2012 - Side 9

Publisert 30. mai 2012 14:28

– Det er urimelig å kreve at vi i stat og kommune skal vise langt mer moderasjon enn de som jobber i konkurranseutsatt sektor, sa nestleder i NTL, Anita Solhaug, under streikemøtet på Frederikkeplassen i dag.

Publisert 30. mai 2012 13:59

I dag tok Unio og Parat ut 90 fleire UiO-tilsette i streik. Dei arbeider til dagleg ved USIT, Universitetsbiblioteket og Naturfagsenteret. Rundt 440 UiO-tilsette er no i streik.

Publisert 29. mai 2012 16:44

I skuggen av den arabiske våren har det også vore ein latinamerikansk vår. – Brasil, Argentina og Venezuela har alle opplevd ein postnyliberal revolusjon, meiner filosofen Enrique Dussel.

Publisert 29. mai 2012 11:38

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen lanserer i dag Forskningsbarometeret 2012, som viser tilstanden for norsk forskning. – Jeg er fornøyd med at den offentlige delen av forskningssystemet skårer så godt. Det viser at vi har gjort mye riktig, selv om det er områder vi fortsatt kan hevde oss bedre på, sier Halvorsen.

Publisert 29. mai 2012 09:31

I juni blir 20-årsjubileet for verdas første miljøtoppmøte markert med Rio +20. Universitetet i Oslo har skrive under på ein akademisk Rio-avtale. – Det er viktig at universiteta viser miljøansvar, seier rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 25. mai 2012 14:04

Åtte norske universiteter og Norges forskningsråd oppretter i samarbeid med University of California at Berkeley et norsk universitetssenter på Berkeley. Senteret skal fremme samarbeid om forskning og studier.

Publisert 25. mai 2012 12:33

– Det er svært provoserande for dei streikande at Akademikarane held fram og meklar med staten 36 timar på overtid. Me fryktar at organisasjonen vil torpedera heile det solidariske lønnssystemet i offentleg sektor, seier NTL-leiar Ellen Dalen, Parat-leiar Ole Martin Nodenes og leiar for Forskarforbundet, Eivind Balsvik.

Publisert 25. mai 2012 10:49

Hvert år sender Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights (NORDEM) ut 50 til 60 valgobservatører til oppdrag rundt om i verden. Nytter det?

Publisert 24. mai 2012 13:52

Med et folkemord som bakteppe og en kulturminister på tiltalebenken, prosederte fire UiO-studenter til gull.

Publisert 24. mai 2012 08:31

Litt etter klokka 4 i natt blei det brot i meklinga mellom hovudorganisasjonane i offentleg sektor og Staten. På UiO er 350 av medlemane i NTL, Parat og Forskarforbundet tatt ut i streik. Akademikarane er enno ikkje ferdig med meklinga, og deira medlemer er ikkje tatt ut i streik.

Publisert 23. mai 2012 16:45

Det er fare for arbeidskonflikt i offentlig sektor. En mulig konflikt vil også ramme Universitetet i Oslo. Fristen går ut ved midnatt natt til torsdag.

Publisert 23. mai 2012 14:33

I september 2008 inngår UiO en avtale med IT-selskapet World Beside om en virtuell versjon av Institutt for informatikk. Oppdraget blir ikke lagt ut på anbud. Instituttleder Morten Dæhlen er styreleder og en av gründerne bak selskapet.

Publisert 23. mai 2012 14:00

Fagforeiningane og UiO-leiinga er ueinige om korleis gevinsten av prosjektet Internt handlingsrom skal fordelast. Universitetsleiinga meiner det ikkje finst nokon gevinst. No har hovudorganisasjonane i staten fått det på sitt bord.

Publisert 23. mai 2012 13:39

Hege Rudi Standal, Liv-Elisif Queseth Kalland og Knut Christian Myhre er kandidater til valget av styrerepresentant for de midlertidig vitenskapelige ansatte.  

Publisert 22. mai 2012 17:40

Endre Szemerédi blei svært rørt då han tok imot Abelprisen i matematikk frå kong Harald i Universitetets aula i ettermiddag. Det er tiande gongen Abelprisen blir delt ut.

Publisert 22. mai 2012 10:44

- Stortinget må nå prioritere forslaget fra Grunnlovsutvalget som skal styrke menneskerettighetenes vern i Grunnloven.Det er en naturlig oppfølging av endringen i Grunnlovens paragraf 2, mener direktør Nils A. Butenschøn på Norsk senter for menneskerettigheter ved UiO.

Publisert 16. mai 2012 16:08

UiO har ti av dei 29 forskingsgruppene som går vidare til andre runde i konkurransen om å bli eitt av dei nye sentra for framifrå forsking (SFF). Ei av dei er forskingsgruppa Paradoxes of Gender Equality – PAGE ved Senter for tverrfagleg kjønnsforsking (biletet).

Publisert 16. mai 2012 14:54

– Hammerfest og Kirkenes er ikkje lenger to byar i utkanten av verda, derimot inngangsportane til to verdshav. Det konstaterte utanriksminister Jonas Gahr Støre på eit møte om tryggingspolitikk på UiO i dag.

Publisert 15. mai 2012 23:56

- Det er viktig og riktig at Kunnskapsdepartementet fylgjer opp veksten i søkinga til høgare utdanning med nye studieplassar, synest UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 15. mai 2012 22:35

I boka «Den globale drabantbyen» gir forskere et annet bilde av Groruddalen enn det som ofte blir framstilt i media. – Men dette er ingen skjønnmaling, sier Thomas Hylland Eriksen.

Publisert 15. mai 2012 10:52

Det skal opprettes 1000 nye studieplasser fra høsten 2012. Derfor foreslår regjeringen å bevilge 50,7 millioner kroner til dette i Revidert nasjonalbudsjett 2012, opplyser kunnskapsminister Kristin Halvorsen.  

Publisert 14. mai 2012 15:56

Forskningsrådet vurderer å forbeholde en del av midlene til Fri prosjektstøtte (FRIPRO) til yngre forskere i likhet med ERCs Starting Grant.  

Publisert 14. mai 2012 13:47

- Jeg hadde ventet at dette skulle skje, sier forsker og medredaktør i Tidsskriftet for den norske legeforening, Erlend Hem, om at 188 tidsskrifter ble «nullet». Tidsskriftfloraen vokser over alle bredder.

 

Publisert 11. mai 2012 09:37

Utanriksminister Jonas Gahr Støre skal halda ein tale om norsk tryggingspoltikk i Georg Sverdrups hus 16. mai.

Publisert 9. mai 2012 09:38

Mindre frafall og raskere fullføring er kunnskapsminister Kristin Halvorsens viktigste mål for høyere utdanning. Ved UiO slutter 40 prosent av studentene, før de har tatt bachelorgraden, melder Universitas.