Nyheter fra 2004 - Side 13

Publisert 14. jan. 2004 13:23

Støtte og ros frå kollegaer og overordna er svært viktig for at kvinner skal satsa på ei forskarkarriere. Det viser svara 50 kvinnelege professorar ved UiO har gitt på dette spørsmålet. - Kvotering av kvinner løyser ikkje problemet, meiner professor Janne Haaland Matlary.

Publisert 14. jan. 2004 10:29

- Vi har mindre tid til å forske enn før. Forskning må nå i større grad skje "etter arbeidstid". Det rammer kvinnene hardest, mener førsteamanuensis Marianne Lien ved Sosialantropologisk institutt.

Publisert 13. jan. 2004 17:40

- Jeg vil gjerne at UiO skal bli en motor for Norge, sier UiOs første kvinnelige universitetsdirektør, Hanne Harlem. - UiO skal være et godt sted å studere, og forskningen og undervisningen her skal ha høy internasjonal standard. Hun har også stor tro på at Kvalitetsreformen vil bidra til å heve standarden på universitetene.

Publisert 12. jan. 2004 11:38

Universitetet i Oslo rangeres som det klart beste i Norge og det tredje beste i Norden mens NTNU er det nest beste universitetet i Norge på plass 301. Det viser en ny undersøkelse fra Shanghai Jiao Tong universitet, melder Universitetsavisa ved NTNU. - Dette er en skikkelig vitamininnsprøyting for de ansatte ved UiO, sier prorektor Anne-Brit Kolstø.

Publisert 9. jan. 2004 15:04

Universitetet i Oslo er i ferd med å utvikle et belønningssystem for forskningsformidling. Et slikt system finnes knapt noe annet sted i Norden.

Publisert 8. jan. 2004 15:18

Universiteta i Bergen, Oslo og Trondheim saksøkjer dataselskapet IBM for 46 millionar kroner. 19. januar møter universiteta IBM i Follo tingrett. Årsaka til søksmålet er at løns- og personalsystemet som selskapet skulle levera hadde store feil og manglar, og difor blei avtalen heva i 2001.

Publisert 7. jan. 2004 18:55

- Eg vil ikkje ha rektor som leiar av Universitetsstyret, men eg vil framleis ha ein vald rektor. Det sa ekstern representant i Universitetsstyret, Hilde Haugsgjerd under allmøtet om innstillinga frå Ryssdal-utvalet onsdag 7. januar.

Publisert 7. jan. 2004 10:45

- Me vil oppmoda både rektor og Universitetsstyret til å setja i gang eit større forskingsprosjekt om Noregs og UiOs rolle i krig og i fredsarbeid. Det seier Rolf Solvang i Fredsinitiativet på Blindern. - Eg kjem ikkje til å ta eit slikt initiativ, men forskarar og studentar må gjerne gjera det, seier rektor Arild Underdal.

Publisert 6. jan. 2004 17:51

- Medisin og HF-fakultet vil ha rektor ut av styret
- Rektor bør veljast av heile universitetssamfunnet
- Universiteta bør vera statlege forvaltingsorgan med særskilte fullmakter
- Inga gruppe må ha fleirtal i styret
- Gratisprinsippet må stå fast

Publisert 5. jan. 2004 17:24

Rundt fire tusen lærere fra hele østlandsområdet besøkte Universitetet i Oslo under Faglig-pedagogisk dag 2004. Hele 170 forelesninger stod på programmet, og Kjøkkenkjemi på oldemors tid var et av temaene.