”LDO trekker kritikken mot UiO”

I slutten av oktober kom meldingen fra LDO om at de trekker sin kritikk av UiO. Universitetsledelsen er fornøyd med denne avgjørelsen da vi selv mener at vi gjør et godt arbeid for å forhindre trakassering.

Mange av dere la sikkert merke til denne overskriften i forrige Uniforum. Tidligere i år slo Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fast at Universitetet i Oslo hadde brutt likestillingsloven ved at vi ikke hadde gjort nok for å forebygge og hindre trakassering. Uttalelsen fra LDO tok utgangspunkt i UiOs generelle rutiner, men mye av det konkrete innholdet i kritikken var hentet fra Det odontologiske fakultet og en mye omtalt mediesak ved dette fakultetet. Vi i universitetsledelsen mente kritikken fra LDO var urimelig fordi den bygde på feil faktisk grunnlag. Vi ba dem derfor om å gjøre om vedtaket sitt.

I slutten av oktober kom meldingen fra LDO om at de trekker sin kritikk av UiO. De slår fast at vi har gode nok rutiner for å forebygge og hindre trakassering, og den spesifikke saken ved Det odontologiske fakultet henlegges. Universitetsledelsen er fornøyd med denne avgjørelsen da vi selv mener at vi gjør et godt arbeid for å forhindre trakassering blant annet gjennom tiltaksplaner, etiske retningslinjer og gode varslingsrutiner. Vi mener også at Det odontologiske fakultetet har satt i gang gode tiltak for å forbedre den kliniske læringssituasjonen for sine studenter, og at de fortjener honnør for hvordan de har tatt fatt i de utfordringene som arbeids- og læringsmiljøundersøkelsen deres avdekket.

Universitetet i Oslo er en stor arbeidsplass, og vi må hele tiden ha fokus på arbeids- og læringsmiljøet for våre ca. 35 000 ansatte og studenter. I akademia har vi en hierarkisk struktur med store maktforskjeller, og dette gjør at mange arbeids- og læringssituasjoner kan bli ekstra vanskelige. Vi må skape trygge rammer for de ansattes muligheter til å gi og ta faglig kritikk. De midlertidig ansatte er i en særlig sårbar posisjon i så måte. Også veiledningssituasjonen gir utfordringer. Våre masterstudenter og ph.d.-stipendiater får én-til-én veiledning fra en etablert fagperson på området. Det ujevne maktforholdet i slike veiledersituasjoner krever særlig aktsomhet blant annet når det gjelder formulering av faglig kritikk. Gjennom forskningslederkurs og doktorgradsprogrammet ønsker UiO å ha økt oppmerksomhet på veiledersituasjonen, selv om vi vet at de aller fleste veiledersituasjonene ved UiO er flotte læringssituasjoner knyttet til spennende faglige prosjekter.

Emneord: Arbeidsmiljø, Likestilling, Personalbehandling/politikk Av rektor Ole Petter Ottersen og prorektor Inga Bostad og viserektorer Ragnhild Hennum og Doris Jorde
Publisert 18. nov. 2010 11:51 - Sist endret 2. sep. 2014 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere