Personalpolitikk for vitenskapelig ansatte

I forlengelsen av Strategi 2020 vedtok Universitetsstyret i slutten av april en egen Handlingsplan for vitenskapelig ansatte 2010–2012.

I Strategi 2020 er det overordnede personalpolitiske målet at: ”UiO skal etablere og gjennomføre en helhetlig politikk som legger til rette for at ansatte av begge kjønn, i forskjellige livsfaser og med forskjellig bakgrunn skal kunne utvikle sitt potensial og bidra til felles mål enten området er forskning, undervisning, formidling eller forvaltnings‐ og støttefunksjoner.”

Handlingsplan for vitenskapelig ansatte 2010–2012 er en konkret oppfølging av dette overordnede målet. I perioden 2010–2012 skal UiOs personalpolitikk for vitenskapelig ansatte konsentrere seg om følgende fire punkter: Rekruttering, oppfølging av midlertidig ansatte, kompetanseutvikling og sammenhengende tid til forskning.

1. Rekruttering

UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet frem mot 2020. Dette stiller krav om en bred rekrutteringsbase med internasjonalt fokus og en tydelig likestillingsprofil. Målet er at UiO i 2012 skal rekruttere mer strategisk, tydelig og aktivt. Rekrutteringsprosessen må profesjonaliseres og rekrutteringskompetansen økes på alle nivå.

2. Kompetanseutvikling

UiOs personalpolitikk skal ivareta alle grupper ansatte og tilby gode muligheter for personlig og faglig utvikling. For å nå dette målet må UiO ha god ledelse. Det skal etableres en gjenkjennbar lederkultur, og det skal drives aktiv leder- og kompetanseutvikling.

3. Midlertidig ansatte

I strategi 2020 er det et mål at midlertidig ansatte skal sikres god oppfølging gjennom karriererådgivning og kompetanseutvikling. Det er et mål å styrke og utvikle forskerutdanningen, slik at den blir mer attraktiv internasjonalt. Målet er at UiO i 2012 skal ha en aktiv politikk overfor midlertidig ansatte som sikrer god oppfølging og økt forutsigbarhet.

4. Sammenhengende tid til forskning

UiOs ambisjon er å øke kvaliteten på forskningen, en forutsetning for dette er å sikre mer sammenhengende tid til forskning. Målet er at de vitenskapelig ansatte ved UiO i 2012 skal ha mer sammenhengende tid til forskning. Dette skal skje gjennom større konsentrasjon av undervisningen og en styrket utdanningsledelse.

Vi i rektoratet har store forhåpninger til at denne planen vil bidra til å styrke UiO som en god arbeidsplass.
 

 

 

 

Emneord: Strategisk plan, Universitetspolitikk, Personalbehandling/politikk Av rektor Ole Petter Ottersen og prorektor Inga Bostad og viserektorene Ragnhild Hennum og Doris Jorde
Publisert 3. juni 2010 16:46 - Sist endret 2. sep. 2014 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere