Skuffende forskningsmelding!

Av vårens store saker må regnes forskningsmeldingen, men sant å si, er jeg rimelig skuffet. Det er selvsagt mange gode ord og positive ting i meldingen, men svært lite er forpliktende, og ambisjonene for norsk forskning burde vært mye høyere.

SKUFFET: UiO-rektor Geir Ellingsrud er skuffet over forskningsmeldingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange større problemstillinger, som jeg hadde forventet skulle få en mer konkret og handlingsrettet behandling, kanaliseres ut i nye utredninger. Rekrutteringsproblematikken er et eksempel. Jeg synes ikke det som står, erstatter den uteblitte rekrutteringsmeldingen. Som et forskningstungt universitet, er et av UiOs hovedanliggender den totale forskningsfinansieringen. Stedet å gi en grundig diskusjon om forholdet mellom de to hovedpengestrømmene, den konkurranseutsatte som gis via Forskningsrådet, EU etc. og  den skjermete som vi får over statsbudsjettet, burde nettopp være forskningsmeldingen.

Problemene rundt fullfinansiering av øremerkede stipendiatstillinger og eksterne prosjekter for øvrig er klart beskrevet, men igjen er konklusjonen at man skal komme tilbake til saken ved en senere anledning. Allikevel, når det gjelder det viktige området infrastruktur, legges det nå opp til at både drift og avskrivning skal inn i budsjetteringen.

En overordnet økonomisk problemstilling er det nå såkalte 3 %-målet, altså at vi innen 2010 – slik var det formulert for fem år siden – skal bruke 3 % av BNP til forskning. Med fordelingen 1 % av offentlige midler og 2 % fra private aktører. Målet opprettholdes for så vidt i meldingen, men det skyves ut til evigheten. Uten en tidsangivelse er jo et slikt mål ikke særlig bærekraftig.

Nå er jo 2010 rett rundt hjørnet, og regjeringen burde konstatere at vi denne gang ikke klarer å nå målet, men må komme opp med en bedre plan. Den må være vesentlig mer forpliktende. Det har erfaring vist oss.

Vi kan jo for eksempel se på hvordan det tenkes hos våre naboer i Sverige. Der gis langsiktige konkrete vekstmål i prosent av eksisterende bevilgning, og disse oversettes i årlige kronebeløp.

Jeg er også skuffet over at humanoria igjen har fått en stemoderlig behandling. Det er et klart underfinansiert område som har få finansieringsmuligheter utover de frie grunnforskningsmidlene, som vi alle vet er presset.

Til slutt, tiden går fort: Dette er min siste rektorspalte, og jeg benytter anledningen til å takke alle for innsatsen for Universitetet i Oslo i denne perioden!
 

Emneord: Forskningspolitikk Av rektor Geir Ellingsrud
Publisert 6. mai 2009 16:37 - Sist endret 2. sep. 2014 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere