Kunnskapsdepartementet er ikke inne i prorektorsaken

Kunnskapsdepartementet har ingen innvendinger til at UiO tilsidesatte eget valgreglement for å beholde Ole Petter Ottersen som rektor.

IKKE ENSTEMMIG: Mot studentrepresentantene Ådne Hindenes og Eva Holthe Enoksens stemmer vedtok Universitetsstyret å se vekk fra UiOs eget valgreglement. Styrevedtaket ble gjort i tråd med valgstyrets utredning, der det blant annet het at det under gitte omstendigheter vil svekke universitetsdemokratiet dersom prorektors avgang skal føre til nyvalg.

Foto: Ola Sæther

Dersom rektor eller prorektor på UiO fratrer mer enn seks måneder før funksjonstiden er ute, foretas nyvalg både på rektor og prorektor for den tiden som er igjen.

Regelen er formulert klart og tydelig i UiOs eget valgreglement. Men da Ruth Vatvedt Fjeld nylig trakk seg som prorektor, valgte flertallet i Universitetsstyret å se vekk fra bestemmelsen.

Nyvalg kan svekke universitetsdemokratiet

Styrevedtaket ble gjort i tråd med valgstyrets utredning, der det blant annet het at det under gitte omstendigheter vil svekke universitetsdemokratiet dersom prorektors avgang skal føre til nyvalg. Det fordi det «avbryter en mandatperiode – gitt av velgerne – også ved endringer som ikke berører det mandatet velgerne har gitt».

– Unaturlig om ikke departementet godtar dette, har valgstyrets leder Knut Heidar tidligere argumentert overfor Uniforum. Det fordi Universitets- og høgskoleloven kun nevner rektor, og ikke prorektor.

Loven krever ikke prorektor

Kunnskapsdepartementets tolkning av UH-loven viser seg her å være den samme som Heidars.

– Foretar Kunnskapsdepartementet seg noe i denne saken?

– Departementet har tidligere fått en orientering om universitets behandling av saken, men har ikke på noen måte vært inne i behandlingen av denne, svarer avdelingsdirektør Rolf Larsen i departementets universitets- og høyskoleavdeling.

Ifølge Larsen gir Universitets- og høyskoleloven institusjonenes styrer ansvar for selv å fastsette regler for gjennomføring av valg.

– Det er i loven ikke oppstilt egne krav om at det skal være en prorektor, så det er derfor styret selv som eventuelt fastsetter at det skal være en prorektorfunksjon ved institusjonen og om rekruttering til en slik funksjon, forklarer han.

– Universitetet må vurdere selv

– Er det greit sett fra Kunnskapsdepartementets side at UiO har sett vekk fra en sentral bestemmelse i eget valgreglement?

– Departementet har ikke grunnlag for å gå inn i en sak der styret ved UiO selv har fastsatt bestemmelser om rekruttering av prorektor. Universitetet må derfor selv vurdere og gjøre rede for grunnlaget for beslutninger om dispensasjon fra eget regelverk, svarer avdelingsdirektøren på e-post.

 

Les også:

* Brøt reglementet for å hindre nytt rektorvalg – nå kan reglementet bli endret
* Om valgstyrets anbefaling  (debattinnlegg av valgstyrets leder Knut Heidar)

* TF-dekan: – UiO var i en tvangssituasjon og valgte enkleste vei ut
* Trakk seg som prorektor – reagerer på UiOs versjon
* Prøvde å pynte på en sak som er ubehagelig for rektor

 

 

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 30. mai 2014 15:55 - Sist endret 30. mai 2014 16:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere