Helse Sør-Øst gir grønt lys: Oslo universitetssykehus får lokaler i Livsvitenskapsbygget

Oslo universitetssykehus (OUS) får nye forsknings- og laboratorielokaler i Livsvitenskapsbygget, som Statsbygg oppfører for Universitetet i Oslo (UiO). Det ble klart etter styrevedtak hos Helse Sør-Øst (HSØ) i dag, torsdag 17.juni.

En svær tomt med ferdig grunnarbeid

STILLSTAND: Det har ikke vært  byggeaktiviteter på Livsvitenskapsbygget den siste måneden. Nå er det klart at OUS flytter inn i bygget med Klinikk for laboratoriemedisin. Det ble bestemt av styret for Helse Sør-Øst i dag. Da kan byggingen av den 97 000 kvadratmeter store bygningen holde frem. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Dermed er det duket for et helt nytt og enda mer innholdsrikt Livsvitenskapsbygg ved Forskningsparken i Oslo. Når det står ferdig, vil det samle forskere i Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) ved OUS i tillegg til forskningsmiljøene innen kjemi, farmasi og livsvitenskap hos UiO, som opprinnelig skulle holde til i bygget alene, opplyser Statsbygg i en pressemelding som er sendt til Uniforum. Også Helse-Sør-Øst melder om vedtaket på sine nettsider

Sammen vil OUS og UiO dra nytte av hverandres kompetanse, utstyr og fellesområder, skriver Statsbygg. 

Det nye Livsvitenskapsbygget vil nå bli på totalt 97 000 kvadratmeter. Det er rundt 12 000 kvadratmeter større enn det var lagt opp til da kun UiO skulle holde til i bygget. Klinikk for laboratoriemedisin KLM vil disponere om lag 30 000 kvadratmeter og kan dermed samle diagnostikk og forskning mye tidligere enn først planlagt. Både OUS og UiO stiller svært høye krav til funksjonalitet og stabilitet i forhold til den virksomheten som skal foregå, og bygget vil bli et av de mest avanserte forskningsbyggene i Norge.

 – Innflyttingen i helt nytt og fremtidsrettet bygg gir oss muligheten til tettere samarbeid på tvers av fagmiljøene innad i klinikken – både innen diagnostikk og forskning. Dette vil både styrke vår konkurranseevne og bidra til et bedre tjenestetilbud for våre pasienter, og det er selvsagt veldig gledelig, sier klinikkleder Andreas Matussek.

Helse Sør-Øst skriver på sine nettsider at fagområdene innen Klinikk for laboratoriemedisin ikke har  hatt mulighet til fysisk samlokalisering av virksomheten i etterkant av etableringen av Oslo universitetssykehus i 2009. De fleste funksjoner drives fortsatt på de samme stedene som før fusjonen. Med samling av funksjoner i Livsvitenskapsbygget kan klinikken realisere det nye driftskonseptet for laboratorievirksomheten i Oslo universitetssykehus, med et felles bygg for hovedaktivitetene, kombinert med lokale, klinikknære kjernelaboratorier tilpasset den kliniske virksomheten på Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Aker.

​– Klinikk for laboratoriemedisin har en omfattende forskningsaktivitet og det meste av denne er allerede tett integrert med Universitetet i Oslo. En fysisk samlokalisering av livsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Klinikk for laboratoriemedisin vil gi økonomiske og faglige gevinster, sier styreleder Svein Gjedrem. Også viserektor Per Morten Sandset på UiO er fornøyd. 

–  Det har vært et meget godt samarbeid mellom Statsbygg, OUS, HSØ og UiO i arbeidet som førte frem til denne viktige beslutningen. Vedtaket er en milepæl i arbeidet med realisering av Livsvitenskapsbygget og åpner helt nye muligheter for fremragende livsvitenskapsforskning og innovasjon, sier viserektor Per Morten Sandset, som også er leder av livsvitenskapsprosjektet hos UiO.

Det nye Livsvitenskapsbygget skal være et felles bygg for ledende universitets- og sykehusmiljøer innen livsvitenskap og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området. Her skal ulike fagmiljøer jobbe tverrfaglig for å utvikle nye løsninger på store utfordringer innen helse og bærekraft med tilgang til det beste og mest moderne utstyret som kreves for å drive forskning og innovasjon i verdensklasse.

Det endelige vedtaket fra styret for Helse Sør-Øst kan leses her. 

Emneord: Livsvitenskapsbygget, byggeprosjekter Av Martin Toft
Publisert 17. juni 2021 23:10 - Sist endra 17. juni 2021 23:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere