Kvinner lønnstapere ved UiO

Det er ingen kvinner blant de ti best betalte professorene på UiO. Og på lista over de 20 høyst lønnede UiO-ansatte er det kun tre kvinner.

Svein Stølen sier han ønsker å endre skjevhetene, men at bakgrunnsårsakene er komplekse.

Foto: Ola Sæther

Øverst på lista over de tjue best betalte UiO-ansatte står rektor Svein Stølen, etterfulgt av universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe og prorektor Gro Bjørnerud Mo. Så må en lete blant mannlige navn for å finne den tredje kvinnen på lista; viserektor Åse Gornitzka.

- Vi ønsker å endre denne skjevheten, men det er et komplekst tema. En del av forklaringen ligger i at det er flest menn i toppstillinger, sier Stølen.

En av åtte dekaner er kvinner

Fem dekaner står på lista over de best betale, og blant dekanene er det ikke så mye som én kvinne å oppdrive.
- Jeg synes det er uheldig at bare én av åtte kvinner er dekaner ved UiO, sier Stølen. Han leder koordineringsgruppen for likestilling og viser til Likestillingsrapporten 2017 og Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020.

Til tross for at det settes av 6,5 millioner hvert år til likestillingsarbeid ved UiO hvert år viser Likestillingsrapporten til tall som tyder på at alt ikke går i riktig retning. I 2014 var 37,5 prosent av dekanene kvinner mens det falt til 12,5 prosent i 2017.
- Har du en kommentar til utviklingen?

- Det er vanskelig å regne prosent av et så lite tall som 8, men det er klart at vi gjennom de siste dekanvalgene er gått fra tre av åtte til en av åtte kvinnelige dekaner og det er uheldig. Kvinnelige ledere er et viktig signal i organisasjonen.

Ikke likt betalt for likt arbeid

- Selv om 30 prosent av professorene er kvinner, er ingen av dem på listen over de ti best betalte. Hva tror du dette skyldes?

- Selvfølgelig bør det være lik lønn for likt arbeid, men statistikken viser altså dessverre noe annet. Dette gjelder ved UiO og for de fleste posisjoner og yrker. Og selv om en har samme stillingskategori kan det være at innholdet er ulikt, noe som gjør spørsmålet om likelønn komplekst. En av forklaringene kan være at mannlige professorer får bedre betalt fordi de har lykkes så godt innen forskning at de for eksempel leder store prestisjefylte prosjekter og sentere, sier Stølen.

Kvinner i topplederstillinger ved UiO tjener 92,6 prosent av mannlige toppledere, mens kvinnelige mellomledere tjener 95,9 prosent. Halvparten av førsteamanuensisene ved UiO er kvinner, men en må helt ned til nummer seks på lista over de best betalte i stillingskategorien for å finne en kvinne. I lavere vitenskapelige stillinger er det minimale lønnsforskjeller.

Verdsetting av undervisning

Likestillingsrapporten og handlingsplanen viser til flere tiltak. Ett av dem er å aktivt oppfordre kvinner til å søke til faglige lederstillinger og stille til valg. Andre tiltak er mentorprogram for kvinnelige postdoktorer, og coachinggrupper for kvinnelige førsteamanuensis der målet er karriereutvikling og opprykk til professor.

Stølen begynner å snakke om viktigheten av å verdsette undervisning.
- Vi må ha en lønnspolitikk ved universitetet som også meritterer andre ting enn forskning, som undervisning. Et utvalg som ledes av dekan Aud Tønnesen arbeider med det nå. Før jeg gikk til valg snakket jeg med 50 professorer utenfor eget fakultet, vi endte alltid opp med å snakke om undervisning. På en måte kommer undervisning i skyggen for forskning. Samtidig er engasjementet for undervisning stort.  Vi gikk til valg på å lage utdanningens tiår.

- Hvordan er undervisning koblet til kjønn og likelønn?
- Kvinner er flinkere til å lederansvar for undervisning og andre oppgaver som er mindre meritterende og mindre synlig. Innsatsen på undervisning skal forsterkes. 

Kvinner tjener best i lavere stillinger

Ifølge likestillingsrapporten fra 2017 har det skjedd noen endringer, også i kvinnenes favør. Mens menn i 2015 hadde høyere inntekt i alle stillingskategoriene, så tok kvinnene innpå i 2017 i de laveste stillingskategoriene i administrative og tekniske stillinger.  Først og fremst gjelder det administrative stillinger  hvor kvinneandelen er høy.

Mens en mannlig konsulent eller bibliotekar tjeneste i gjennomsnitt 413 934, så tjente ei kvinne 432 380 kroner. Og en kvinnelig seniorkonsulent, spesialbibliotekar og rådgiver tjener 535 454 kroner, 4000 mer i året enn en mann i samme stilling. I denne gruppa er 76 prosent av de ansatte kvinner.

 

Disse 20 tjener best på hele UiO:

Svein Stølen, rektor, 1,6 millioner kroner
Gunn Elin Aa. Bjørneboe, universitetsdirektør, 1 453 000 kroner
Gro Bjørnerud Mo, prorektor/professor, 1 237 230 kroner
Bård Gjul Harstad, professor, SV,  1 232 300 kroner
Ludvig Magne Sollid, professor, MED, 1 212 829 kroner
Kjetil Storesletten, professor, SV, 1 212 215 kroner
Per Morten Sandset, viserektor/professor, 1 200 000 kroner
Åse Gornitzka, viserektor/professor, 1 189 300 kroner
Morten Dæhlen, dekan, MN,   1 167 400 kroner
Frode Vartdal, dekan, MED, 1 167 400 kroner
Andreas Moxnes, professor, SV, 1 150 000 kroner
Pål Barkvoll, dekan, OD, 1 145 600 kroner
Hans Petter Graver, professor, JUS, 1 124 465 kroner
Bjarne Bogen, professor, MED, 1 124 465 kroner
Herman Wright Cappelen, professor, HF, 1 123 100 kroner
Philippe Collas, professor, MED 1 123 100 kroner
Nils-Henrik von der Fehr, dekan, SV, 1 123 100 kroner
Andreas Føllesdal, professor, JUS, 1 123 100 kroner
Pål Kraft, instituttleder, SV, 1 123 100 kroner
Stian Løvold, instituttleder, MN, 1 123 100 kroner
Dag Michalsen, dekan, JUS, 1 123 100 kroner 

 

Dette er de ti best betalte professorene (rektoratet unntatt):

Bård Gjul Harstad, SV, 1 232 300 kroner
Ludvig Magne Sollid, MED,1 212 829 kroner
Kjetil Storesletten, SV, 1 212 215 kroner
Andreas Moxnes, SV, 1 150 000 kroner

Hans Petter Graver, JUS, 1 124 465 kroner
Bjarne Bogen, MED, 1 124 465 kroner
Herman Wright Cappelen, HF, 1 123 100 kroner
Philippe Collas, MED, 1 123 100 kroner
Andreas Føllesdal, JUS, 1 123 100 kroner
Geir Ulfstein, JUS, 1 102 122 kroner

De ti best betalte førsteamanuensene:

Amer Sehic, OD,  942 455 kroner
Jacob Høigilt, HF, 860 500 kroner
Per Høeg, MN, 815 800 kroner
Tarjei Havnes, SV, 792 700 kroner
Erik Saxegaard, OD,  769 775 kroner
Pia Titterud Sunde, OD,  769 527 kroner
Alexander Refsum Jensenius, HF, 769 100 kroner
Hans Jacob Rønold, OD, 769 100 kroner
Unn Kristin H Haukvik, MED, 746 134 kroner
Kari Birkeland, OD,  746 134 kroner

 

(Listene er basert på UiOs oversikt over lønnen til alle ansatte på UiO våren 2018, som Uniforum har fått innsyn i. Uniforum tar forbehold om at det kan ha skjedd endringer siden da)

Av Lisbet Jære
Publisert 5. okt. 2018 12:02 - Sist endra 16. okt. 2018 16:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere