Etterlyser den gode samtalen

Universitetene skal tåle å bli sett i kortene, både av sin eier og av andre. Men det skaper et visst ubehag når vi objektiveres på den måten som vi er blitt gjennom Forskningsbarometeret 2011.

Under en konferanse 17. mars i år la Kunnskapsdepartementet frem dokumentet Forskningsbarometeret 2011. Forskningsbarometeret er en 96 siders beskrivelse av tilstanden til norsk forskning og norske universiteter og skal oppdateres årlig. På konferansen der Forskningsbarometeret ble lagt frem, var det samlet personer fra store deler av universitets- og høgskolesektoren her i landet. Jeg tror vi alle var like overrasket over dokumentet i den forstand at ingen visste at det var under arbeid.

Det er altså innført en årlig helsekontroll av norske universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner. Og nå har vi fått vår første helserapport. Denne inneholder ikke bare et knippe av indikatorer, men også subjektive vurderinger av norske universiteters kvalitet som forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Det er fint med årlige helsekontroller. Og intensjonene med å innføre slike er sikkert de aller beste. Men i medisinens verden er det slik at en helsekontroll alltid er basert på den gode samtalen. En samtale der den som skal kontrolleres, kan formidle sin egen vurdering av helsetilstanden. En samtale som både den som kontrollerer og den som blir kontrollert, kan lære av. Kanskje Kunnskapsdepartementet i forbindelse med neste kontroll kunne invitere til den gode samtalen?

Universitetene skal tåle å bli sett i kortene, både av sin eier og av andre. Men det skaper et visst ubehag når vi objektiveres på den måten som vi er blitt gjennom Forskningsbarometeret 2011. Kunnskapsdepartementet og universitetene kjemper for samme sak – at forskning og høyere utdanning i Norge skal bli så god som mulig. At helsetilstanden skal være optimal. Men da må departement og universitet gå inn i en dialog som begge parter kan få utbytte av, og der ”saken” er best mulig forskning og utdanning og ikke universitetene selv.

Vår egen filosof Hans Skjervheim skrev mye godt om betydningen av den symmetriske dialog og treleddete relasjon. Kanskje hans tanker kunne nedfelles i introduksjonen til neste års Forskningsbarometer?

Emneord: Forskningspolitikk, Publisering Av rektor Ole Petter Ottersen og prorektor Inga Bostad og viserektorer Ragnhild Hennum og Doris Jorde
Publisert 30. mars 2011 15:09 - Sist endret 2. sep. 2014 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere