Et rektorat takker for seg

Det er mange tanker og følelser som melder seg når man takker av etter en fullført rektorperiode. Det er tid for å oppsummere hva man har fått til og hva som kunne vært annerledes, og se på hva som ligger foran en.

FORNØYD: Rektor Geir Ellingsrud er godt fornøyd med resutatene rektoratet har fått til.

Kanskje kunne vi si, som dekanen ved mat-nat sa på vår forrige ledersamling; ”En universitetsleder bør i all hovedsak vite hva han vil når han begynner, og han bør i hvert fall ha visst hva han tenkte han ville ha gjort, når han slutter….”.

Universitetet i Oslo har lagt bak seg en periode preget av faglige prioriteringer, men også av budsjettkutt. Rektoratet har brukt mye av sin tid på å kjempe for bedre finansiering, og har argumentert for universitetets egenart som institusjon.

Vi har evaluert og justert Kvalitetsreformen, og arbeidet for økt studiekvalitet gjennom arbeidslivsrelevans, kandidatundersøkelser og for et forenklet og meningsfullt kvalitetssystem. Ikke minst har samarbeidet med studentene i Læringsmiljøutvalget og alle andre utvalg vært givende og fruktbart.

Vårt rektorat har også nedlagt mye tid på å sette nybygg på plankartet til myndighetene, ved siden av å gjøre vedlikeholdsoppgavene våre synlige. Vi har fått bevilgninger til å rehabilitere Domus Media med Aulaen, og det er lovende utvikling for Veksthuset på Tøyen. Det blir også spennende å følge både vikingskip, nytt Kulturhistorisk museum og nytt Life Science–bygg i Gaustadbekkdalen fremover!

Universitetsdemokratiet har stått høyt på vår agenda, likeledes arbeidet for sammenhengende tid til forskning, medbestemmelse og ikke minst likestilling.

Samhandling mellom vårt universitet og anerkjente utenlandske universiteter blir bare viktigere fremover. Det er med glede vi ser på den utviklingen som har skjedd de senere årene, ikke minst i forholdet til Kina og USA. Også i fortsettelsen må UiO prioritere de store og anerkjente universitetene i andre land – både for å gi studentene det beste tilbudet og for å styrke forskningssamarbeidet.

Jubileet i 2011 vil også bli en unik mulighet for UiO når det gjelder å styrke sin posisjon og sitt omdømme. Omdømmeundersøkelser og arbeidet med kommunikasjon og strategi har også blitt styrket i vår rektoratperiode.

Vi er stolte av å ha UiO som arbeidsplass. Vårt grunnsyn har hele tiden vært at denne institusjonen har en unik mulighet for balanse mellom bred, fri grunnforsking og strategiske satsinger med tanke på den langsiktige utviklingen av kunnskap og kompetanse for landet.

Med dette takker vi for oss – både for alt samarbeid, for alle de gode, personlige møtene, og ikke minst for all den uvurderlige innsats som er nedlagt i fagmiljøene og blant de teknisk-administrativt ansatte.

Vi ønsker det nye rektoratet lykke til!


 

Emneord: Universitetspolitikk Av rektor Geir Ellingsrud
Publisert 22. juni 2009 10:38 - Sist endret 2. sep. 2014 14:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere