Nytt Forskningsbarometer måler trykket på forskning

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen lanserer i dag Forskningsbarometeret 2012, som viser tilstanden for norsk forskning. – Jeg er fornøyd med at den offentlige delen av forskningssystemet skårer så godt. Det viser at vi har gjort mye riktig, selv om det er områder vi fortsatt kan hevde oss bedre på, sier Halvorsen.

KVALITETEN MÅ HEVES. – Det ligger fortsatt en utfordring i å heve kvaliteten i norsk forskning til et internasjonalt toppnivå på flere områder, sier Kristin Halvorsen.

Foto: Martin Toft

Forskningsbarometeret viser at næringslivet har lavere innsats innen forskning enn i andre land og at det i relativt liten grad er orientert mot nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

– Næringslivet har et selvstendig og viktig ansvar for å utvikle sin forskningskapasitet, sier kunnskapsministeren i en pressemelding.

– Samtidig vil jeg gjerne invitere næringslivet og forskningssektoren til å være med å tenke nytt rundt hvilke virkemidler som kan øke næringslivets FoU-innsats og gi oss bedre utnyttelse av resultatene.

Forskningsbarometeret viser at en stadig større andel av befolkningen har høyere utdanning, at flere avlegger doktorgrader, at det utvikles mer forskningssamarbeid og at antall vitenskapelige publiseringer øker.

Danmark og Sverige bedre enn Norge
Samtidig skårer Danmark og Sverige bedre enn Norge på indikatorer som kan knyttes til kvalitet, blant annet antall siteringer i internasjonale tidsskrifter og hva vi får igjen for det vi betaler inn til EUs sjuende rammeprogram for forskning.

– Dette tyder på at det fortsatt ligger en utfordring i å heve kvaliteten i norsk forskning til et internasjonalt toppnivå på flere områder, sier Halvorsen.

Instituttene er brohodet
Forskningsbarometerets temadel om instituttsektoren viser at forskningsinstituttene, sett under ett, kan karakteriseres slik: instituttene er det internasjonale brohodet i norsk forskning. De er den viktigste aktøren innenfor norsk anvendt forskning og hovedleverandøren av FoU-tjenester til både den offentlige og den private sektoren. Videre klarer forskningsinstituttene seg godt i konkurransen om nasjonale programmidler og har en betydelig og økende produksjon av vitenskapelige publikasjoner og kunnskapsformidling.

– Forskningsbarometeret viser at det stort sett går veldig bra med den norske instituttsektoren. Samtidig ser vi stor variasjon når vi sammenligner mellom institutter. Hovedbildet er likevel at sektoren klarer seg godt med dagens rammebetingelser, sier Kristin Halvorsen.

Mer informasjon om Forskningsbarometeret finnes på www.forskningsbarometer.no.

Emneord: Forskning
Publisert 29. mai 2012 11:38 - Sist endret 29. mai 2012 14:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere