Nettsider med emneord «Økonomi» - Side 7

Publisert 23. mai 2018 14:21

Universitetet i Oslo har lagt inn 3,8 millionar på budsjettet øyremerkt til Scholars at Risk. – Me seier oss leie for at det har skjedd ei misforståing knytt til denne løyvinga, seier rektor Svein Stølen etter at komitémedlemane kritiserte varsla kutt.

Portrett av en mann
Publisert 3. juni 2022 23:03

Forskningsrådet kan likevel gjennomføre tildelingene de har planlagt de neste månedene, inkluderte fremragende grunnleggende forskning (Fripro) til høsten. Det er klart etter at regjeringen har tatt et initiativ overfor Stortinget for å løse krisen. 

Publisert 25. okt. 2006 15:02

Arbeidet med den nye informatikkbygningen i Gaustadbekkdalen har pågått i nesten ti måneder. Nå viser nye anbud at prisen på bygningen kan bli opp mot 20 prosent dyrere enn antatt i budsjettet. - Det kan dreie seg om merkostnader på mellom 100 og 200 millioner kroner, sier universitetets tekniske direktør, Frode Meinich.

Publisert 12. feb. 2016 15:28

Sparebankstiftelsen DnB gir 3,44 millioner kroner i gave til Baroniet Rosendal. Pengene skal finansiere et elektroakustisk lydanlegg i den nye flerbrukssalen.

Publisert 11. jan. 2018 23:32

Uniforum har fått innsyn i hva det omdiskuterte Vebjørn Sand-maleriet kostet UiO.

Publisert 6. okt. 2006 11:29

Finansminister Kristin Halvorsen har ikkje tildelt pengar til nye satsingar på forsking ved UiO i regjeringa Stoltenbergs forslag til statsbudsjett for 2007. Derimot inneheld budsjettet eit kutt i løyvingane til basisaktivitetane på 58 millionar kroner. Universitetet i Oslo får ei samla løyving på 3,5 milliardar kroner, medan det nasjonale fondet for forsking og nyskaping blir tilført 10 milliardar ekstra kroner.

Publisert 16. juni 2010 14:49

– Resultatmodellen fører til at odontologi får to prosent i realnedgang på budsjettframlegget for 2011. Det vil føra til ei økonomisk krise for oss, konstaterer dekan Pål Brodin.  

Publisert 22. juni 2010 16:37

Universitetsstyret vedtok i dag framlegget til budsjettfordeling for 2011. Det er første gong eit budsjett blir vedtatt i juni, før regjeringa har lagt fram sitt budsjettforslag. Utgangspunktet er den sannsynlege statsløyvinga til UiO på 4,183 milliardar kroner.  

Publisert 16. juni 2010 15:03

Naturhistorisk museum får om lag sju millionar kroner i ekstra satsing, medan Kulturhistorisk museum får tre millionar kroner ekstra i den budsjettfordelinga som Universitetsstyret får på bordet på tysdag. Dermed er musea budsjettvinnarane, om forslaget blir vedtatt.

Publisert 11. mai 2010 11:41

Det er lite å glede seg over for dem som hadde håpet på mer penger til høyere utdanning og forskning i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Både Bjarne Hodne i Forskerforbundet og  Anne Karine Nymoen i Norsk studentorganisasjon uttrykker skuffelse etter at innholdet i revidert budsjett ble gjort kjent i dag.  

Universitetsdirektør Arne Benjaminisen sit og ser framover
Publisert 14. juni 2019 13:54

Både Sentraladministrasjonen (LOS) og Det odontologiske fakultetet har hatt for stort meirforbruk og må spara på utgiftene sine. Det går fram av verksemdsrapporten frå universitetsdirektør Arne Benjaminsen til universitetsstyret.

Publisert 16. mai 2022 23:53

Forskningsrådets direktør Mari Sundli Tveit presenterer en liste overfor det nye styret for å møte kravene til å gå i balanse.

Publisert 6. des. 2000 14:50

Universitetet i Oslo får 84 millionar av dei 213,5 millionar kronene universiteta får i ekstraløvying etter budsjettforliket mellom sentrumspartia og Arbeidarpartiet. Det går fram av budsjettinnstillinga til KUF-komiteen.

Publisert 5. okt. 2010 14:48

Regjeringens forslag til statsbudsjett står ikke i forhold til forskningsløftene i Soria Moria II, hevder Forskerforbundet. Administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén mener Norge taper muligheter på de lave investeringene i forskning.

Publisert 5. okt. 2010 12:48

Finansminister Sigbjørn Johnsen gir Universitetet i Oslo ei samla løyving på rundt 4,3 milliardar kroner i regjeringas budsjettforslag for 2011. Det inkluderer 210 nye studieplassar og 45 millionar kroner til fase 2 av oppussinga av sentrumsbygningane. – Studentsida er budsjettvinnaren, meiner prorektor Inga Bostad.  

Publisert 31. mai 2016 10:27

Venstre og KrF har kommet til enighet med regjeringen om revidert nasjonalbudsjett. Som en del av forliket kommer det totalt 400 nye studieplasser.

Publisert 7. okt. 2008 17:47

- Jeg er stolt av å kunne foreslå å bruke 20 milliarder kroner til forskning neste år. Det er en økning på 1.6 milliarder, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland på pressekonferansen i ettermiddag i forbindelse med fremleggingen av forslag til statsbudsjett for 2009.

Publisert 26. mai 2020 16:39

Ap, Sp og Frp bør justere forslaget om et nytt finansieringssystem for universiter og høyskoler, mener Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind.

Publisert 6. okt. 2010 13:22

Det er ingen grunn til å krisemaksimera situasjonen for universiteta og høgskulane i Noreg, samanlikna med situasjonen i land som me gjerne likar å samanlikna oss med, som til dømes Storbritannia og USA.  

Publisert 19. okt. 2010 18:23

Riksrevisjonen kritiserer Universitetet i Oslo for manglande protokollar for innkjøp, for ikkje å ha innhenta pålagd dokumentasjon og for manglande skriftlege kontrollspor mellom enkeltfaktura og rammeavtale, går det fram av  Dokument 1 frå Riksrevisjonen.  Men rekneskapen for 2009 blir godkjent.

Publisert 20. okt. 2010 14:02

– Det viktigaste for oss no er at Riksrevisjonen har ingen vesentlege merknader til rekneskapen for 2009 og verksemda si gjennomføring av budsjettet, seier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og økonomidirektør Marianne Gjesvik Mancini.  

Publisert 25. okt. 2010 15:43

Britiske universitet vil få 40 prosent mindre til undervisning i 2014 enn i dag. Før helga gav den britiske regjeringa dei klar beskjed om at overføringane til undervisning skal ned frå 71 milliardar til 42 milliardar kroner i løpet av fire år.  

Publisert 5. okt. 2010 17:42

Regjeringa foreslår at det blir oppretta 2200 nye studieplassar frå hausten 2011. UiO får 210 av plassane. – Dette set oss i stand til å møta utfordringane i framtida, seier statsråd for høgare utdanning, Tora Aasland.

Publisert 22. okt. 2010 13:53

Øystein Olsen (58) er i statsråd i dag tilsett som sentralbanksjef for ein periode på seks år. Olsen har frå januar 2005 vore administrerande direktør i Statistisk sentralbyrå. Han er også ekstern medlem i Universitetsstyret ved UiO.

Ein stor bygning på Blindern får eit glimt av sol i veggen.
Publisert 23. juni 2020 16:40

Rehabiliteringa av dei sju øvste etasjane av Eilert Sundts hus på Blindern skal starta opp til hausten. Det vedtok Universitetsstyret i dag.