Nyheter fra 2006 - Side 13

Publisert 17. jan. 2006 13:15

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) krever skjerpet etisk bevissthet blant forskere og utdanningsinstitusjoner. Avsløringen av forskerjukset om kreftbehandling betegner han som en vekker, melder ntb.

Publisert 16. jan. 2006 17:30

- Det er ei svært alvorleg sak. For ein forskar er det ei dødssynd å gjera det som denne kreftforskaren har gjort,om det stemmer det som pressa skildrar. Det seier rektor Geir Ellingsrud i ein kommentar til avsløringa av at kreftforskar Jon Sudbø ved Radiumhospitalet hadde fabrikkert alle forskingsresultata i ein vitskapleg artikkel som blei publisert i The Lancet i oktober 2005. Sudbø har også ei andrestilling som førsteamanuensis ved UiO.

Publisert 13. jan. 2006 10:26

Dei to matematikarane Paul Arne Østvær (t.v.) og Sergey Neshveyev fekk tildelt 450 000 kroner kvar av UiO like før jul. Bakgrunnen for påskjøninga var den gode innsatsen dei gjorde i konkurransen om dei europeiske prisane for unge forskarar.

Publisert 11. jan. 2006 13:46

- Dette er ein kjempeskandale både for stamcelleforskinga og for tidsskriftet Science. Det seier professor i medisinsk etikk ved UiO, Jan Helge Solbakk til Uniforum, etter at det denne veka blei klart at den sørkoreanske forskaren Hwang Woo-Suk fabrikkerte alle bevisa som skulle syna at han både hadde klart å laga stamceller frå klona menneskelege livsspirer (embryo) og hadde dyrka fram genetisk spesifisert vev som kunne brukast til å reparera skader i ryggmargen. Solbakk skal no delta i arbeidet med å laga internasjonale retningslinjer for stamcelleforskinga.

Publisert 5. jan. 2006 14:48

-Dette er mest som å ha vunne gull på 4x100 meter stafett i sommar-OL. Det seier seniorforskar Linda H. Bergersen ved Senter for molekylærbiologi og nevrovitskap på UiO, etter at ho saman med tre andre forskarar nyleg fekk publisert ein vitskapleg artikkel i Nature. I artikkelen skildrar dei eit funn som aukar håpet om å finna ein betre medisin mot til dømes multippel sklerose.

Publisert 5. jan. 2006 10:01

Universiteta skal halda fram med å forvalta bygningane sine sjølve. Det er klart etter at Stortinget under handsaminga av statsbudsjettet gjekk imot eit forslag frå den førre regjeringa om å vurdera å skilja ut bygningane og samla dei i det statlege selskapet Undervisningsbygg A/S. Både teknisk direktør Frode Meinich og NTL-leiar Anita K. Solhaug er svært glade for denne avgjerda.

Publisert 3. jan. 2006 16:41

Geir Ellingsrud har holdt sin første tale som rektor på Universitetet i Oslo. Det skjedde på åpningsarrangementet til Faglig- pedagogisk dag. Ellingsrud ble etterfulgt på talerstolen av kunnskapsminister Øystein Djupedal . Til stede var også læreren Brita Lie Bull , som er blant veteranene på dette arrangementet.

Publisert 2. jan. 2006 14:53

I dag har Geir Ellingsrud hatt sin første arbeidsdag som rektor ved Universitetet i Oslo. - Heile rektoratet skal no gå i gang med å gå gjennom både studiereforma og finansieringsmodellen, slår han fast overfor Uniforum.