Nyheter fra 2009 - Side 9

Publisert 20. mai 2009 16:58

Det siste valgmøtet før styrevalget 25 - 28 mai fant sted onsdag 20. mai. De tre tilstedeværende kandidatene for de teknisk administrative tilsatte er opptatt av å styrke universitetsdemokratiet, og de vil arbeide for å styrke de teknisk administrative tilsattes representasjon i styrer og råd.

Publisert 19. mai 2009 12:49

Kong Harald overrakte tirsdag 19. mai Abelprisen til den russisk-franske matematikeren Mikhail Leonidovich Gromov. Prisseremonien fant sted i Gamle Logen.  

Publisert 19. mai 2009 12:45

I juni 2003 startet Jan-Erik Carlsson kampen for å redde sommerfuglen klippeblåvinge, en sommerfugl du i Norge finner kun i Halden.  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim tildelte tirsdag 19. mai en pris til Carlsson for hans innsats for å stanse utbyggingen i klippeblåvingens leveområde.  

Publisert 18. mai 2009 13:02

Filosof og teolog Marius Timmann Mjaaland mottar denne uken den prestisjetunge John Templeton Award for sitt arbeid med Søren Kierkegaard og Jacques Derrida. Prisen er på 20 000 dollar.

Publisert 17. mai 2009 15:21

Dei sju kandidatane som kjempar om dei to plassane for dei fast vitskaplege tilsette i Universitetsstyret, snakka alle entusiastisk om Universitetet i Oslo på valmøtet i Sophus Bugges hus torsdag 14. mai. Men berre 25 tilhøyrarar dukka opp.

Publisert 15. mai 2009 15:20

– Eg synest det er flott at sektoren får fleire studieplassar i samband med finanskrisa. No reknar me med at regjeringa fylgjer opp med løyvingar, slik at studieplassane blir fullfinansierte, seier rektor Geir Ellingsrud i ein kommentar til det reviderte nasjonalbudsjettet.

Publisert 15. mai 2009 12:05

Universitetet i Oslo får tildelt 300 nye studieplassar og får auka basisløyvinga med 14 millionar kroner i det reviderte nasjonalbudsjettet som blei lagt fram i dag. – Dette er eit viktig tiltak for å gjera UiO i stand til å ta imot fleire studentar enn tidlegare, seier forskingsminister Tora Aasland til Uniforum.

Publisert 15. mai 2009 09:58

Institutt for teoretisk astrofysikk jubler over gårsdagens oppskytning av teleskopene Planck og Herschel. Nå kan de få langt bedre målinger av Universets spede begynnelse. Forskningsresultatene offentliggjøres i 2013.  

Publisert 13. mai 2009 15:43

Det går for tregt å finna fram til den informasjonen du er ute etter på UiOs web, synest eit stort fleirtal i ei spørjeundersøking selskapet NetLife Research har gjort. Derimot skårar nettsidene svært høgt på truverde og forståeleg språk, opplyser prosjektmedarbeidar Linda Therese Aa. Johnsen i Ny UiO-web.  

Publisert 12. mai 2009 16:39

Forutsigbare karriereveier for nye forskere var et gjennomgangstema da de fire styrekandidatene i gruppen midlertidige, vitenskapelige tilsatte møttes til debatt tirsdag 12. mai.. Frida Slagstad Gullestad var opptatt av at også det øvrige samfunnet har behov for forskerkompetanse.

Publisert 11. mai 2009 13:15

Barna er fra ett og et halvt til tre år gamle. I snart ett år har de lyttet og sunget og danset til klassisk musikk. Vårens høydepunkt er en omvisning i operahuset.

Publisert 11. mai 2009 11:51

For å få tildelt midler fra EUs 7. rammeprogram, må det føres timelister. At det stilles krav om slikt ved forskningsøknader, er nytt etter hva Universitetsavisa erfarer. Men studentrepresentanter strides om hvor bra det er.

Publisert 8. mai 2009 10:16

Avviklinga av rektorvalet skal granskast eksternt. Tidlegare rektorkandidat Rolf Reed og prorektorkandidat Ernst Nordtveit har i eit brev reagert på at valet har vore overvaka, skriv På Høyden. Sigmund Grønmo blei attvald som rektor under valet 2. april.

Publisert 7. mai 2009 11:31

Filmen om plantelivet og geologien på Hovedøya er kjøpt av TV 2 og skal også visast i ei lengre utgåve på NRK. Mange veit at Petter Bøckman og Cecilie Webb frå Naturhistorisk museum er med i filmen. Det er mindre kjent at det er fjernsynsgruppa ved InterMedia som har laga filmen.  

Publisert 7. mai 2009 10:52

– Sju av dei som deltar i handballgruppa til Bedriftsidrettslaget, var aktive på førstelaget til Oslostudentenes idrettsforening (OSI) på 1970-talet. To av dei mest aktive er over 60 år, fortel gruppeleiar Steinar Skogheim, som i august vil bli blant dei over 60.

Publisert 6. mai 2009 15:16

Misjonæren Theo Sørensen samlet på begynnelsen av 1900-tallet en stor og verdifull samling tibetanske skrifter som han overlot til Universitetet i Oslo. Fjerde mai ble samlingen utvidet i form av en gave fra Solvor Sørensen, misjonærens grandniese.

Publisert 6. mai 2009 14:34

Mary Wollstonecraft fekk barn utanfor ekteskap, prøvde å ta sjølvmord to gonger og forsvarte både Den franske revolusjonen og kvinnene sine rettar. I 1795 blei ho send på forretningsreise til Norden av elskaren sin. Resultatet blei boka ”Min nordiske reise.”  

Publisert 6. mai 2009 14:13

MR-skanneren i Intervensjonssenteret på Rikshospitalet brukes utelukkende til forskning. Det gir stort rom for eksperimentering for forskerne fra de tre fakultetene som deler på den. – Skannerteknologien gir oss muligheter til å konkurrere i verdenstoppen, sier fysikkprofessor Atle Bjørnerud.

Publisert 6. mai 2009 13:25

På de offisielle sidene for valg av representanter til Universitetsstyret har valgstyret selv plukket ut og navngitt kun én av støttespillerne bak de ulike kandidatene. – Kan være et brudd på valgreglementet, hevder jussprofessor Henning Jakhelln.

Publisert 5. mai 2009 12:27

Forskingsrådet vil satsa endå meir på utviklingsforsking. Det er grunnen til at sju mindre delprogram no blir samla under paraplyen Norway – A Global Partner (NORGLOBAL). – Me håpar dette vil stimulera samarbeidet mellom forskarar i Noreg og forskarar i sør, seier Fanny Duckert, som er styreleiar for programmet.  

Publisert 30. apr. 2009 13:31

Legger man Kunnskapsdepartementets definisjon av forskerstillinger til grunn, har 2700 NTNU-ansatte ikke rett til overtidsgodtgjøring eller beskyttelse mot ubekvem arbeidstid. Det viser instruks sendt til alle landets universiteter og statlige høyskoler, skriver Universitetsavisa.

Publisert 28. apr. 2009 23:30

Sivilingeniør og doktor Bjørn Haugstad (40) er tilsett som ny forskingsdirektør ved Universitetet i Oslo. Det bestemte Universitetsstyret i går. Frå 2001 til 2005 var Bjørn Haugstad statssekretær i Utdannings- og forskingsdepartementet. Dei siste åra har Bjørn Haugstad vore forskingsleiar for innovasjon og virksomhetsutvikling ved SINTEF Teknologi og samfunn.  

Publisert 28. apr. 2009 15:28

Landene rundt Nilen bør følge internasjonalt lovverk hvis de skal bli enige om retten til vannet, mener Tadesse Kassa, doktorstudent i internasjonal rett ved UiO.