Utdanningspris til UiO

Universitetsstyret har vedtatt at utdanningskvalitet skal være hovedprioriteringen i 2011. Det er derfor spesielt gledelig at Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris i år går til UiO.

Tirsdag 12. april ble Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris delt ut. Prisen skal stimulere institusjonene innenfor høyere utdanning til å arbeide systematisk med å fremme og videreutvikle kvaliteten på sine utdanninger. Det er ellevte gang prisen utdeles.

I år deles prisen mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag for prosjektet “Rom for læring” og Universitetet i Oslo for prosjektet “Transformasjon av vitenskapelige tenke-, arbeids- og vurderingsformer i masterutdanning”. UiOs prosjekt ligger under Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet.

Universitetsstyret har vedtatt at utdanningskvalitet skal være hovedprioriteringen i 2011. Det er derfor spesielt gledelig at prisen går til UiO i år. Det er også svært hyggelig at det nettopp er Institutt for helse og samfunn som får årets delte pris. Dette instituttet er en nyskapning og et ektefødt barn av den reorganiseringsprosessen som Det medisinske fakultet gjennomgikk i 2010.

Tildelingen av Utdanningskvalitetsprisen til Avdeling for helsefag er en anerkjennelse av et godt studietilbud som er både forskningsbasert og erfaringsnært. Prisen føyer seg inn i en rekke av positive tilbakemeldinger til UiO. Nylig fikk vi resultatene fra Arbeidsgiverundersøkelsen, som viser at arbeidsmarkedet er fornøyd med våre kandidater. Og vår nordiske konferanse om "Forskningsuniversitetet som studiested" ble godt mottatt.

Sistnevnte konferanse ble arrangert 3. og 4. mars, som et av flere arrangementer i vårt studiekvalitetsår. Så mange som 236 deltagere fra 25 institusjoner deltok. Konferansen viste at studentenes deltagelse og aktivitet i læringsprosessen er avgjørende for at forskningsuniversitetene skal bli gode og dynamiske studiesteder. UiO må våge å ta vare på tradisjon, samtidig som vi foretar nødvendige forandringer i etablerte måter å tilby læring og undervisning på. UiO må være Norges beste lærested!

Emneord: Medisin, Priser, Studentsaker, Arbeidsmarkedet Av rektor Ole Petter Ottersen og prorektor Inga Bostad og viserektorer Ragnhild Hennum og Doris Jorde
Publisert 13. apr. 2011 13:19 - Sist endret 2. sep. 2014 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere