han.

Vil svare på henvendelsen

Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg Hege Njaa Aschim opplyser at Statsbygg i løpet av kort tid vil svare på henvendelsen fra departementet.

En gjennomgang av universitetets nye krav til rom og funksjoner vil eventuelt bli neste skritt.

Hvorvidt universitetets nye funksjonskrav kan tilpasses til det eksisterende konseptet, er det ifølge Njaa Aschim alt for tidlig å si noe om.

– Dette er noe vi må se grundig på, sier hun.

 

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 27. mai 2014 11:06 - Sist endret 28. mai 2014 09:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere