Doris Jorde blir ny leder for Naturfagsenteret

Det er trist at Doris forlater oss i rektoratet. Men vi tror hun er rett kvinne på rett plass som leder for Naturfagsenteret og tror at senteret i Doris får en inspirerende og nyskapende leder, med stor faglig tyngde.

I disse dager skriver viserektor Doris Jorde under kontrakten på at hun tar over som leder av Naturfagsenteret fra 1. november. Det er selvfølgelig trist at Doris forlater oss i rektoratet. Men vi tror hun er rett kvinne på rett plass som leder for Naturfagsenteret og tror at senteret i Doris får en inspirerende og nyskapende leder, med stor faglig tyngde innen naturfagsdidaktikk.

Nå er det kanskje noen som spør seg: Naturfagsenteret – hva er det? Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen (Naturfagsenteret) ble etablert våren 2003 ved Universitetet i Oslo etter initiativ fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Senterets oppgave er ifølge mandatet: Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt og gjennomført slik at barn, unge og voksne kan få en likeverdig og tilpasset opplæring av høy kvalitet i et inkluderende fellesskap. Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen skal gjennom sin virksomhet som nasjonalt ressurssenter bidra til økt kvalitet i naturfagopplæringen.

Senteret skal bidra til økt motivasjon og interesse for naturfagene. Naturfagsenteret har altså som oppgave å bidra til å styrke arbeidet med naturfagene i grunnopplæringen og barnehagene. En svært viktig oppgave for Naturfagsenteret er å bidra til kvalitet i utdanningen av naturfaglærere nasjonalt. Dette er ingen liten oppgave. Universitetet i Oslo ønsker å stimulere interessen for realfag og teknologi i samfunn og skole. Naturfagsenteret er en viktig del av dette. Skal vi stimulere interesse for realfag, må vi begynne med de unge. Ved Senteret utvikles nye pedagogiske opplegg som formidler naturfag på en nyskapende og spennende måte. Vi oppfordrer alle til å gå inn på senterets hjemmeside: www.naturfagsenteret.no. Der ligger det tilgjengelig mye spennende stoff som er laget for lærere, men som alle og enhver kan ha glede av. Blant annet finner du oppskrifter på små eksperimenter og øvelser som man lett kan gjøre sammen med barna ved kjøkkenbenken.

Doris får en spennende arbeidsplass når hun tar over som leder av Naturfagsenteret. Om noen overtar Doris sin plass i rektoratet, er ikke bestemt ennå. Vi ønsker Doris lykke til med sin nye jobb. Samtidig vil vi savne Doris i rektoratet. Hennes innsats har vært formidabel, og hun har profilert universitetet på en fremragende måte.

Emneord: Naturfag, Forskningsformidling Av rektor Ole Petter Ottersen og prorektor Inga Bostad og viserektor Ragnhild Hennum
Publisert 15. juni 2011 14:10 - Sist endret 2. sep. 2014 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere