Nettsider med emneord «Økonomi» - Side 7

Publisert 7. okt. 2011 10:40

– Jeg er svært skuffet over at regjeringen ikke benytter statsbudsjettet for 2012 til å komme med en avklaring for veksthuset på Tøyen og heller ikke setter av midler til nødvendig vedlikehold  for øvrige bygninger ved Naturhistorisk museum,  sier Venstres leder Trine Skei Grande i en pressemelding.

Publisert 6. okt. 2011 16:55

– Forskingsfondet fungerte tidlegare som venger som førte forskingsbudsjettet oppover. No var det blitt som ein møllestein rundt halsen, sa forskingsminister Tora Aasland då ho forsvarte nedlegginga av fondet på ein pressekonferanse i ettermiddag.

Publisert 8. okt. 2014 12:02

Det planlagde senteret for livsvitskap, kjemi og farmasi  i Gaustadbekkdalen ligg inne med 200 millionar kroner  over to år i regjeringa sitt budsjettforslag for 2015.

Publisert 8. des. 2016 13:29

Forskningsrådet gir denne måneden ut 943 millioner kroner til Fri prosjektstøtte. Prosjektene skal starte opp i 2017.

Publisert 15. mai 2009 15:20

– Eg synest det er flott at sektoren får fleire studieplassar i samband med finanskrisa. No reknar me med at regjeringa fylgjer opp med løyvingar, slik at studieplassane blir fullfinansierte, seier rektor Geir Ellingsrud i ein kommentar til det reviderte nasjonalbudsjettet.

Publisert 30. des. 2016 14:37

Unge australske forskarar går nye vegar for å få ekstra pengar til forsking. Dei har gjort om sensorbrikker som har vore på selar og albatrossar til smykke forma som dyret dei har vore festa til.

Publisert 11. mars 2019 00:00

Professor Nils Chr. Stenseth har kjørt drosje for over 500 000 kroner både i embets medfør og privat dei siste tre åra. No må han rydda opp. UiO vedgår rutinesvikt.

Publisert 11. jan. 2016 16:06

Universitetet i Bergen vil anke saken mot lungelegen Amund Gulsvik.

Publisert 14. okt. 2005 16:29

- Jeg er lei meg for at jeg ikke får være med på å evaluere og foredle kvalitetsreformen, uttalte den avtroppende Utdannings- og forskningsministeren Kristin Clemet på en pressekonferanse fredag. Økonomidirektør Stein Helgesen ved Universitetet i Oslo omtaler budsjettet som nøkternt.

Publisert 10. nov. 2005 17:30

Den raudgrøne regjeringa foreslår å auka Forskingsfondet med 14 milliardar kroner i statsbudsjettet for 2006. Dette er 25 milliardar kroner mindre enn forslaget frå den avgåtte regjeringa på 39 milliardar kroner. - Dette var ei finte som Bondevik-regjeringa la inn i budsjettet då dei visste at dei skulle gå av, forsvarte kunnskapsminister Øystein Djupedal seg med, då han presenterte endringane i budsjettet torsdag 10. november.

Publisert 1. mars 2017 15:09

– Bruken av kontantar går ned, men dei bør ikkje bli borte. Setlar og myntar er navet som held oppe tilliten til pengar, understreka sentralbanksjef Øystein Olsen då han heldt reprisen på årstalen sin for UiO-studentane i formiddag.

Publisert 22. okt. 2018 14:21

Senter for tverrfagleg kjønnsforsking vil gå frå å ha tilsett direktør på åremål til å ha valt leiar. Dagens senterleiar Anne Jorunn Berg  (biletet) sluttar når åremålet går ut 31. desember. Framlegget kjem opp på møtet i universitetsstyret i morgon. Då skal det også tilsetjast ny kommunikasjonsdirektør og ny forskingsdirektør ved UiO.

Publisert 17. aug. 2009 11:40

To år inne i EUs 7. rammeprogram for forskning ligger UiO godt an. Om to uker inviterer Forskningsrådet til informasjonsdag og søknadsskriverkurs. – Men har du ennå ikke påbegynt søknaden, er du trolig for sent ute til de seneste utlysningene, sier seniorrådgiver Mette Topnes ved UiOs EU-kontor.

Publisert 8. sep. 2009 09:48

UiO får 25,4 millioner kroner av de første 181 millioner kronene som Forskningsrådet nå deler ut til avansert vitenskapelig utstyr, står det i ei pressemelding. Mesteparten går til Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis ved MN-fakultetet.

Publisert 5. okt. 2018 10:18

Curt Rice ved OsloMet håper det ikke kommer penger til utviklingsavtalene, mens Svein Stølen ved UiO mener det er et paradoks at de har lavest budsjettvekst. Ved NTNU forventes det økte bevilgninger og midler til Elgeseter gate 10. Dette er alle forventningene fra sektoren til statsbudsjettet for 2019.

Publisert 8. sep. 2009 16:38

– Me styrer mot underskot, seier Jan Fridthjof Bernt, styreleiar i Holbergprisen til På Høyden.  

Publisert 3. sep. 2009 11:40

Tidligere i år fikk UiO 50 millioner kroner til vedlikeholdsarbeid gjennom regjeringens krisepakke for finanskrisen. Et halvt år senere er bruken av pengene godt i gang.– Alle prosjektene var i gang før sommeren, forteller teknisk direktør Frode Meinich.

Publisert 9. mai 2017 14:22

I 2016 brukte UiO 40 millioner mer på konsulenttjenester enn i 2015, ifølge årsregnskapet. – Ikke en generell vekst, forsikrer ledelsen.

Publisert 11. des. 2002 13:23

- Universitetsbudsjettet er sjølvsagt prega av at Finansdepartementet "lurte oss" for den løns- og priskompensasjonen som me hadde rekna med. Men samtidig har me fått nok pengar til å kunna setja i gang med Kvalitetsreforma , fastslår budsjettsjef Per Heitmann ved UiO.

Publisert 14. sep. 2009 10:15

Norske forskere er mer offensive enn noensinne og søker nå Forskningsrådet om over 1,2 milliarder kroner til nye forskningsprosjekter innenfor miljøvennlig energi og CO2-håndtering, skriver Forskningsrådet i ei pressemelding.

Publisert 26. juni 2015 11:29

Fem toppforskningsmiljøer i språk, psykologi, medisin, materialvitenskap og samfunnsøkonomi skal bli enda bedre og hevde seg i verdenstoppen. Universitetet i Oslo gir dem derfor 31,2 millioner kroner ekstra.

Publisert 10. nov. 2005 09:26

I dag, torsdag 10. november, legg den raudgrøne regjeringa til Jens Stoltenberg fram det endra forslaget sitt til statsbudsjett for 2006. - Me håpar verkeleg at auken på 45 millionar i resultatbaserte forskingspengar i budsjettframlegget til den avgåtte regjeringa står ved lag, seier økonomidirektør Stein Helgesen og budsjett- og plansjef Ann Elisabeth Wedø.

Publisert 13. aug. 2009 11:50

Det var nesten ”stinn brakke”, slik rektor Ole Petter Ottersen hadde ønsket seg, da UiO onsdag inviterte til valgmøte i Gamle Festsal i Urbygningen. Her møtte han statsråd Tora Aasland (SV) og politikere fra Høyre, Venstre, FrP og AP. Den varslede studenteksplosjonen fikk mye oppmerksomhet. – Norges 220 000 studenter er en av landets største velgergrupper, poengterte Ottersen.

Modellen av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy
Publisert 22. juni 2021 04:30

63,6 millionar kroner vil gå frå UiOs 2022-budsjett til utgifter knytte til bygging av nytt vikingtidsmuseum. Det blir den desidert største prioriteringa for UiO neste år.

Publisert 12. nov. 2009 15:44

– Universitetet i Oslo kan spara inn 80 millionar kroner i året om innkjøpsrutinane blir betra, seier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og økonomidirektør Marianne Mancini til Uniforum. Dei lovar no å styrkja innkjøpskompetansen og setja innkjøp på dagsordenen på heile universitetet.