Nyheter fra 2009 - Side 13

Publisert 10. feb. 2009 18:33

Dekan Trygve Wyller ved Det teologiske fakultetet vil stilla opp som rektorkandidat ved valet ved UiO frå 31. mars til 2. april, stadfestar han overfor Uniforum. Prorektorkandidaten hans er medisinprofessor Guro Valen, medan instituttleiar Arne Bugge Amundsen ved Institutt for kulturstudium og orientalske språk (IKOS) er kandidat til viserektorvervet.

Publisert 10. feb. 2009 13:13

Organiseringen av prosjektet Henrik Ibsens skrifter vil bli endret og vil nå bli lagt til Senter for Ibsen-studier ved Det humanistiske fakultet. Leder ved Ibsen-senteret får det overordnede faglige og økonomiske ansvaret for prosjektet med alle delprosjekter, skriver UiO i ei pressemelding.  

Publisert 9. feb. 2009 15:07

Alle vitenskapelige tidsskriftsartikller som bygger på FoU-prosjekter finansiert av Forskningsrådet, skal lagres i åpne digitale arkiv. Det slår Forskningsrådets fast i sine nye retningslinjer for digital publisering. Bildet viser språkforskerne Dag Haug (t.v.) og Atle Grønn som er redaktører for den elektroniske bokserien Oslo Studies in Language på HF.

Publisert 6. feb. 2009 10:39

Fem realfagsbibliotek skal slås sammen til ett stort forskningsbibliotek og læringssenter. – Dette vil bety enormt mye både for studentenes trivsel og for rekruttering til realfagene, hevder leder for studentparlamentet Heine Skipenes.

Publisert 6. feb. 2009 10:14

– Akademisk samarbeid med israelske forskarar kan verka betre som ein fredsskapande reiskap enn ein akademisk boikott av Israel. Det seier professor Andreas Føllesdal, som er forskingsleiar ved Norsk senter for menneskerettar ved UiO.  

Publisert 4. feb. 2009 14:49

– Hårreisande. – Ei klar forbigåing. Det er nokre av reaksjonane frå tilsette ved Det humanistiske fakultetet etter at professor Janne Bondi Johannessen ikkje blei tilsett som ny instituttleiar ved Institutt for lingvistikk og nordiske studium. – Prosessen har vore ryddig og gått føre seg heilt etter boka, seier instituttleiar Hanne Gram Simonsen.  

Publisert 4. feb. 2009 13:57

Forskningsrådet har i dag pekt ut åtte forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Sentrene skal være i teten internasjonalt på hvert sitt område og bidra til å gjøre miljøvennlig energi lønnsom, melder Forskningsrådet. Ingen av sentrene tilhører UiO, men fagmiljø fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet deltar i tre av disse sentrene.

Publisert 4. feb. 2009 12:12

– Me håpar det vil vera mogleg å få forskarar frå UiO til å undervisa på master- og doktorgradsprogramma våre. Og det hadde vore flott om me kunne ha utvida forskingssamarbeidet. Det seier Hirut Woldemariam, som er assisterande viserektor ved Addis Abeba University i Etiopia.  Lingvistikkprofessor Elisabeth Lanza er einig.

Publisert 3. feb. 2009 12:35

I et middelalderkloster i Normandie finner du et av verdens største arkiv over vår tids franske forfattere og intellektuelle. Hit kommer forskere og studenter fra hele verden for å arbeide.

Publisert 28. jan. 2009 16:37

Universitetet i Oslo held framleis stillinga som det femte beste universitetet i Europa på januarrangeringa til den spanske rangeringslista Webometrics. På verdsbasis har det falle ned frå 53. til 60. plass. I Norden blir det likevel berre slått av Helsingfors universitet.  

Publisert 27. jan. 2009 14:10

Det finst 60 000 ulike artar i norsk natur i dag. 20 000 av dei er enno ukjende. Artsprosjektet skal styrkja kunnskapen om alle artane i Noreg. I går formiddag blei det starta av miljøvernminister Erik Solheim og forskingsminister Tora Aasland på Tøyen hovedgård.

Publisert 26. jan. 2009 12:38

UiO får 50 millionar kroner til vedlikehald og åtte millionar til nytt veksthus på Tøyen i krisepakka som regjeringa la fram i formiddag. Ein del av pengane er øyremerkte til Domus Medica (biletet)  – Det er klart eg er nøgd med dette, seier rektor Geir Ellingsrud.  

Publisert 23. jan. 2009 09:13

– Eg driv med handball fordi eg synest det er gøy og ein fin måte å trena på. Det seier Catharina E. Paulsen, som er gruppeleiar for damehandball i Bedriftsidrettslaget ved UiO.  

Publisert 22. jan. 2009 14:50

Rundt 70 UiO-ansatte flyttet i desember inn i fjerde etasje i Sogn Arena, Bertel O. Steens nybygg ved Ringveien. Her sitter nesten alle i åpent landskap.

Publisert 22. jan. 2009 14:29

- Norge mister forskning i verdensklasse, sier instituttleder Hans Krokan ved NTNU i Trondheim. I likhet med forskningsdekan Sigbjørn Fossum ved UiO, ser de hvordan svært lovende medisinske forskningsprosjekter får avslag på støtte om penger.

Publisert 21. jan. 2009 15:46

Dei neste to åra blir Det Norske Vitskapsakademiet leidd av UiO-professorane Øyvind Østerud og Nils C. Stenseth. Det første året vil Østerud vera preses og Stenseth visepreses. Deretter vil dei byta på det.

Publisert 21. jan. 2009 14:21

En selvrensende bandasje og et medikament som kan hindre hjerneødem er oppfinnelser som kan ha et stort kommersielt potensial. UiO har mange oppfinnsomme forskere.

Publisert 21. jan. 2009 14:17

– Noreg treng store universitet som har ressursar til å byggja opp fagmiljø som både kan hevda seg internasjonalt og som kan forsterka innsatsen for å få pengar frå EU. Dei er lokomotiva i norsk forsking, og difor er det viktig at dei fungerer godt, seier rektor Geir Ellingsrud i samband med UiOs innspel til den varsla forskingsmeldinga.

Publisert 20. jan. 2009 10:17

No er det oppretta ein eigen nettportal for elektroniske publikasjonar frå Universitetet i Oslo. Den ber namnet www.journals.uio.no. – Det einaste kravet me stiller, er at artiklane er fagfellevurderte og at publikasjonane kjem ut med jamne mellomrom, seier hovudbibliotekar Stine Marie Barsjø ved UB og overingeniør Morten Erlandsen ved USIT.

Publisert 19. jan. 2009 16:28

– Ein akademisk boikott for å stansa apartheidstaten Israel vil tvinga seg fram, meiner Espen Bjertness, som er professor ved Seksjon for førebyggjande medisin og epidemiologi. Han meiner dei akademiske institusjonane må protestera mot bombinga og bakkeinvasjonen av Gaza-stripa.