Tid for strategisk tenkning

Universitetet går nå inn i en utfordrende periode. Vi skal legge våre hoder i bløt, spisse våre argumenter, se ut over egne grenser og inn i fremtiden. Vi skal forme en strategi for de neste 10 år.

PRESENTERER STRATEGISK PLAN: Rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elina Aa. Bjørneboe presenterer utkastet til strategisk plan 2010-2020.

Og for at denne skal bli best mulig, er det avgjørende at alle, studenter og alle ansatte, gir sine kommentarer. Det er i disse dager sendt ut et høringsnotat som vi håper vil vekke engasjement og stimulere til langsiktige perspektiver. Det er også en utfordring å løfte blikket og bevege seg på et overordnet plan – hvordan skal vi vite når målene nås? Hvordan skal vi kunne etterprøve om planen har vært god, hvilke tiltak blir viktige da?

En prøvestein i et slikt arbeid er knyttet til gjenkjennelse. Opplever studentene at de blir tatt på alvor i planen og at ambisjonene for et fremtidig UiO like mye gjelder utdanningen som forskningen? En av de nye innfallsvinklene i den kommende strategiske planen, er nettopp forholdet mellom utdanning, forskning og formidling. I motsetning til tidligere planer, hvor dette er avgrensede områder, legger vi nå opp til en integrert strategi hvor vi forsøker å se universitetssamfunnet under ett.

Faren kan bli at tyngdepunktene endres og det blir vanskeligere å få øye på de ulike delene av vårt samfunnsoppdrag, men vi tror likevel vi vinner mye på å knytte det sammen. Forskningsbasert undervisning er ett eksempel på hvor viktig det er å se på vår virksomhet under ett. Internasjonalisering et annet. Og et tredje er fagenes egen utvikling henimot tverrfaglighet og flerfaglighet.

For å legge en strategisk plan er det avgjørende å se ut over Norges grenser; hvilke endringer i verden kan påvirke oss fremover? Hva har endret seg nå i forhold til på 90-tallet? Vi har bak oss en kvalitetsreform, vi har fått en mer multikulturell studentmasse, mer fleksibel læring, sentre for fremragende forskning og innovasjon.

Samtidig ser vi at det blir mer konkurranse om forskningsmidler, at finansieringen vår er mer øremerket, at Asia kommer for fullt og konkurrerer med oss både innen utdanning og forskning, og ikke minst at nettverkene florerer – både de mellom institusjoner, mellom fag og på tvers av fag, og mellom arbeids- og næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

Så derfor åpner vi opp for innspill, på nettsider og i blogger, i en hel uke på Georg Sverdrups hus, og gjennom et utall av møter og seminarer.

Om det er verdt det? Om det bare blir vage fraser og lite substans? Det er opp til oss alle. Vi gleder oss!
 
 

Emneord: Strategisk plan, Universitetspolitikk Av rektor Ole Petter Ottersen; prorektor Inga Bostad og viserektorene Doris Jorde og Ragnhild Hennum
Publisert 2. des. 2009 16:45 - Sist endret 2. sep. 2014 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere