Fornuftig arbeidsdeling

Vi håper og tror at når overføringene er gjennomført, vil virksomheten ved RMI og tegnspråk og tolking leve videre som sterkere og mer robuste fagmiljøer.  

Ved UiO har vi innledet jubileumsåret med noen større endringer. Under et ekstraordinært møte 13. januar vedtok Universitetsstyret å overføre Rettsmedisinsk institutt (RMI) til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI), og å overføre studietilbudet og forskningsmiljøet i tegnspråk og tolking til Høgskolen i Oslo (HiO). Betyr dette at UiO ikke synes at virksomheten ved RMI er viktig, eller at vi ikke bryr oss om studiet i tegnspråk og tolking? Selvsagt er svaret nei.

Vi mener FHI og HiO har bedre forutsetninger enn UiO for å ivareta og videreutvikle kompetansen i de aktuelle miljøene. Til forskjell fra UiO har FHI stor aktivitet innen forvaltning og produksjon som vil komplettere RMIs aktiviteter, mens HiO har utdanning og forskning som vil tjene fagmiljøet ved tegnspråk og tolkning. Beslutningen om overføringen av dette studiet er et uttrykk for hvordan faglig prioritering må følges opp av nasjonal arbeidsdeling.

Oppdragsmengden ved RMI har økt i kjølvannet av DNA-reformen. Ettersom arbeidet ved RMI de siste årene i vesentlig grad har bestått av storskala analysevirksomhet, har virksomheten fjernet seg fra universitetets kjerneoppgaver, som er forskning, utdanning og formidling. Universitetsstyret vurderte det slik at FHI bedre kan ivareta virksomheten ved RMI. Men det er fremdeles helt avgjørende at forbindelsen mellom RMI og UiO opprettholdes, ikke minst av hensyn til medisinerutdanningen.

Tilsvarende vurderinger ble gjort rundt overføringen av studietilbudet og forskningsmiljøet i tegnspråk og tolking. HiO har allerede flere studietilbud innen tolking, de arbeider med å videreutvikle utdanningskapasiteten, og er dermed interessert i å ta over tegnspråk og tolking. Universitetsstyret la til grunn at en samordning av tegnspråk og tolking med andre tolkestudier ved HiO vil gagne studiet og danne grunnlag for sterkere fagmiljø.

I begge saker er det faglige grunner til at UiO har overført deler av virksomheten til andre institusjoner. Slike prosesser berører mange av våre ansatte, og i månedene fremover vil vi først og fremst være opptatt av de ansattes situasjon. Vi håper og tror at når overføringene er gjennomført, vil virksomheten ved RMI og tegnspråk og tolking leve videre som sterkere og mer robuste fagmiljøer.
 

Av rektor Ole Petter Ottersen, prorektor Inga Bostad og viserektorer Ragnhild Hennum og Doris Jorde
Publisert 19. jan. 2011 15:48 - Sist endret 2. sep. 2014 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere