Et styrket arbeids- og læringsmiljø

De siste månedenes mediefokus på negative sider ved deler av arbeidsmiljøet på UiO, det være seg laboratoriesikkerhet eller dårlig psykososialt arbeidsmiljø, har vært en viktig påminnelse om betydningen av systematisk arbeid med Helse, Miljø og Sikkerhet – HMS, skriver Rektoratet.  

Vi ønsker at alle studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo skal få mulighet til å yte sitt beste. En forutsetning for å bli god og yte sitt beste er at man har en arbeids- eller studieplass som man trives på. Dessverre er det ikke alltid slik at alle gleder seg til å gå på jobben eller til studiene.

Det kan være et dårlig forhold til en kollega, en urimelig streng lærer, at man føler seg ensom og ikke kjenner noen eller at man blir plaget av støy eller luftforurensning på arbeids- eller studieplassen. Slike negative forhold ved arbeids- og studiemiljøet finnes også her ved UiO.

De siste månedenes mediefokus på negative sider ved deler av arbeidsmiljøet på UiO, det være seg laboratoriesikkerhet eller dårlig psykososialt arbeidsmiljø, har vært en viktig påminnelse om betydningen av systematisk arbeid med Helse, Miljø og Sikkerhet – HMS.

Ledelsen ved UiO vil bruke det mementomet som disse medieoppslagene har gitt, til å bedre det generelle arbeidet med HMS. Selv om det er noen få arbeidsmiljø som har måttet bære belastningene av medieoppslagene, så er det ikke slik at det bare er ved disse stedene man finner negative sider ved arbeids- og studiemiljøet.

Vi ønsker derfor å styrke arbeidet med HMS i hele organisasjonen, i tillegg til at det vil være økt fokus på noen spesielle områder som laboratoriesikkerhet. For å øke bevissthet og oppmerksomhet har ledelsen bestemt at HMS fra nå av skal være et fast punkt på ethvert ledermøte (det være seg dekanmøter, rektoratmøter, direktørmøter e.l.).

Vi mener at dette vil styrke det generelle HMS-arbeid. I arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er de lokale arbeidsmiljøutvalgene viktige - i tillegg til verneombudene. Det er avgjørende at alle grupper av ansatte engasjerer seg i HMS arbeidet, også vitenskapelige ansatte. Like viktig er det at ordningen med verneombud er kjent blant de ansatte, og at alle respekterer vernombudenes rolle – de skal påpeke kritikkverdige forhold.

For å få til endringer på dette området er vi avhengige av at hele organisasjonen er med oss i ønsket om å forbedre arbeids- og læringsmiljøet. Det forutsetter at vi alle er enige om at dette arbeidet er viktig – det er intet skille mellom ansatte og studenter eller vitenskapelige og teknisk-administrative ansatte.

Et godt arbeidsmiljø betyr like mye for alle. 

Emneord: Arbeidsmiljø, Arbeidsforhold Av rektor Ole Petter Ottersen og prorektor Inga Bostad og viserektorene Ragnhild Hennum og Doris Jorde
Publisert 5. nov. 2009 16:19 - Sist endret 2. sep. 2014 14:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere