Koronasituasjonen påvirker ikke Livsvitenskapsbygningen

Byggingen av UiOs nye Livsvitenskapssenter er ikke blitt forsinket på grunn av pandemien. Det er ifølge Statsbygg heller ikke nødvendig å revurdere bruken av åpne landskap.

I RUTE TIL TROSS FOR KORONA: Den nye livsvitenskapsbygningen skal etter planen stå klar i 2024.

Foto: Ola Gamst Sæther

,Da norske myndigheter i mars innførte strenge smittevernstiltak av frykt for koronasmitte, fikk dette store konsekvenser for norsk byggenæring. En rekke prosjekter ble forsinket, og antallet permitterte eller arbeidsledige i bygg- og anlegg skjøt i været. 

Livsvitenskapsbygningen

Den planlagte bygningen for livsvitenskap, kjemi og farmasi – Livsvitenskapsbygningen – ved Universitetet i Oslo (UiO) skal stå ferdig ved utgangen av 2024 og skal huse om lag 1000 ansatte og 1600 studenter. Med sine 66 700 m² blir det Norges største og mest komplekse universitetsbygning. Kostnadsrammen er beregnet til 6,8 milliarder kroner (i 2018-verdi).

 

–  Også flere store offentlig prosjekter er merket av koronasituasjonen, forteller kommunikasjonsdirektør i Statsbygg Hege Njaa Aschim.

Allerede i mars meldte Statsbygg om forsinkelser i prosjektet Campus Ås, den største utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noensinne med en prislapp på over åtte milliarder kroner. Bygningen hvor Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal samlokaliseres, består av åtte sammenhengende bygninger på til sammen ca. 63100 kvadratmeter.  Etter planen skulle studenter og ansatte ha flyttet inn i august, men nå håper Norges miljø- og biovitenskapelige universitet å kunne ta imot veterinærstudentene i januar 2021.

I en tidlig fase

På tomta til UiOs nye livsvitenskapsbygning i Gaustadbekkdalen pågår det anleggsarbeider. Går alt etter planene skal støpingen av kjelleren begynne i august. Også her har koronatiltak og smittevernsregler ført til forsinkelser blant annet på grunn av karantenebestemmelsene, men dette vil ifølge Hege Njaa Aschim ikke føre til at tidsplanen må endres.

– Vi har gjennom perioden med nedstengning klart å holde hjulene i gang med strenge krav til hygiene og smittevern, sier hun og legger til at dette gjelder på alle Statsbyggs om lag hundre arbeidsplasser. 

– Vil Statsbygg i lys av erfaringene med koronautbruddet revurdere noen av løsningene i Livsvitenskapsbygningen. Er det for eksempel aktuelt å begrense bruken av åpne landskap?

– Det er ikke aktuelt å endre hovedkonseptet vårt, svarer Njaa Aschim og viser til statens arealnorm på 23 kvm per ansatt. Det inkluderer kontorplasser og fellesrom for de ansatte.

– Vi er godt innenfor helsemyndighetenes krav til avstand innenfor denne normen, sier hun og presiserer at dette også gjelder de åpne landskapene i Livsvitenskapsprosjektet.

– Vi ser at andre for eksempel privat næringsliv ofte kan ha færre kvadratmeter. For oss kan det være nyttig å studere hvordan private selskaper jobber, sier hun og understreker at effektiv bruk av arealer er både økonomisk og miljøvennlig.

ORGANISATORISKE TILTAK FOR Å REDUSERE SMITTE: – Det er viktig å ha gode og fleksible bygningstekniske løsninger, men arbeidsgiver har også et ansvar for å organisere arbeidet slik at man i reduserer smittefaren, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg Hege Njaa Aschim.

Arbeidsgivers ansvar

– Vil ikke mange mennesker i et lokale føre til større risiko for trengsel for eksempel i døråpninger?

På dette spørsmålet svarer Njaa Aschim bekreftende. Hun trekker også fram heiser, garderober, toaletter, kantiner og møterom som arealer hvor det kan oppstå trengsel.

– Det er viktig å ha gode og fleksible bygningstekniske løsninger, men arbeidsgiver har også et ansvar for å organisere arbeidet slik at man i reduserer smittefaren, sier hun og nevner løsninger som skiftarbeid og økt bruk av hjemmekontor som mulige løsninger. Kanskje må man i perioder stenge kantinen og redusere antallet personer i bygningen.

– Jeg skjønner at folk kan bli usikre, tilføyer hun og forsikrer at Statsbygg vil stille opp med råd og veiledning der hvor det trengs.

Vurderer ulike løsninger

– Vi tar helse og smitterisiko på alvor, understreker Njaa Aschim.

Hun forteller at Statsbygg har nedsatt en prosjektgruppe som skal utrede hvordan man kan få til mest mulig fleksible løsninger og unngå smitterisiko i det nye regjeringskvartalet.

– Her vil vi innhente opplysninger og råd fra Folkehelseinstituttet, Arbeidstilsynet, Helsedirektoratet og Statens arbeidsmiljøinstitutt – STAMI. Statsbygg har også et prosjekt i samarbeid med STAMI som går ut på å vurdere luftkvalitet og smitterisiko i ulike kontorløsninger.

– Vi vet ikke hvordan framtiden blir, og kanskje vil vi få andre typer pandemier i framtiden.

– I dagens situasjon er det viktigste du kan gjøre for å hindre smitte å holde deg hjemme hvis du ikke er helt frisk, vaske hendene ofte og holde avstand, minner hun om.

Les også i Uniforum:

Prosjektdirektøren for Livsvitenskapsbygningen: Denne gangen har vi full kontroll

Problemene tårner seg opp i Ole-Johan Dahls hus etter en mislykket byggeprosess

 

 

 

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 17. juni 2020 14:07 - Sist endra 17. juni 2020 14:22

Håper de ansvarlige på Statsbygg leser denne artikeln:

https://www.borsen.no/nyheter/doden-for-apent-kontorlandskap/72358722

Göran Erik Nilsson - 19. juni 2020 11:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere