Et nos petimus astra – på Andøya

I slutten av januar 2011 – på Andenes – ble ”Også vi søker stjernene” satt inn i en mer konkret sammenheng. Det dreier seg om romforskning og ”rocket science” – men også om høye ambisjoner, skriver UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

PÅ ANDØYA: - CaNoRock er 100 prosent i tråd med UiOs nye strategiske plan, sa UiO-rektor Ole Petter Ottersen på lanseringen av samarbeidsprosjektet mellom Canada og Norge på Andøya rakettskytefelt.

For sjelden har jeg møtt et miljø med så mye entusiasme og ambisjoner som her på Andøya Rakettskytefelt. Jeg ble invitert dit i anledning av studentutvekslingsavtalen mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø på norsk side, og U. Calgary, U. Alberta and U. Saskatchewan på kanadisk side. Partneruniversitetene signerte 20. januar en avtale med Andøya Rakettskytefelt og Nasjonalt senter for romrelatert utdanning (NAROM) for oppskyting av to studentraketter hvert år i tre år. Denne CaNoRock-avtalen, som jeg signerte på vegne av UiO, har en samlet kapasitet til å trene 120 bachelorstudenter over en treårsperiode.

Canadas ambassadør i Norge, Mr. John F. G. Hannaford var til stede ved begivenheten, og det samme var Mrs. Marylin Steinberg fra Canadian Space Agency. Fra norsk side deltok ledelsen og representanter for Norsk Romsenter, og representanter for dekanatet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Vi overvar utskytingen av den første av de seks studentrakettene. Raketten tok av som planlagt kl 11.07 og nådde en høyde på 11 km, og gjorde observasjoner helt til den forsvant i havet 90 sekunder senere.

I løpet av en intensiv uke har 11 kanadiske og 10 norske studenter gjennomført et eget rakettprosjekt; i team har de instrumentert, testet og skutt opp raketten, lest ned data, og de tolker nå observasjonene før de starter hjemreisen. Studentene hadde ”hands on” under hele nedtellings- og oppskytingsprosessen. Det å bli inkludert og få ansvar på denne måten, må virke utrolig stimulerende.

Prosjektet er en satsing på rekruttering til romfysikk og romteknologi gjennom studieprogrammene FAM og ELDAT, og det er et tiltak for internasjonalisering og økt studentutveksling mellom Norge og Canada. Norge og Canada har felles utfordringer, muligheter og ansvar knyttet til overvåking, forvaltning og operasjoner i nordområdene.

Tuftet på stolte tradisjoner fra Kristian Birkeland, har Universitetet i Oslo høye ambisjoner innen atmosfære-, klima- og romforskning, og utviklingsmiljøet STAR (Space Technology and Research development center) kobler teori, eksperiment, instrumentering og nanoelektronikk ved UiO. Dette er tverrvitenskapelig forskning på høyt nivå. Et viktig mål er å forstå turbulens i øvre deler av atmosfæren (ionosfæren), som under solstormer i verste fall kan blokkere kommunikasjons- og GPS-signaler i nordområdene. Det dreier seg altså om grunnforskning som har direkte nytteverdi.

Universitetene i Norge har utfordringer når det gjelder rekruttering til realfagene. Måtte det komme flere av denne typen prosjekter! 

 

Emneord: Forskningssamarbeid, Internasjonalisering, Rekruttering, Naturfag Av rektor Ole Petter Ottersen
Publisert 2. feb. 2011 16:07 - Sist endret 2. sep. 2014 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere