2015 - Side 9

Publisert 4. aug. 2015 12:10

Studentar skal få tilbod om nynorsk på digitale eksamenar frå neste år. Det lovar studiedekan Ingrid Os på Det medisinske fakultetet ved UiO.

Publisert 3. aug. 2015 11:51

Helsingfors universitet i Finland er framleis Nordens mest synlege universitet på Internett.  Universitetet i Oslo er det nest beste, medan Københavns universitet kjem på tredjeplass, ifylgje det spanske rankingbyrået Webometrics.

Publisert 1. aug. 2015 14:59

Studenter ved landets største journalistutdanning mener de får et godt grunnlag for ikke å ta snarveier i journalistikken som er presseetisk uakseptable.

Publisert 29. juli 2015 17:02

– Forliket er  både eit økonomisk tap og eit renommé-tap for Universitetet i Oslo.  Det synest tidlegare styreleiar for Norsk Ordbok, Magnus Rindal. Universitetsdirektøren meiner oppseiingane var naudsynte.

Publisert 29. juli 2015 10:52

En ny undersøkelse fra Norsk studentorganisasjon (NSO) viser at under 15 prosent av landets studenter har tilgang på studentbolig.

Publisert 28. juli 2015 11:21

Universitetet i Oslo har inngått eit forlik med fem tilsette i Norsk Ordbok som hadde varsla søksmål mot universitetet for usakleg oppseiing.

Publisert 26. juni 2015 15:35

Forskningsrådet skal dele ut nærmere 1,3 milliarder kroner til forskningsanlegg, laboratorier, utstyr og databaser. 29 prosjekter har sluppet gjennom nåløyet. Universitetet i Oslo leder fire av prosjektene.

Publisert 26. juni 2015 11:29

Fem toppforskningsmiljøer i språk, psykologi, medisin, materialvitenskap og samfunnsøkonomi skal bli enda bedre og hevde seg i verdenstoppen. Universitetet i Oslo gir dem derfor 31,2 millioner kroner ekstra.

Publisert 25. juni 2015 14:15

Studentparlamentets hovudkvarter, Villa Eika kan no kalla seg eit miljøfyrtårn. – Dette har me jobba for i heile valperioden, seier studentpolitikar Tina Alvær.

Publisert 25. juni 2015 10:07

Utlendingsnemdas advokat mener forklaringene til de to NTNU-professorene som vitnet i iranersaken bar preg av at de ønsket å hjelpe stipendiatene sine. Beskyldningene blir blankt avvist.

Publisert 24. juni 2015 14:56

– Akkurat no er det mest risikabelt å vera student eller universitetslærar i Syria og Irak. Det viser rapporten vår «Free to Think», seier Robert Quinn som er dagleg leiar for Scholars at Risk.

Publisert 24. juni 2015 14:27

Hver eneste uke de siste fire årene har det funnet sted angrep mot akademikere og studenter et eller annet sted i verden. — Urovekkende, sier direktøren i Scholars at Risk.

Publisert 23. juni 2015 17:15

Ekteparet Kristine Beate Walhovd og Anders Martin Fjeld på Psykologisk institutt er tildelt UiOs forskningspris for 2015 for forskningen på livsløpsendringer i hjerne og kognisjon.

Publisert 23. juni 2015 16:06

Monica Bakken er tilsatt som ny fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultet. Det vedtok Universitetsstyret i dag.

Publisert 23. juni 2015 15:19

W.C. Brøggers hus (Geologisk museum) på Naturhistorisk museum på Tøyen skal rehabiliterast for 329 millionar kroner. Det vedtok Universitetsstyret samrøystes i dag.

Publisert 23. juni 2015 05:00

Universitetet vil selge boliger og avskaffe Tøyenfondet for å skaffe penger til rehabilitering. En ny masterplan for forvaltning av universitetets eiendomsmasse legges fram for Universitetsstyret 23. juni.

Publisert 22. juni 2015 16:55

Forfallet i W.C. Brøggers hus i Naturhistorisk museum på Tøyen skal stansast. Difor foreslår universitetsdirektøren at Universitetsstyret vedtar ei investering på 329 millionar kroner til naudsynt rehabilitering over fire år.

Publisert 22. juni 2015 15:23

Forskere ved Universitetet i Oslo deltar i det globale prosjektet «Ocean Sampling day». Målet er å finne ut mer om mikroorganismene i havet.

Publisert 22. juni 2015 15:00

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal ha konkrete bevis som peker på hvorfor NTNU-stipendiatene kan kobles til Irans atomprogram.

Publisert 22. juni 2015 12:43

Skal vi bli kvitt plantene som truer norsk natur, må vi vite hvor de vokser. Naturfagsenteret sender skoleklasser og barnehagebarn over hele landet på fotojakt.

Publisert 22. juni 2015 11:45

 — Endringene kommer først på utdanningsområdene, og noe senere på forskning, sier rektor Gunnar Bovim ved NTNU.

Publisert 20. juni 2015 05:00

I 1865 blei slaveriet avskaffa i USA. Samtidig oppstod Ku Klux Klan og lynsjingane av dei frigjorde slavane tok til. For mange afroamerikanske musikarar blei Europa redninga.

Publisert 19. juni 2015 16:04

Unikor blei introdusert av UiO-rektor Ole Petter Ottersen då koret i formiddag avslutta vårsesongen til Lunsj med kultur.

Publisert 19. juni 2015 12:00

NTNU holder av stipendiatstillingene til Hamideh Kaffash og Shahin Akbarnejad til rettssaken mot staten er avgjort, men avslagene på oppholdstillatelse tvinger frem diskriminering.

Publisert 19. juni 2015 05:00

To tusen studenter på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning får automatisk tilsendt en begrunnelse for eksamenskarakteren. Både sensorene og studentene berømmer ordningen.