Statsbudsjettet 2011 – noe å bli fet av?

Vi ser årets budsjett som en opptakt til et betydelig løft i årene som kommer, skriver rektoratet.

PENGER TIL AULAEN: Rektoratet er fornøyd med at regjeringen foreslår å bevilge 226 millioner til restaureringsarbeidene i sentrumsbygningene. Fotografiet viser nedtagningen av Munchs Aula-bilder.

Tirsdag 5. oktober la finansminister Sigbjørn Johnsen frem statsbudsjettet for 2011. Budsjettet er et skritt i riktig retning, i den forstand at den utviklingen vi har sett de senere årene, med et redusert handlingsrom, har stoppet opp. Men noe krafttak for norsk forskning er ikke dette budsjettet.

En positiv ting er at universitets- og høgskolesektoren er tildelt 2200 nye studieplasser og at Universitetet i Oslo får 210 av disse. Også bevilgningen til 1000 nye studentboliger og bevilgningen til tiltak for funksjonshemmede studenter er gledelig.
I statsbudsjettet settes det også av 60 millioner ekstra gjennom Norges forskningsråd til frie midler (altså forskerinitierte prosjekter), og det er en økning til vitenskapelig utstyr på 280 millioner.

Regjeringen prioriterer også store byggeprosjekter. Det gjelder særlig ferdigstillingen av restaureringsarbeidene av det fredede sentrumsanlegget ved Karl Johans gate, med 226 millioner kroner i 2011. Vi er også fornøyd med at prosjekteringen fortsetter for veksthus og magasiner ved Naturhistorisk museum og forskningssenter for livsvitenskap i Gaustadbekkdalen.

Alt i alt kommer universitets- og høgskolesektoren brukbart ut i forhold til det totale budsjettet. Regjeringen har jo gjort hva den kunne for å dempe forventningene til årets statsbudsjett. Det er flere lyspunkt for sektoren, og de siste års negative trend er snudd.

Men det er viktig å huske at dette ikke er tilstrekkelig. Norge må de neste årene legge seg på et mye høyere ambisjonsnivå enn i dag. Norge står overfor en rekke utfordringer som ikke kan møtes på annen måte enn ved et krafttak innen høyere utdanning og forskning.

Vi ser årets budsjett som en opptakt til et betydelig løft i årene som kommer.
 

Emneord: Forskningspolitikk, Universitetspolitikk, Økonomi Av prorektor Inga Bostad og viserektorer Ragnhild Hennum og Doris Jorde, rektor Ole Petter Ottersen
Publisert 6. okt. 2010 15:26 - Sist endret 2. sep. 2014 14:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere