Rektor taler

Publisert 15. juni 2011 14:10

Det er trist at Doris forlater oss i rektoratet. Men vi tror hun er rett kvinne på rett plass som leder for Naturfagsenteret og tror at senteret i Doris får en inspirerende og nyskapende leder, med stor faglig tyngde.

Publisert 11. mai 2011 14:38

Møt opp til en spennende, lærerik og morsom lørdag på Blindern 21. mai klokken 12.00. Det er dagen for den første av årets fire idéfestivaler.

Publisert 13. apr. 2011 13:19

Universitetsstyret har vedtatt at utdanningskvalitet skal være hovedprioriteringen i 2011. Det er derfor spesielt gledelig at Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris i år går til UiO.

Publisert 30. mars 2011 15:09

Universitetene skal tåle å bli sett i kortene, både av sin eier og av andre. Men det skaper et visst ubehag når vi objektiveres på den måten som vi er blitt gjennom Forskningsbarometeret 2011.

Publisert 2. feb. 2011 16:07

I slutten av januar 2011 – på Andenes – ble ”Også vi søker stjernene” satt inn i en mer konkret sammenheng. Det dreier seg om romforskning og ”rocket science” – men også om høye ambisjoner, skriver UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 19. jan. 2011 15:48

Vi håper og tror at når overføringene er gjennomført, vil virksomheten ved RMI og tegnspråk og tolking leve videre som sterkere og mer robuste fagmiljøer.  

Publisert 18. nov. 2010 11:51

I slutten av oktober kom meldingen fra LDO om at de trekker sin kritikk av UiO. Universitetsledelsen er fornøyd med denne avgjørelsen da vi selv mener at vi gjør et godt arbeid for å forhindre trakassering.

Publisert 22. sep. 2010 15:00

På UiO har de fleste bygninger navn etter mennesker som har satt spor i vår historie. Administrasjonsbygningen har vært et unntak. Når bygningen nå har skiftet navn, så er dette fordi vi ønsker å hedre Lucy Smith.  

Publisert 2. sep. 2010 13:23

Det er sterkt fokus på lederutvikling ved UiO, og nye kurs er i gang for å styrke ledelse på alle nivåer i organisasjonen.

Publisert 18. aug. 2010 14:32

Nå er det nye semesteret offisielt i gang. Høstsemesteret 2010 blir et travelt semester. Vi skal arbeide med å sette strategisk plan ut i livet. Vi skal ferdigstille programmet for UiO sitt 200-årsjubileum; og dere kan glede dere, det blir fag og fest i en skjønn forening.

Publisert 5. mai 2010 23:45

I sitt møte 27.04.2010 vedtok styret ved Universitetet i Oslo en ny strategisk plan – Strategi 2020. Ambisjonen er å utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet frem mot 2020.

Publisert 15. apr. 2010 15:02

Studentparlamentet ved UiO gjennomfører hvert år valg til nytt Studentparlament og nytt Velferdsting. Valget foregår i disse dager, og det er studentene ved UiO som skal stemme. De som studerer og arbeider her, er universitetets viktigste ressurs, derfor er studiesaker og studentvelferd svært viktig for oss i rektoratet.

Publisert 11. mars 2010 11:59

NIFU STEP leverte nylig en rykende fersk rapport om likestilling mellom kjønn i akademia. For å ta det beste først: Universitetet i Oslo ligger øverst på listen over gode resultater. Og det kan vi glede oss over.

Publisert 19. feb. 2010 17:06

I løpet av høsten 2010 skal UiO vedta både målsetninger knyttet til egen miljøatferd og beslutninger om hvordan en miljøsatsing skal videreføres. Mandatet for forprosjektet er nå godkjent av universitetsledelsen og Jorulf Brøvig Silde er prosjektleder.

Publisert 5. feb. 2010 16:38

Ved utgangen av januar har vårt rektorat sittet i seks måneder. I løpet av disse seks månedene har vi grepet fatt mange av de utfordringene vi trakk frem da vi stilte til valg. Et viktig punkt var å gjøre UiO mer synlig i den offentlige debatt.

Publisert 2. des. 2009 16:45

Universitetet går nå inn i en utfordrende periode. Vi skal legge våre hoder i bløt, spisse våre argumenter, se ut over egne grenser og inn i fremtiden. Vi skal forme en strategi for de neste 10 år.

Publisert 19. nov. 2009 09:45

Last Saturday my husband and I started the day by attending a public lecture at UiO’s Gamle festsal. During a 2 hour period we were introduced to IDA – a fossil dating back more than 47 million years.

Publisert 5. nov. 2009 16:19

De siste månedenes mediefokus på negative sider ved deler av arbeidsmiljøet på UiO, det være seg laboratoriesikkerhet eller dårlig psykososialt arbeidsmiljø, har vært en viktig påminnelse om betydningen av systematisk arbeid med Helse, Miljø og Sikkerhet – HMS, skriver Rektoratet.