Nytt semester – nye muligheter!

Nå er det nye semesteret offisielt i gang. Høstsemesteret 2010 blir et travelt semester. Vi skal arbeide med å sette strategisk plan ut i livet. Vi skal ferdigstille programmet for UiO sitt 200-årsjubileum; og dere kan glede dere, det blir fag og fest i en skjønn forening.

Programmet for jubileet i 2011 presenteres snart, og vi håper alle finner mangt og mye der som de ønsker å delta på.

– Det er nå ett år siden det sittende rektoratet startet sin funksjonsperiode. Vi har brukt sommeren til å summere opp det første året, og se med nye øyne på arbeidsfordelingen oss imellom. Og vi har bestemt oss for å gjøre noen endringer i fordelingen av roller.

Rektor har dette første året ledet forskningskomiteen i tillegg til alle de andre oppgavene som rektor har, og prorektor har ledet studiekomiteen. For å frigjøre mer tid for rektor, blant annet til strategisk arbeid, har vi besluttet at prorektor Inga Bostad skal lede forskningskomiteen ved siden av å være stedfortredende rektor. I tillegg leder Inga koordineringsgruppen for likestilling og sitter blant annet i styret i Kunnskap Oslo, i Partnerforum og i UNICA.

Viserektor Doris Jorde skal fra nå av lede studiekomiteen og være kontakten til studieadministrasjonen. I tillegg skal Jorde blant annet lede arbeidet med en handlingsplan for internasjonalisering, ha ansvar for oppfølging av lærerutdanningen og e-læring. Viserektor Ragnhild Hennum overtar Ingas plass i læringsmiljøutvalget, i tillegg til å møte i arbeidsmiljøutvalget, ha kontakt med fagforeninger og vernelinje, samt arbeide sammen med universitetsdirektøren med administrasjonsgjennomgangen.

Denne gjennomgangen ble besluttet på styremøtet i juni, og fra vedtaket kan vi lese at: ”Styret gir universitetsdirektøren i oppdrag å utarbeide en plan som beskriver utvikling og dimensjonering av administrasjonen ved hele UiO i løpet av 2010.” Spesielt ber styret om at arbeidsdelingen mellom organisasjonsnivåene og den økte standardisering og spesialisering av administrative rutiner og roller, blir vurdert.

Før jul skal universitetsdirektøren derfor lage en plan for dette arbeidet som kan legges frem for Universitetsstyret. Arbeidet med planen blir en av høstens store oppgaver.

Nytt semester er nye oppgaver og nye muligheter.
 

Emneord: Universitetspolitikk Av rektor Ole Petter Ottersen og prorektor Inga Bostad og viserektorer Ragnhild Hennum og Doris Jorde
Publisert 18. aug. 2010 14:32 - Sist endret 2. sep. 2014 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere