Mot lysere tider

Ved utgangen av januar har vårt rektorat sittet i seks måneder. I løpet av disse seks månedene har vi grepet fatt mange av de utfordringene vi trakk frem da vi stilte til valg. Et viktig punkt var å gjøre UiO mer synlig i den offentlige debatt.

INTERNASJONALISERING: Vi har satt i gang betydelig aktivitet rundt internasjonalisering, skriver rektoratet. Bildet er fra åpningen av Den internasjonale sommerskolen i 2007.(Arkivfoto)

Både i ukene rundt valgkampen og senere har vi prøvd å gi UiO en klar stemme i debatten rundt forskning og høyere utdanning, både når det gjelder finansiering og innretning. Vi har startet arbeidet med å gjøre UiO til et grønt universitet, vi har lagt ned et betydelig arbeid i den nye strategiske planen, arbeidet med likestilling har fått fornyet kraft, og vi har satt i gang betydelig aktivitet rundt internasjonalisering.

I tillegg har vi tatt initiativ til et tettere samarbeid med Oslo kommune. UiO er landets hovedstadsuniversitet og skal være synlig til stede i Oslo by. Utfordringene er mange.

I tillegg til disse sakene som vi selv har valgt å fokusere på, har vi brukt svært mye tid på andre akutte saker. Mange av disse sakene har fått bred medieomtale. Dette er saker knyttet til psykososialt og fysisk arbeidsmiljø, og vi har nettopp gått gjennom en belastende arbeidsrettssak. Og vi har hatt en mediedebatt om ledelse ved UiO.

Debatt er flott, og vi skal selvfølgelig diskutere ledelse, men oppslag med overskrifter av typen ”Galehuset på Blindern” er ikke heldig for oss som institusjon.Dersom vi kun ser på de negative medieoppslagene disse første seks månedene av vårt rektorat, kan man få inntrykk av at det står riktig dårlig til med oss her på UiO. Dette er ikke tilfelle. Vi skal bli bedre, men oppslagene om store lederutfordringer, HMS-problemer osv. må leses i lys av statistikkene som viser at UiO er landets ledende universitet når vi ser på aktivitet pr. vitenskapelig årsverk. Det gjelder vitenskapelig publisering i anerkjente tidsskrifter, antall doktorgrader og deltakelse i internasjonal forskning.

UiO skårer høyt i Europa på de internasjonale rangeringene, som tross sine svakheter er kommet for å bli. Og kandidatundersøkelsene gir positive tilbakemeldinger. Dette hadde ikke skjedd dersom Universitetet i Oslo ikke var et flott arbeidsplass, som stimulerte til kreativitet.

Nå går vi mot lysere tider og vår. Vårt mål for de neste seks månedene er at mediefokuset skal være på all den fantastiske forskningen og undervisningen som foregår ved UiO, og på hvor stolte vi er av arbeidsplassen vår.

 

 

Emneord: Universitetspolitikk, Internasjonalisering Av rektor Ole Petter Ottersen og prorektor Inga Bostad og viserektorene Ragnhild Hennum og Doris Jorde
Publisert 5. feb. 2010 16:38 - Sist endret 2. sep. 2014 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere