Kattadagene – Payback time – 200 år etter

Universitetet rekrutterte med hard hånd sine første syv lærere fra Katedralskolen. Katedralskolen ga på denne måten universitetet en ”flying start”.

Mandag 31. januar var det storstemning i storsalen i Chateau Neuf. Anledningen var åpningen av ”Kattadagene” , der  Universitetet i Oslo inviterte elever og lærere fra Katedralskolen til en dag med foredrag og historiske tilbakeblikk. Åpningstalen ble holdt av statsminister Jens Stoltenberg – tidligere katta–elev og UiO-student. Han snakket varmt om kunnskap og kunnskapens betydning, og understreket at man i diskusjonen rundt "kunnskapsøkonomien" ikke må glemme at kunnskap har verdi i seg selv. Statsministerens tale ble meget godt mottatt og vi er glade for at han stilte opp.

Samarbeidet mellom Katedralskolen og UiO har alltid vært godt. Katedralskolen har i en årrekke sendt mange av sine aller beste elever til UiO. I tillegg spilte Katta en spesiell rolle da vårt universitet ble grunnlagt for 200 år siden.

Da Kongen i København hadde besluttet at Norge skulle få eget universitet, var det svært vanskelig å finne lærere. Noen ble hentet hjem fra København, men universitetet rekrutterte med hard hånd sine første syv lærere fra Katedralskolen. Katedralskolen ga på denne måten universitetet en ”flying start”.

På arrangementets første dag snakker Liv Sissel Grønmo  om matematikk i verdens rikeste land, Rolf Mikkelsen spurte om morgendagens borgere er dannede eller udannede, og Therese Hopfenbeck, som har bakgrunn i PISA-forskning, snakket om hvordan skolen kan gi elevene vurdering som legger grunnlag for langsiktig læring. Ivar Frønes avsluttet det hele med det store blikket på rikdommens utfordringer i oljelandet Norge.

På arrangementets dag to fikk lærerne ved Katta et fagligpedagogisk opplegg på Blindern, mens undervisningen ved Katedralskolen ble overtatt av Universitetet i Oslo. Jan B. Ommundsen fra UV, som var initiativtager til Kattadagene,  var setterektor for dagen. En stor takk går til alle som deltok og gjorde Kattadagene til et vellykket arrangement.

 Kattadagene var først og fremst en del av UiOs jubileumsmarkering, men er også et ledd i universitetets strategi for styrking av samarbeidet med videregående skole. Ikke minst er et slikt samarbeid viktig for å bedre rekrutteringen til universitetets realfagsstudier.

 

Emneord: UiOs 200-årsjubileum, Universitetshistorie, Undervisning Av rektor Ole Petter Ottersen, prorektor Inga Bostad og viserektorer Ragnhild Hennum og Doris Jorde
Publisert 16. feb. 2011 16:44 - Sist endret 2. sep. 2014 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere