Open access

Både UHR og NFR vil at forskningsresultater som publiseres i kvalitetssikrede, vitenskapelige tidsskrifter og bøker med fagfellevurdering, også skal gjøres allment, fritt tilgjengelige. Forskersamfunnet har selv et sentralt ansvar for at forskningens betydning blir størst mulig.

Også store internasjonale finansiører (NIH, Wellcome Trust, etc.) krever at det gis åpen tilgang til publikasjoner som bygger på forskning de har støttet. Så dette kommer. Det er en opplagt god ordning for kolleger i fattige land som ikke ser seg råd til å betale de eskalerende kostnadene for tidsskriftabonnementer; dessuten blir vår egen forskning enda bedre tilgjengelig og oppnår trolig å bli sitert hyppigere enn før.

Man får stadig oftere anledning til å legge artikler som er antatt i vanlige tidsskrifter, ut på et åpent publiseringsarkiv, jf. ”OnlineOpen is a pay-to-publish service from Blackwell that offers authors whose papers are accepted for publication the opportunity to pay up-front for their manuscript to become open access (i.e. free for all to view and download) via the Blackwell Synergy website. Each OnlineOpen article will be subject to a one-off fee of GBP 1300 … The print version of the article will also be branded as OnlineOpen and will draw attention to the fact that the paper can be downloaded for free via the Blackwell Synergy service.”

Så finnes det også egne ‘open access’-tidsskrifter. Det er ikke billig å publisere i dem heller, for eksempel koster det US$ 1435 per artikkel i BioMed Central Physiology og US$ 2850 i det mer prestisjefylte PLoS Biology. Dette er, i motsetning til de store, internasjonale forlagene, non-profitt-foretak. Men redaksjonell behandling, formatering, opprettholdelse av databasen etc. er ikke billig.

En gratismetode har bl.a. tidsskriftet Nature: ”When a manuscript is accepted …, authors are encouraged to submit the author's version of the accepted paper (the unedited manuscript) to PubMedCentral or other appropriate funding body's archive, for public release six months after publication. In addition, … encouraged to archive this version of the manuscript in their institution's repositories and, … on their personal websites, also six months after the original publication. In all these cases, authors should cite the publication reference and DOI number on any deposited version, and provide a link from it to the URL of the published article on the journal's website …”

Åpen tilgang får man altså først seks måneder (eller mer) etter tidsskriftpubliseringen.

Vi må forberede oss på fremtiden ved å inkludere publikasjonskostnader i prosjektsøknader.

 

Emneord: Forskningsformidling Av prorektor Haakon Breien Benestad
Publisert 23. apr. 2009 15:03 - Sist endret 2. sep. 2014 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere