Innkjøp til besvær

Det er sterkt fokus på lederutvikling ved UiO, og nye kurs er i gang for å styrke ledelse på alle nivåer i organisasjonen.

KRITISERTE UiO: Riksrevisjonen kom med kritikk mot svikt i innkjøpsrutinene ved UiO i sommer. Først i oktober kan UiO ta til motmæle mot riksrevisor Jørgen Kosmo, skriver rektoratet. (Arkivfoto)

Mange har sikkert fått med seg sommerens føljetong i Aftenposten om svikt i innkjøpsrutinene ved UiO. Vi ble møtt av en førstside med følgende tekst: "Innkjøpskaos på Universitetet". Dette var selvfølgelig lite hyggelig lesning. For et universitet som har store ambisjoner, så er det uholdbart at vi ikke klarer å holde skikkelig orden i eget hus.

Nå er det slik at regelverket rundt innkjøp er komplekst, og mange offentlige institusjoner sliter med å oppfylle kravene til anskaffelser og innkjøp. Men dette kan ikke tjene som unnskyldning for de feilene som begås ved UiO. Vi må bli bedre. Og det må skje raskt.

Aftenpostens oppslag i sommer tok utgangspunkt i et brev fra Riksrevisjonen som har utsatt offentlighet. Det er uheldig. Vi kan da ikke forklare hvordan vi har fulgt opp dette brevet og kan heller ikke si hva som ble Riksrevisjonens endelige konklusjon. Denne legges ikke fram for offentligheten før i oktober. Vi ble altså utsatt for en kritikk som vi på grunn av den utsatte offentligheten ikke hadde anledning til å forsvare oss mot. Vi håper Aftenposten kommer tilbake til saken når Riksrevisjonens konklusjoner blir offentlige i oktober. Bildet vil da bli mer nyansert.

Uansett må vi forbedre våre rutiner for innkjøp og anskaffelser. Mange tiltak er satt i gang det siste året, og vi er overbevist om at disse tiltakene vil gi resultater. Vi har blant annet etablert obligatoriske kurs for innkjøpsansvarlige. Det er sterkt fokus på lederutvikling ved UiO, og nye kurs er i gang for å styrke ledelse på alle nivåer i organisasjonen.

Ledelse er også et sentralt tema i vår nylig vedtatte strategiplan. Under det hele ligger det en erkjennelse av at vi ikke kan bli et internasjonalt ledende universitet uten at høy faglig kvalitet er koblet til tilsvarende høy kvalitet på ledelse og forvaltning.

I så måte har sommerens avisoppslag gitt våre forbedringstiltak et kraftig dytt i ryggen – og vil således kunne vendes til noe positivt.
 

Emneord: Universitetspolitikk Av rektor Ole Petter Ottersen og prorektor Inga Bostad og viserektorer Ragnhild Hennum og Doris Jorde
Publisert 2. sep. 2010 13:23 - Sist endret 2. sep. 2014 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere