UiO-rektor gler seg over 1,3 milliardar til Livsvitskapsbygget og Vikingtidsmuseet

Livsvitskapsbygget får ei tildeling på 948 millionar kroner medan nytt  vikingtidsmuseum får 378 millionar i forslaget til statsbudsjett for 2022. Rektor Svein Stølen er strålande nøgd. 

Ein mann med briller står og held eit føredrag

GLAD REKTOR: UiO-rektor Svein Stølen gler seg over pengedryss til Livsvitskapsbygget og nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i regjeringa Solbergs forslag til statsbudsjett for 2022. Her held han foredrag om UiO på Lillestrøm der han i dag deltar på Lillestrømkonferansen. (Arkivfoto)

 

Foto: Martin Toft

I dag blei det klart at regjeringa føreslår ei løyving på 948 millionar kroner ekstra til Livsvitskapsbygget i Gaustadbekkdalen. Det er ein del av det ekstra bidraget på til saman fem milliardar kroner som denne forskingsbygningen vil kosta etter utvidinga som blei sett i gang etter at det i sommar blei klart at Klinikk for laboratoriemedisin på Oslo universitetssykehus også skal inn i bygningen. 

Når den 97 000 kvadratmeter bygningen står ferdig i 2027, skal prislappen til saman koma på 11,6 milliardar kroner.  

– Me kan gleda oss over desse milliardane til Livsvitskapsbygget som me no skal etablera saman med OUS, seier UiO-rektor Svein Stølen i ein telefonsamtale med Uniforum, medan han er på veg til Lillestrøm-konferansen.

Han er overtydd om at Livsvitskapsbygningen ikkje berre får mykje å seia for for forskinga ved UIO og OUS, men også nasjonalt når den er ferdig. 

– Der skal det utførast verdsleiande grunnleggjande forsking som skal takast i bruk. Det blir hjartet i Oslo Science City i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og Helse Søraust, slår han fast.   

Gler seg

Men også eit anna forslag i statsbudsjettet for 2022 er han svært nøgd med. Det er framlegget om å løyva 378 millionar kroner til bygginga av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy. 

– Det gler me oss sjølvsagt også over, sjølv om det også finst nokre utfordringar i budsjettet.  

– Kva tenkjer du på då?

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreforma (ABE-reforma), svarar UiO sin rektor. 

Men akkurat no er det viktig å trekkja fram korleis forskinga på livsvitskap  vil koma inn i eit nytt bygg som vil vera viktig både for UiO og for Noreg, men også for heile det norske helsevesenet, understrekar Svein Stølen overfor Uniforum. 

Glad Henrik Asheim

Forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim deler begeistringa til UiO-rektor Svein Stølen.   

Eg er glad for at me har fått på plass dei store byggjeprosjekta som til dømes Livsvitskapsbygget og Vikingtidsmuseet ved Universitetet i Oslo. Dei kjem til å verta viktige bautaer, og derfor må me ha fortgang i prosessen, seier Henrik Asheim til  Uniforum i Vandrehallen i Stortinget. 

Når det gjeld Vikingskipshuset på Bygdøy seier han seg lei for at dørene no er stengde. 

– Det er dumt for alle at det er stengt akkurat no, men me gler oss alle til å sjå det nye museet, seier Henrik Asheim. 

I to dagar til skal han vera forskings- og høgare utdanningsminister.  Men torsdag er det slutt. Då skal han overrekkja nøkkelen til etterfylgjaren sin. 

– Det veit eg enno ikkje kven blir, så det er litt rart, tykkjer han. 

 

• Les meir om Livsvitskapsbygget i Uniforum: 

Milliardsprekk for Livsvitenskapsbygget - trolig ikke ferdig før i 2027

Helse Sør-Øst gir grønt lys: Oslo universitetssykehus får lokaler i Livsvitenskapsbygget

Regjeringa vil at UiO og Oslo universitetssjukehus skal dela Livsvitskapsbygget

Livsvitenskapsbygget: Universitetsstyret vurderer partnerskap med OUS som beste løsning

OUS kan overta 20 prosent av Livsvitenskapsbygget

"Usannsynlig" med ekstra milliard til Livsvitenskapsbygget

Livsvitskapsbygget: Statsbyggs kuttforslag er uaksepable for UiO

Partnarskap med Oslo universitetssykehus kan bli løysinga for Livsvitskapsbygget

UiO vil be regjeringa om 1  milliard ekstra til Livsvitskapsbygget

Livsvitenskapsbygget: – Mer kvikkleire enn undersøkelsene viste

Vanskelige grunnforhold gir budsjettsmell for Livsvitenskapsbygget

Koronasituasjonen påvirker ikke Livsvitenskapsbygningen

Prosjektdirektøren for Livsvitenskapsbygningen: Denne gangen har vi full kontroll

Erna tok grabben i bruk da hun satte i gang arbeidet med livsvitenskapsbygget

Livsvitskapssenteret skal vera på plass i 2023

 

• Les meir om nytt vikingtidsmuseum i Uniforum: 

I dag er siste mulighet til å se vikingskipene

UiO får 200 millioner i gave til nytt vikingtidsmuseum

Haugesunds-selskap skal sikre og flytte vikingskipene

UiO får pengar til nytt vikingtidsmuseum i fødselsdagsgåve frå regjeringa

UiO-leiinga ber statsministeren om å sikra pengar til nytt vikingtidsmuseum

Ikke penger til vikingtidsmuseum før neste budsjettår

Ingen pengar til nytt vikingtidsmuseum i revidert budsjett

Gokstadskipet fikk seks nye støtter for å hindre kollaps

Dei tok ein high five for nytt vikingtidsmuseum

Vikingtidsmuseet er på plass i regjeringsplattforma

 

 

 

Emneord: Økonomi, Universitetspolitikk, Forskingspolitikk Av Martin Toft
Publisert 12. okt. 2021 13:38 - Sist endra 12. okt. 2021 22:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere