Scholars at Risk: Menneskerettigheter og akademia

Mange forskere i verden blir hindret i å forske på maktkritiske temaer og i å publisere resultatene sine. Gjennom arbeidet i Scholars at Risk kan UiO som institusjon være med på å gjøre en forskjell.

Kritisk refleksjon, frihet, likeverd, demokrati og vern om menneskerettighetene er akademiske kjerneverdier. Som ansatte ved UiO har vi ikke bare en rett, men vi er også forpliktet til å beskytte og fremme disse verdiene. I Norge har universiteter og høgskoler i tillegg en lovbestemt rett til å søke ny kunnskap i tråd med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper og å sørge for åpenhet om forskningsresultatene – vi har rett og plikt til å benytte oss av vår akademiske frihet. Mange forskere i verden blir hindret i å forske på maktkritiske temaer og i å publisere resultatene sine. Noen blir fengslet, utsatt for vold og forfølgelse på grunn av sitt akademiske arbeid.

For å bidra til at flere universiteter og enkeltforskere verden over skal kunne drive sin akademiske virksomhet under trygge og frie forhold, har UiO siden 2001 samarbeidet med andre universiteter i nettverket Scholars at Risk. Organisasjonen er et internasjonalt nettverk av universiteter og akademikere som arbeider for akademisk frihet og forsvarer menneskerettighetene for akademikere og samfunnene deres verden over. Gjennom Scholars at Risk kan vi både være med på å sette akademisk frihet på dagsordenen internasjonalt og bidra til å beskytte enkeltforskere som blir truet på grunn av arbeidet sitt. Formålet med nettverket er å sette fokus på ytringsfrihet og akademisk autonomi, gjennom å gi midlertidige arbeidsmuligheter for akademikere som av politiske eller andre grunner (diskriminering, forvisning, sensurering etc.) ikke kan utføre sitt arbeid ved egen institusjon. I 2009–2010 ga UiO midlertidig arbeid til en akademiker som var truet i sitt hjemland på grunn av arbeidet sitt, dette vil vi gjøre for andre truede akademikere også i fremtiden.

De siste to årene har fem andre norske utdanningsinstitusjoner (UiB, NTNU, HiO, HiST og UiA) meldt seg inn i Scholars at Risk. Nå som vi er flere institusjoner i Norge, kan vi sammen få til enda mer enn hver institusjon kan gjøre alene. Vi er i ferd med å danne en norsk seksjon av Scholars at Risk som vil lanseres våren 2011. Vårt håp er at enda flere norske utdanningsinstitusjoner vil bli med i dette viktige arbeidet. Gjennom arbeidet i Scholars at Risk kan UiO som institusjon være med på å gjøre en forskjell. På www.scholarsatrisk.org finner du mer informasjon om nettverket.
 

Emneord: Internasjonalisering, Menneskerettar Av rektor Ole Petter Ottersen og prorektor Inga Bostad og viserektorer Ragnhild Hennum og Doris Jorde
Publisert 21. okt. 2010 09:28 - Sist endret 2. sep. 2014 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere