OUS kan overta rundt 20 prosent av Livsvitenskapsbygget

Det kan i økende grad se ut til at et samarbeid med Oslo universitetssykehus (OUS) og Helse Sør-Øst kommer til å bli løsningen for UiO og Livsvitenskapsbygget. 

En mann med briller på pannen

«VINN-VINN»: Et samarbeid med OUS kan bli løsningen som redder storsatsingen til UiO. Avbildet er administrerende direktør ved OUS Bjørn Atle Bjørnbeth.

Foto: Ivar Greiner/Oslo universitetssykehus

Etter budsjettsprekken som oppsto i forbindelse med utforutsette utfordringer med grunnmassen på tomta til det nye Livsvitenskapsbygget, har det vært usikkert hvilke konsekvenser de økte kostnadene vil få, og hvordan UiO vil løse saken. 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) uttalte tidligere denne måneden til Uniforum at det er «usannsynlig» at UiO vil få den ekstra milliarden de har bedt om fra regjeringen for å kunne gjennomføre prosjektet etter planen.

Å inngå et partnerskap med OUS var en av løsningene universitetsstyret selv gikk inn for tidligere i høst. Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har gitt UiO og Helse Sør-Øst i oppdrag å utrede alternativet om partnerskap. Fristen er satt til midnatt mandag 19. oktober.

Vil kreve «tilstrekkelig areal»

Fredag 16. oktober var det ekstraordinært møte i universitetsstyret om bygget, og i morgen tirsdag 20. september er det styremøte ved OUS, hvor blant annet Livsvitenskapsbygget står på agendaen. I saksdokumentene fremkommer det blant annet hvor mye areal sykehuset kan komme til å overta, samt hva disse eventuelt vil brukes til.

Oslo universitetssykehus (OUS) ser for seg å flytte mesteparten av Klinikk for laboratoriemedisin inn i Livsvitenskapsbygget dersom et samarbeid med UiO kommer på plass.

«Sykehusets klinikk for laboratoriemedisin (KLM) vurderer nå at det meste av sin virksomhet kan legges til Livsvitenskapsbygget. I klinikkene er forskning og klinisk drift knyttet tett sammen, og en eventuell flytting av klinikken vil bety at over 50 forskningsgrupper vil få sitt arbeidssted i Livsvitenskapsbygget.», heter det blant annet. 

OUS vurderer det slik at laboratorie- og forskningsaktiviteten deres har «betydelige positive synergier med den aktivitet som Universitetet i Oslo har planlagt inn i bygget», heter det i dokumentene. Dersom OUS flytter inn i bygget, vil de kunne redusere bygningsvolumet med tilsvarende antall kvadratmeter på nye Rikshospitalet.

Ifølge dokumentene ser administrerende direktør ved OUS, Bjørn Atle Bjørnbeth, på dette som en svært spennende mulighet og mener det kan representere en vinn-vinn situasjon for begge parter. Samtidig hevdes det at det er «et viktig premiss at arealet er tilstrekkelig for å kunne oppnå gevinstrealisering, og det jobbes med et alternativ på inntil 30 000 kvm».

Ifølge rektor Svein Stølen vil et så stort samlet areal til OUS først bli aktuelt etter et andre byggetrinn, og da vil hele Livsvitenskapsbygget etter planen være på 99 000 kvadratmeter. I første omgang vil OUS få tilgang til 15 000 kvadratmeter i det første byggetrinnet som har et samlet areal på 84 000 kvadratmeter.  Etter det andre byggetrinnet vil UiO alene få 69 000 kvadratmeter til disposisjon, opplyser Svein Stølen til Uniforum. 

- Har opprettet samarbeid

Ifølge dokumenter fra styret ved sykehuset er helseforetaket i dialog med UiO om å leie eller kjøpe inntil 15 000 kvadratmeter av lokalene i  det bygget som skal stå ferdig i 2024.. Det er  i overkant av 20 prosent av det totale arealet på 84 000 kvadratmeter.

«Administrerende direktør mener at sykehuset nå har en god prosess og et godt samarbeid med Universitetet i Oslo om denne saken, og det utarbeides i disse dager et kunnskapsgrunnlag som skal benyttes i vår dialog med involverte departement».

Uniforum har forsøkt å komme i prat med en talsperson for OUS, men har ikke lykkes med dette i løpet av mandagen. 

(Oppdatert klokken 18:46 med tall for samlet areal i Livsvitenskapsbygget

 

Emneord: Livsvitenskapsbygget, Livsvitenskap Av Knut Anders Finnset
Publisert 19. okt. 2020 16:46 - Sist endra 19. okt. 2020 18:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere