Reddet truet sommerfugl

I juni 2003 startet Jan-Erik Carlsson kampen for å redde sommerfuglen klippeblåvinge, en sommerfugl du i Norge finner kun i Halden.  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim tildelte tirsdag 19. mai en pris til Carlsson for hans innsats for å stanse utbyggingen i klippeblåvingens leveområde.  

Prisvinner Jan-Erik Carlsson med prisen, et maleri av kunstneren Jan Petter Bratsberg. Til høyre miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.  

SABIMAs biomangfoldpris deles årlig ut til en person, en organisasjon eller en instans som på en særdeles fordelaktig måte har lagt ned en innsats for bevaring av biomangfoldet. Prisen ble i år delt ut av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim under markeringen av FNs internasjonale biomangfolddag og den internasjonale plantebevaringsdagen i Botanisk hage på Tøyen.

Sommerfuglentusiast

Erik Solheim frahevet i sin tale under prisoverrekkelsen betydningen av den frivillige innsatsen til miljøvernorganisasjoner og entusiastiske enkeltpersoner, og han beskrev prisvinneren som en slik entusiast. 

– Jan-Erik Carlsson satte trusselen på dagsorden og mobiliserte det lokale miljøet i Halden. Han lyktes i å gjøre bevaringen av sommerfuglen til en nasjonal symbolsak.  Hadde det ikke vært for Jan-Erik Carlsson, ville denne sommerfuglen blitt utryddet i Norge, hevdet ministeren.

Ikke flaut

– Jeg vil gjerne sende en beskjed til norske kommuner. Det er ikke flaut å ta vare på truede arter, uttalte prisvinneren i sin takketale og siktet til lokalpolitikere i Halden som kviet seg for å tale den lille sommerfuglens sak. 

– Det er helt tilfeldig at jeg kom bort i denne saken, røper han etter prisoverrekkelsen. Carlsson forteller at det hele startet da han i juni 2003 møtte en tidligere skolekamerat som viste han bilder av den skjeldne og utryddningstruede sommerfuglen. Spørsmålet Carlsson etter hvert stilte seg var: Hvorfor ivaretas ikke rødlistede arter i reguleringssaker? Etter tre års iherdig innsats lyktes han til slutt i å få miljøverndepartementet til å gripe inn, og 1. juni i år ble reguleringsplanen for leveområdet til klippeblåvingen i Halden opphevet av departementet.

Fokus på biomangfold og plantebevaring

Arrangementet på Tøyen 19. mai ble arrangert av Naturhistorisk museum og SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold)

FNs internasjonale biomangfolddag har vært markert over hele verden siden 1993 for å sette søkelys på ødeleggelsene av naturens mangfold. Årets tema var trusselen mot biomangfoldet fra fremmede arter som invaderer økosystemene.

Gjennom markeringen av den internasjonale plantebevaringsdagen setter museet fokus på bevaring både av ville plantearter og av gamle hageplanter. Botaniske hager over hele verden har en nøkkelrolle i dette arbeidet. Den internasjonale plantebevaringsdagen har vært markert årlig siden 2001, men det er første gang dagen markeres på Tøyen.

Dagen ble markert med omvisninger, utstillinger, demonstrasjoner og stands med representanter for Botanisk hage, SABIMA. Bioforsk, Direktoratet for Naturforvaltning, Miljøverndepartementet, Norges sopp- og nyttevekstforening, Norsk Biologforening (BIO), Norsk Botanisk Forening, Norsk entomologisk forening, Norsk Ornitologisk Forening og Norsk Zoologisk Forening.


 

Av Grethe Tidemann
Publisert 19. mai 2009 12:45 - Sist endret 20. mai 2009 14:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere