Hva er universitetsledelse?

Hva slag ledelse er universitetsledelse? Finnes det et klart mandat for hva det innebærer å lede et universitet? Hvordan skaper man legitimitet og autoritet i en lederrolle ved en utdannings- og forskningsinstitusjon? Disse spørsmålene og flere til var tema for universitetets storsamling denne uken.

UNIVERSITETSLEDELSE: Rektor Geir Ellingsrud, viserektor Inga Bostad og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Nesten 200 ledere ved universitetet var samlet på Henie Onstad Kunstsenter for å høre på innlegg og delta i diskusjoner og gruppearbeid knyttet til to sentrale spørsmål: Hvordan skape en stolthetskultur ved Universitetet i Oslo? Og hvordan utøve god ledelse ved Universitetet i Oslo?
 

Suksesshistorisk 1000 år lang tradisjon 

For å nærme seg begrunnede svar på disse spørsmålene er det avgjørende å ha en formening om hva slags type institusjon vi er, men også hva som er våre oppgaver og våre mål – og i forlengelsen av det; hva som ikke er våre oppgaver og mål og hvilken type institusjon vi ikke kan sammenlikne oss med. Ifølge dekanen ved Det juridiske fakultet, Hans Petter Graver, var det misvisende å snakke om at universitetet som sådan er i krise. Universitetet kan derimot se tilbake på en suksesshistorisk 1000 år lang tradisjon, og det er lite som tyder på at noen vil ta til motmæle mot denne.

Dessuten er det flere universiteter i landet enn noen gang og flere og flere har utdanning fra høyere læresteder. Videre pekte Graver på at Universitetets oppgave som innhenter, forvalter, videreutvikler og overfører av vitenskapelig kunnskap, liknet mer på teatret i sin egenart enn på offentlige institusjoner, kunnskapsbedrifter eller forvaltningsetater. Studiepoeng, rangeringer, omdømme osv. er midler til å nå dette målet og må ikke forstås som noe annet enn det.
 

Å legge til rette for kreativitet

I forlengelse av dette kan vi kanskje slutte at god universitetsledelse er å legge til rette for kreativitet og skape rom for et mangfold av talenter, og at ledelse handler om å frembringe legitimitet for institusjonens hovedmål og skaffe ressurser for å nå det.
 

Storsamlingen viste seg å by på både inspirasjon og utfordringer. Det finnes kanskje ikke klare retningslinjer eller en felles forståelse av hva det innebærer å være en leder på universitetet, men det er nødvendig å være klar over mangfoldigheten, egenarten ved institusjonen, kunnskapens ustyrlighet, og ikke minst er det nødvendig å diskutere forskjell på gode og mindre gode arbeidsmiljø. Vi kan alle bli bedre til å støtte hverandre, inspirere og stille meningsfulle krav.
 

Emneord: Universitetspolitikk Av viserektor Inga Bostad
Publisert 4. feb. 2009 15:55 - Sist endret 2. sep. 2014 14:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere