Basisbudsjettene må styrkes!

Det er nå litt over fire uker siden det nye rektorlaget tiltrådte. Vi vil gjerne fortsette tradisjonen med å ha en spalte i Uniforum der vi diskuterer aktuelle temaer.

REKTORLAGET: Viserektorene Doris Jorde og Ragnhild Hennum sammen med rektor Ole Petter Ottersen og prorektor Inga Bostad.

Vi har valgt å kalle spalten ”Fra rektorlaget”, for å understreke at vi arbeider som et lag sammen med den øvrige ledelsen ved universitetet.

De første ukene har blitt farget av den pågående valgkampen. Gjennom en rekke valgmøter har vi understreket betydningen av en større og mer langsiktig investering i forskning og høyere utdanning. Vi har påpekt overfor politikerne at studentenes krav er sammenfallende med våre: universitetenes basisbudsjetter må styrkes. Landets 220 000 studenter er en velgermasse som intet politisk parti har råd til å ignorere.

Vi har store forventninger etter at vi nettopp fikk høre fra Kunnskapsdepartementet at det nå skal nedsettes et utvalg som skal gi en forent virkelighetsforståelse av finansieringen av norsk forskning og høyere utdanning. Hvorfor ser finansieringslandskapet helt annerledes ut med regjeringskvartalet som utsiktspunkt enn sett fra UiO?

Vi skal ikke forskuttere konklusjonene. Annet enn å si at en forent virkelighetsforståelse vil kunne løfte debatten om betydningen av forskning og høyere utdanning opp til et nytt og bedre nivå. Ingen er tjent med at vi fortsatt blir gisler i en diskusjon om desimaler og OECD-gjennomsnitt. Diskusjonen om finansieringen må ta inn over seg med full tyngde det store handlingsrommet vi har i dag, koblet med de helt spesielle utfordringene vår oljebaserte økonomi står overfor i årene som kommer.
  

 

Emneord: Universitetspolitikk, Forskningspolitikk Av prorektor Inga Bostad og viserektorer Doris Jorde og Ragnhild Hennum, rektor Ole Petter Ottersen
Publisert 3. sep. 2009 10:09 - Sist endret 2. sep. 2014 14:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere