Rektor taler fra 2009

Publisert 2. des. 2009 16:45

Universitetet går nå inn i en utfordrende periode. Vi skal legge våre hoder i bløt, spisse våre argumenter, se ut over egne grenser og inn i fremtiden. Vi skal forme en strategi for de neste 10 år.

Publisert 19. nov. 2009 09:45

Last Saturday my husband and I started the day by attending a public lecture at UiO’s Gamle festsal. During a 2 hour period we were introduced to IDA – a fossil dating back more than 47 million years.

Publisert 5. nov. 2009 16:19

De siste månedenes mediefokus på negative sider ved deler av arbeidsmiljøet på UiO, det være seg laboratoriesikkerhet eller dårlig psykososialt arbeidsmiljø, har vært en viktig påminnelse om betydningen av systematisk arbeid med Helse, Miljø og Sikkerhet – HMS, skriver Rektoratet.  

Publisert 22. okt. 2009 17:49

Hva kjennetegner god kvalitet i utdanning og forskning? Kvalitet for hvem og til hva – på kort eller lang sikt – for å øke erkjennelse, for å avklare, forstå eller avkrefte?

Publisert 3. sep. 2009 10:09

Det er nå litt over fire uker siden det nye rektorlaget tiltrådte. Vi vil gjerne fortsette tradisjonen med å ha en spalte i Uniforum der vi diskuterer aktuelle temaer.

Publisert 22. juni 2009 10:38

Det er mange tanker og følelser som melder seg når man takker av etter en fullført rektorperiode. Det er tid for å oppsummere hva man har fått til og hva som kunne vært annerledes, og se på hva som ligger foran en.

Publisert 6. mai 2009 16:37

Av vårens store saker må regnes forskningsmeldingen, men sant å si, er jeg rimelig skuffet. Det er selvsagt mange gode ord og positive ting i meldingen, men svært lite er forpliktende, og ambisjonene for norsk forskning burde vært mye høyere.

Publisert 23. apr. 2009 15:03

Både UHR og NFR vil at forskningsresultater som publiseres i kvalitetssikrede, vitenskapelige tidsskrifter og bøker med fagfellevurdering, også skal gjøres allment, fritt tilgjengelige. Forskersamfunnet har selv et sentralt ansvar for at forskningens betydning blir størst mulig.

Publisert 12. mars 2009 15:19

Vi tildelte i fjor i alt 435 ny doktorgrader, som er en ny og gledelig rekord. Dette høye tallet reflekterer myndighetenes satsing på forskerutdanning. Det er en nasjonalt viktig satsing som vi fullt ut støtter. Men samtidig, om vi snur medaljen, ser vi at UiO bare ansatte et titalls nye professorer i 2008.

Publisert 4. feb. 2009 15:55

Hva slag ledelse er universitetsledelse? Finnes det et klart mandat for hva det innebærer å lede et universitet? Hvordan skaper man legitimitet og autoritet i en lederrolle ved en utdannings- og forskningsinstitusjon? Disse spørsmålene og flere til var tema for universitetets storsamling denne uken.