Ikke penger til vikingtidsmuseum før neste budsjettår

Statsråd Iselin Nybø (V) kan ikke love penger til nytt vikingtidsmuseum før budsjettåret 2020.  Det gjorde hun klart i et skriftelig svar hun nylig gav til stortingrepresentant Nina Sandberg (A).

Direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum holder en tale foran Osebergskipet

IKKE MER PENGER: Direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum kan ikke regne med å få bevilget penger til forprosjekt for nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy før i neste forslag til statsbudsjett. Det opplyste statsråd Iselin Nybø i  forrige uke. Bildet viser Håkon Glørstad rett etter at regjeringen hadde lovt penger til forprosjektet i Granavolden-plattformen.

Foto: Ola Sæther

Det vakte stor skuffelse både hos UiO-rektor Svein Stølen og direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum da det ikke kom noen bevilgning til forprosjekt for bygging av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy da regjeringen la fram revidert budsjett den 14. mai.

For UiO-rektor Svein Stølen var det uventet. 

– Vi er skuffet og overrasket for vi har vært svært tydelige på hvor dårlig tilstand vikingskipene er i. Den eneste løsnngen på dette er at de får tilhold i et nytt vikingtidsmuseum, understreket han overfor Uniforum.

 • Les mer i Uniforum: Ingen pengar til nytt vikingtidsmuseum i revidert budsjett

Brøt tausheten 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kom heller aldri med noen kommentar om hvorfor regjeringen ikke brukte denne anledningen til å oppfylle løftet fra Granavolden-plattformen om å bevilge penger til bygging av nytt vikingtidsmuseum. Det var ikke før i forrige uke Iselin Nybø for første gang brøt tausheten om hvorfor det ikke kom penger til bygging av vikingtidsmuseet i revidert budsjett.

– Regjeringen tar bevaringen av vikingtidssamlingen på det største alvor. Videre finansiering og oppstart av byggeprosjektet er et prioriteringsspørsmål som det er naturlig at regjeringen vurderer i forbindelse med de ordinære budsjettprosessene, slo hun fast.

Etterlyste finansiering

Forklaringen kom etter at stortingsrepresentant Nina Sandberg fra Arbeiderpartiet i et skriftelig spørsmål hadde etterlyst en finansiering til bygging av nytt vikingtidsmuseum i revidert budsjett. Da viste hun til at regjeringen i Granavolden-plattformen hadde lovt å bygge et nytt vikingtidsmuseum og at forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø da hadde omtalt «museet som et byggeprosjekt som var klart til å få startbevilgning». Stortingsrepresentant Nina Sandberg trakk også fram at regjeringen bruker 7 milliarder ekstra i revidert budsjett, men ikke en krone til bygging av nytt vikingtidsmuseum. Derfor ville hun også vite hvorfor regjeringen ikke tar ansvar for denne verdensarven og får byggeprosessen startet, når undersøkelser viser at ødeleggelsen av skipene er i full gang.

– Universitetet i Oslo har det løpende ansvaret

Statsråd Iselin Nybø gjorde det klart at hun deler synspunktet til Nina Sandberg om at skipene og samlingene ved det framtidige vikingtidsmuseet på Bygdøy er unike skatter og en del av vår viktigste verdensarv.

– Den verdensarven både skal vi og må vi ta vare på. Derfor har regjeringen i Granavolden-plattformen slått fast at regjeringen vil starte arbeidet med bygging av vikingtidsmuseet, svarte Iselin Nybø.

Hun oppsummerte at regjeringen har brukt til sammen 140 millioner kroner på vikingskipene og samlingene de siste årene. Nybø minnet også om at det foregår mye arbeid for å utvikle og forske på metoder for forsvarlig bevaring og sikring av samlingene.

Etter regjeringens utregninger er det siden 2012 brukt 85 millioner kroner til prosjektering av byggeprosjektet og i tillegg 15 millioner til sikringsarbeidet som er en del av byggeprosjektet. Dessuten har forskningsprosjektet Saving Oseberg fått tildelt 40 millioner kroner siden 2015, opplyste statsråden i svaret til Nina Sandberg. 

– Universitetet i Oslo har det løpende ansvaret for sikring av samlingen, og jeg forventer at universitetet tar dette ansvaret på en god måte inntil nybygget kommer på plass, understreket Iselin Nybø.

Så raskt som forsvarlig

Etter statsrådens mening har prosessen med planlegging og prosjektering av nytt museum gått så raskt som forsvarlig for denne typen prosjekter, fra valget av konsept ble tatt i 2013 til kvalitetssikringen av prosjektet høsten 2018. Nybø pekte i svaret sitt på at både Statsbygg, Universitetet i Oslo, Kulturhistorisk museum og eksterne aktører har gjennomført og ferdigstilt viktige forarbeider. Til sammen vil hele byggeprosjektet komme på 2 milliarder kroner.

Men i svaret til  Nina Sanberg den 29. mai kunne altså ikke Iselin Nybø love mer penger, før forslaget til statsbudsjett for 2020 blir lagt på bordet i oktober.
 

Emneord: Vikingskipshuset, Vikingskipene, Kulturhistorisk museum, Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 3. juni 2019 12:14 - Sist endra 4. juni 2019 10:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere