Ellingsrud og Djupedal åpnet Faglig- pedagogisk dag 2006

Geir Ellingsrud har holdt sin første tale som rektor på Universitetet i Oslo. Det skjedde på åpningsarrangementet til Faglig- pedagogisk dag. Ellingsrud ble etterfulgt på talerstolen av kunnskapsminister Øystein Djupedal . Til stede var også læreren Brita Lie Bull , som er blant veteranene på dette arrangementet.

DEBUTANTER: Øystein Djupedal besøkte UiO for første gang som kunnskapsminister. Geir Ellingsruds holdt sin første tale som rektor.
Foto: Ola Sæther

Rundt 250 lærere var møtt opp for å overvære åpningen av Faglig- pedagogisk dag 3. januar. Rektor Geir Ellingsrud ønsket velkommen og opplyste at det er 21. gang universitetet inviterer lærerne denne dagen. Mellom to og tre tusen lærere fra hele Østlandsområdet er i år ventet til arrangementet.

- I tillegg til å gi faglig påfyll og inspirasjon, gir denne dagen tidligere studenter mulighet til å holde kontakten og lærere som ikke har studert ved UiO, mulighet til å bli bedre kjent med institusjonen, sa Ellingsrud.

Han framhevet UiOs engasjement for skolen gjennom ulike formidlingsaktiviteter og arrangementer og gjennom sitt utdanningstilbud. Ellingsrud trakk spesielt fram behovet for å rekruttere og utdanne kvalifiserte lærere innenfor realfagene.

Første møte med UiO

Øystein Djupedal innledet sin tale med å fortelle at dette var hans første møte med UiO som kunnskapsminister. Han berømmet dagens program og hadde spesielt merket seg forelesningen med tittelen En forunderlig tekst? Norskplanen som sjanger - historiske linjer og aktuelle perspektiver. Dersom tiden hadde strukket til, hadde kunnskapsministeren gjerne sittet i auditoriet.

Djupedal fortalte at hans regjering skal videreføre og forsterke hovedlinjene i Kunnskapsløftet, men vil legge et bredere kunnskapssyn til grunn enn den borgerlige samarbeidsregjeringen.

- Kunnskap, mestring, arbeidsglede, refleksjon og fellesskap skal prege skolen, uttalte han. Djupedal kom også inn på universitetenes rolle som leverandører av lærerkrefter og trakk i likhet med Ellingsrud spesielt fram realfagssatsningen. Han fremhevet også universitetets rolle som utdanningsinstitusjon for språklærere, og benyttet anledningen til å gjøre rede for regjeringens synspunkter i debatten om et annet fremmedspråk i grunnskolen.
- Fra høsten 2006 ønsker vi at elevene skal kunne velge fordypning i engelsk, norsk eller samisk som alternativ til et annet fremmedspråk, opplyste han og argumenterte for at dette vil bli en god løsning fordi den vil innebære en styrking av språkfagene, og fordi dette er en løsning som vil gi mer motiverte elever.

Djupedal benyttet også anledningen til å reklamere for to programmer i regi av Kunnskapsdepartementet. Program for yrkesrettet forskning, som skal administreres av Forskningsrådet, har som målsetting å få forskere ved lærerutdanningsinstitusjoner og lærere til å samarbeide om å komme fram til eller anvende nye forskningsfunn. Program for skoleutvikling har som mål å skape læringsmiljøer som gir større faglig og sosial framgang for elevene.
- Jeg forventer meg mye av disse programmene, uttalte Djupedal og oppfordret de tilstedeværende til å slutte seg til.

Nye pedagogiske utfordringer

Åpningsarrangementet til Faglig pedagogisk dag ble avsluttet med et foredrag av professor Svein Østerud om nye pedagogiske utfordringer i skolen. Foredraget tok utgangspunkt i hans bok Utdanning for informasjonssamfunnet - Den tredje vei. Blant problemstillingene Østerud berørte var kommunikasjon i den flerkulturelle skolen, KRL-fagets rolle, ulike syn på kunnskap og ferdigheter i skolen og utfordringer knyttet til bruk av nye undervisningsmetoder.

Veteran på Faglig- pedagogisk dag

Blant de tilstedeværende lærerne var Brita Lie Bull fra Drammen videregående skole. Hun satte spesielt pris på Østeruds problematisering av prosjektarbeid som undervisningsmetode.
- Det var interessant å få en bedre forklaring på hvorfor elevene ikke skal sitte og arbeide på egenhånd, mens lærerne reduseres til personer som har ansvar for å registrere at elevene befinner seg der de skal. Elevene trenger samhandlingen med læreren for å utvikle evne til å tenke analytisk, påpekte hun. Brita Lie Bull forteller at hun har deltatt på Faglig- pedagogisk dag hvert år siden begynnelsen av 90-tallet.

- Det er mye spennende på programmet i år, sier hun og forteller at hun er på vei til forelesningen Antisemittismen - Den mobile fordommen. Deretter står valget mellom to forelesninger som går samtidig. Den ene har tittelen Kortskaller og langskaller. Fysisk antropologi i Norge og striden om det nordiske herremennesket. Den andre har tittelen Nye læreplaner for engelsk i den videregående skolen. Siste post på programmet hennes er forelesningen Snowball on the Right: The American Conservative Movement, 1944 - 2005.
- Jeg rekker ikke over alt, sukker hun. Før hun løper videre vil hun gjerne komme med en oppfordring til arrangørene.
- Jeg har opplevd å ikke få plass på forelesninger. Sett opp populære forelesninger flere ganger!

Av Grethe Tidemann
Publisert 3. jan. 2006 16:41 - Sist endret 10. des. 2008 19:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere