Engasjerte studenter

Studentparlamentet ved UiO gjennomfører hvert år valg til nytt Studentparlament og nytt Velferdsting. Valget foregår i disse dager, og det er studentene ved UiO som skal stemme. De som studerer og arbeider her, er universitetets viktigste ressurs, derfor er studiesaker og studentvelferd svært viktig for oss i rektoratet.

Studentene er en viktig del av universitetets faglige fellesskap. Gjennom de kandidatene som utdannes ved UiO formidler vi kunnskap til samfunnet. Derfor skal UiO tilby utdanninger som legger vekt på kunnskap, ferdigheter og holdninger. I tillegg til å utdanne skal en universitetsutdanning også danne, dette betyr at det å studere ved UiO skal gi innsikt i kunnskapstradisjoner og vitenskap, bevissthet om normer og kulturelle forutsetninger i fag og samfunn.

Det er rektoratets mål at UiO skal tilby landets mest krevende og engasjerende utdanninger. I tillegg skal vårt læringsmiljø utvikles slik at dette er en viktig årsak til at studenter velger å studere ved UiO. Dersom vi skal løfte læringsmiljø og studiekvalitet, er vi avhengige av engasjerte studenter som deltar aktivt i valgte organer og studentforeninger. Studentdemokratiet er en forutsetning for at UiO skal utvikle seg videre og være det faglige kraftsentrum vi ønsker at det skal være. Vi ønsker oss kreative, kritiske og kraftfulle studentpolitikere som utfordrer oss, med det felles mål å gjøre UiO til et enda bedre studiested.

Dette gjør at den valgkampen og det valget studentene nå er midt opp i, er viktig. Ved å bruke stemmeretten får du innflytelse over de beslutninger som treffes ved UiO, og du styrker studentenes sak ved utformingen av fremtidens UiO.

Vi i rektoratet ønsker studentene et godt valg, og håper at alle studenter bruker anledningen til å stemme.
Valget er elektronisk, og du kan stemme på denne nettsiden:

http://www.studentparlamentet.uio.no/valg/hvorfor-stemme/

 

Emneord: Studentsaker, Studentforhold, Universitetspolitikk Av rektor Ole Petter Ottersen, prorektor Inga Bostad og viserektorene Ragnhild Hennum og Doris Jorde
Publisert 15. apr. 2010 15:02 - Sist endret 2. sep. 2014 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere