Grønt UiO

I løpet av høsten 2010 skal UiO vedta både målsetninger knyttet til egen miljøatferd og beslutninger om hvordan en miljøsatsing skal videreføres. Mandatet for forprosjektet er nå godkjent av universitetsledelsen og Jorulf Brøvig Silde er prosjektleder.

"Grønt UiO – bærekraft i forskning, utdanning og praktisk handling" er et forprosjekt som skal forberede en større miljøsatsing ved UiO. 

Hovedmålet med prosjektet er å invitere ansatte og studenter til å være med å utvikle mål for UiOs miljøsatsing, UiO skal gis en tydeligere miljøprofil. Grønt UiO er en oppfølging av hva rektoratet gikk til valg på høsten 2009.

Forprosjektet skal både se på miljøspørsmål knyttet til den daglige drift, og det skal synliggjøre omfang og bredde av den miljørelaterte forskningen og utdanningen som foregår ved UiO. I forhold til den daglige drift skal prosjektet beskrive hva UiO gjør i dag på en rekke områder, for eksempel avfallshåndtering, innkjøpsrutiner og energibruk.

I tillegg vil det sette opp målsetninger for hvordan miljøbelastningen kan reduseres gjennom nye miljørettede tiltak. Prosjektet skal også kartlegge den miljøforskningen som foregår på UiO. Dette er forskning som foregår ved de fleste fakulteter og museer. Flere av forskerne vil bli ressurspersoner for prosjektet.

Selv om det foregår mye miljøforskning på UiO er den i en del sammenheng lite synlig. ”Grønt UiO” skal bidra til slik synliggjøring. I tillegg skal forprosjektet kartlegge studietilbud som har miljørelevans.

I tillegg til studietilbud ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, ønsker prosjektet å finne frem til utdanninger som mange ikke automatisk forbinder med miljø. Det kan være innenfor økonomi og samfunnsfag, jus og filosofi.

Et pilotprosjekt i miljøsatsingen ved UiO er at Universitetsbiblioteket og Det utdanningsvitenskapelige fakultet gjennomfører en prosess mot en sertifisering som såkalt Miljøfyrtårn. Dette er et offentlig sertifikat som støttes og anbefales av Miljøverndepartementet, der virksomheten sertifiseres etter relevante bransjekrav.

Det er ikke sikkert at sertifisering er veien å gå for alle enhetene ved UiO, men vi regner med betydelige gevinster også for andre, basert på erfaringene UV og UB gjør underveis.

Vi i rektoratet håper at alle ansatte og ikke minst alle studentene, slutter helhjertet opp om miljøsatsingen, og bidrar aktivt med innspill til forprosjektet ”Et grønt UiO”.

 

 

Emneord: Miljøforskning, Universitetspolitikk Av rektor Ole Petter Ottersen, viserektor Inga Bostad og viserektorer Ragnhild Hennum og Doris Jorde
Publisert 19. feb. 2010 17:06 - Sist endret 2. sep. 2014 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere