”Post festum”: Universitetsplassen som VM-arena

Vi håper at publikum har fått med seg at Universitetsplassen er noe langt mer enn VM på ski, Bjørgen og Northug. Plassen er selve symbolet på høyere utdanning og forskning i Norge.

VM på ski er akkurat over. Det har vært en folkefest i Holmenkollen hver dag. Om kvelden har festen fortsatt på Universitetsplassen. Vi antar at vi har de fleste med oss når vi sier vi er stolte over den positive oppmerksomheten som er blitt oss til del ved at Universitetsplassen ble valgt som arena for premieutdeling og konserter. På få dager har Universitetsplassen blitt ensbetydende med musikk, jubel og høy stemning. En stemning vi håper å trekke med oss langt ut i vårt jubileumsår.

En stor takk går til jubileumskomiteens leder, Inger Stray Lien, som lanserte ideen om premieseremoni på Universitetsplassen. Vi vil også berømme Teknisk avdeling og alle de universitetsansatte som har hjulpet arrangørene med å legge forholdene til rette. Samtidig vil vi takke dem som har sin arbeidsplass i sentrum for den tålmodigheten de har måttet utvise gjennom de dagene VM har satt sitt preg på byen.  

Vi håper at publikum har fått med seg at Universitetsplassen er noe langt mer enn VM på ski, Bjørgen og Northug. Plassen er selve symbolet på høyere utdanning og forskning i Norge. Siden 1923 – med unntak av krigsårene – har tusener av nye studenter blitt tatt imot på Universitetsplassen ved semesterstart hvert år. Og går vi enda lengre tilbake i historien, er det verdt å minnes at Stortinget møttes i Domus Academica  fra 1852 til Stortingsbygningen ble ferdig i 1866. ”Ja vi elsker”, som ble spilt etter hvert norsk gull, ble sunget første gang 17. mai 1864 – på Universitetstrappen.

Men etter at VM er over og scenelysene slukket, hva så? Vil det bli stående et fotavtrykk etter VM på universitetets historiske plass?

Ja, vi tror det! Samfunnet har fått en klar påminnelse om at det ikke bare er en Universitetsplass i sentrum, men også et Universitet i sentrum. Tyngdepunktet for Universitetet i Oslo ble flyttet til Blindern da den store studenttilstrømningen gjorde at sentrumsbygningene ble for trange. Men nå er det på tide at vår campus i sentrum får en renessanse. Det juridiske fakultet trenger å samle sin undervisning, samtidig som området rundt Tullinløkka må revitaliseres. Universitetet, studentliv og formidling bør få lov til å sette sitt preg på sentrum. VM har til fulle vist at vår gamle campus kan være et godt og levende sentrum og samlingssted.

Emneord: Universitetshistorie Av rektor Ole Petter Ottersen og prorektor Inga Bostad og viserektorer Ragnhild Hennum og Doris Jorde
Publisert 10. mars 2011 16:58 - Sist endret 2. sep. 2014 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere