– Ikke alle skal bli professorer

Forutsigbare karriereveier for nye forskere var et gjennomgangstema da de fire styrekandidatene i gruppen midlertidige, vitenskapelige tilsatte møttes til debatt tirsdag 12. mai.. Frida Slagstad Gullestad var opptatt av at også det øvrige samfunnet har behov for forskerkompetanse.

STILLER TIL VALG: Jean-Luc Boulland, Frida Slagstad Gullestad, Bård Frydenlund og Ingeborg W. Owesen håper alle på en plass i Universitetsstyret.

Foto: Ola Sæther

Valgkampen for representanter til UiOs styre er i gang. Tirsdag 12. mai møttes de fire kandidatene til plassen for de midlertidige, vitenskapelige tilsatte til duell. En håndfull interesserte møtte opp i Eilert Sundts hus for å lære mer om kandidatene Jean-Luc Boulland, Ingeborg W. Owesen, Bård Frydenlund og Frida Slagstad Gullestad.

– Rekrutteringen må starte tidlig

Som stipendiater og post doc.-er vet alle fire godt hva det vil si å være midlertidig ansatt i akademia. Både Gullestad, Frydenlund og Owesen tok opp problemstillingen karriereveier for nye forskere.

– Vi har behov for bedre og mer forutsigbare karriereveier, og rekrutteringsprosessene må starte allerede på studentnivå, sa Frydenlund.

Gullestad påpekte at karriereveien til personer som avlegger doktorgrad, ikke nødvendigvis behøver å ende i akademia. Hun mente at en i tillegg til å øke forutsigbarheten innad ved universitetene, også bør kartlegge bedre hvilke andre steder i samfunnet forskerkompetansen er en ressurs.

– Det er ikke et nederlag om ikke alle fortsetter ved universitetet etter endt doktorgrad. Alle skal ikke bli professorer, slo hun fast.

Owesen kritiserte den utstrakte bruken av midlertidige til undervisning, og det generelle misforholdet mellom antallet midlertidige og faste vitenskapelige tilsatte.

– Radikal kjønnskvotering, en sovepute

Som den eneste av de fire tok Owesen uoppfordret opp temaet likestilling mellom kjønn. For å bedre kjønnsbalansen mellom menn og kvinner, mente hun at en må se på de mekanismene som skaper ulikhetene. Og mens Frydenlund erklærte seg som tilhenger av radikal kjønnskvotering, sa Owesen at hun var imot.

– Radikal kjønnskvotering blir fort en sovepute. Den gjør ingen ting med de mekanismene som i utgangspunktet skaper ulikhetene, hevdet hun. På spørsmål fra salen problematiserte hun også hvordan det økte fokuset på internasjonalisering kan bli et hinder for likestillingen.

– En internasjonal forskerkarriere lar seg vanskelig kombinere med et tradisjonelt norsk familieliv hvor begge foreldre er i arbeid, sa Owesen. Hun advarte mot en situasjon der forskning i praksis blir forbeholdt menn, og kvinner uten barn og familie.

Språkproblemer

Internasjonalisering generelt ble likevel trukket fram som noe positivt av alle de fire kandidatene. Alle ønsket seg et UiO som er konkurransedyktig internasjonalt. Boulland mente at hans erfaring fra flere universiteter i Frankrike kan være nyttig i universitetsstyret. Han understreket likevel at internasjonalisering også kan føre til problemer. Selv har han førstehåndskjennskap til hvordan situasjonen er for utenlandske forskere som kommer til UiO.

– Språkbarrieren forsinker integrering og kan forsinke forskningsarbeidet. Spesielt vanskelig kan det være for forskere som er her kun for en kortere periode, påpekte Boulland.

GLISSENT I REKKENE: Få møtte opp for å følge debatten mellom de midlertidige vitenskapelige tilsatte.

Foto: Ola Sæther

– Bruk jubileet i 2011

Hvilke visjoner har kandidatene for UiO og profilen utad? lurte en av tilhørerne.

– UiO må være mer synlige i offentligheten, mente Gullestad. Ikke bare enkeltforskere, men hele institusjonen. – Vi må selv komme på banen og synliggjøre hvorfor vi behøver større bevilgninger. Det er også viktig at arbeidet ved UiO kommer samfunnet til gode, sa hun.

– UiO har både spiss og bredde. Og vi må selv klare å kommunisere hva vi står for, uten hjelp av kommunikasjonsbyråer, sa Frydenlund, og oppfordret til å bruke jubileet i 2011 aktivt i profileringen.
 

Emneord: Styrevalget 2009 Av Helene Lindqvist
Publisert 12. mai 2009 16:39 - Sist endret 13. mai 2009 16:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere