2018 - Side 6

Publisert 12. okt. 2018 12:51

Dersom du er født inn i en rik familie som bor i et rikt område; hvor bor du og hvem er du da som voksen? Sjansen for at du fortsatt bor i rike omgivelser, og for at du fortsatt er rik og privilegert, er stor.

Publisert 12. okt. 2018 11:07

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er det fakultetet som har flest samarbeidsavtaler med bedrifter. I går signerte de en avtale med DNB om videreutdanning for IT-arkitekter.

Publisert 8. okt. 2018 17:26

Norge bruker 2 % av BNP til forskning og utvikling (FoU) og ligger etter de andre nordiske landene som årlig bruker 3% av BNP. Målet er å øke satsingen, ifølge Langtidsplanen for FoU som ble lagt fram dag.  

Publisert 5. okt. 2018 12:02

Det er ingen kvinner blant de ti best betalte professorene på UiO. Og på lista over de 20 høyst lønnede UiO-ansatte er det kun tre kvinner.

Publisert 5. okt. 2018 10:18

Curt Rice ved OsloMet håper det ikke kommer penger til utviklingsavtalene, mens Svein Stølen ved UiO mener det er et paradoks at de har lavest budsjettvekst. Ved NTNU forventes det økte bevilgninger og midler til Elgeseter gate 10. Dette er alle forventningene fra sektoren til statsbudsjettet for 2019.

Publisert 4. okt. 2018 12:08

Ellen Rees, prodekan for forsking og fast fungerande dekan for dekan Arne Bugge Amundsen på Det humanistiske fakultetet er løyst frå vervet sitt. Grunnen er at ho er ein av dei som har føreslått Frode Helland som motkandidat til sitjande dekan Arne Bugge Amundsen under dekanvalet seinare i haust. – Eg blei overraska, seier HF-dekanen.