Debatt - Side 8

Publisert 3. apr. 2017 14:43

Stølen har arbeidet i det skjulte, uten å oppgi hvem som er inkludert og på hvilket grunnlag folk er inkludert eller ekskludert, skriver team Graver, Sandlie og Frich om team Stølen & Mos utdanningsmanifest.

Publisert 3. apr. 2017 14:23

Den faglige autoriteten utøves ved kontroll, noe som gir akademia en splittende karakter og leder universitetet vekk fra dens grunnleggende funksjon som åndsinstitusjon, skriver Heidi Stakset i dette innlegget.

Publisert 3. apr. 2017 13:33

Faglig demokrati er mer enn bare et spørsmål om valgt/ansatt ledelse! Det dreier seg om mye mer, noe jeg prøvde å formidle i mitt tidligere innlegg, skriver sosiologiprofessor Karin Widerberg i sitt svar til Stølen og Sandmo.

Publisert 2. apr. 2017 14:35

Svein Stølen skriver om universitetsdemokratiet og om hvordan han vil være en rektor for alle på UiO.

Publisert 2. apr. 2017 13:58

Stølen har vært markert for valgt rektor – men de lever med uenigheten og legger den til side, med en klar beskjed om at de ikke vil gjøre det til konkret politikk, skriver historieprofessor Erling Sandmo.

Publisert 31. mars 2017 22:38

Det er for meg helt tydelig at for teamet Graver og Sandlie er universitetets autonomi en overordnet verdi som utgjør selve kjernen i deres plattform, skriver sosiologiprofessor og universitetsstyremedlem, Karin Widerberg.

Publisert 31. mars 2017 16:21

NTL UiO mener at det eneste teamet som har det nødvendige engasjementet og viljen til å bevare og styrke universitetsdemokratiet, er Graver, Sandli og Frich. Det skriver Ellen Dalen, som er leder for NTL-UiO i dette innlegget.

Publisert 31. mars 2017 11:47

Team Graver, Sandlie og Frich tilbakeviser i dette innlegget det de kaller Marianne Fyhns påstand om at de ikke holder sine valgløfter.

Publisert 31. mars 2017 10:15

Vi må trene ansatte og studenter i å stå for egen forskning og mening. Det krever et godt ytringsklima som fremelsker debatt snarere enn å undertrykke uenighet, skriver team Stølen & Mo

Publisert 30. mars 2017 22:59

Jeg og mange kolleger med meg mener våre studenter fortjener langt mer enn automatisk begrunnelse, skriver Maranne Fyhn

Publisert 30. mars 2017 22:39

Rektorkandidatene bør svare på hvordan de stiller seg til Open Access. Det mener sentrale personer ved Universitetsbiblioteket.

Publisert 29. mars 2017 12:29

Vi er klar over at studentene over lang tid har stilt krav om å få samtidig begrunnelse, og at dette like mange ganger er avvist av universitetet. Hadde den offentlige forvaltning fått bestemme, ville vi neppe som borgere heller hatt krav på begrunnelse for offentlige vedtak, skriver rektorkandidat Hans Petter Graver.

Publisert 28. mars 2017 13:59

«Et levende universitetsdemokrati forutsetter også at de som har stemmerett bruker den», skriver team Stølen & Mo i dette svaret til Kristian Gundersen.

Publisert 28. mars 2017 11:44

Det kan finnes løsninger som gir studentene bedre tilbakemelding enn individuell begrunnelse. Selv har jeg god erfaring med å invitere studentene til plenumsgjennomgang av eksamensoppgavene etter at sensuren har falt, skriver Solveig Kristensen, prodekan for studier ved MN-fakultetet.

Publisert 27. mars 2017 16:59

UiO bør dermed være mye mer enn et miljøfyrtårn: UiO bør være et bærekraftsfyrtårn. Det er oppfordringen fra jussprofessor Beate Sjåfjell til rektorkandidatene Hans Petter Graver og Svein Stølen.

Publisert 25. mars 2017 10:49

Innlegget til OUS-advokat Arne Moland inneholder en rekke ubegrunnede anklager. Det skriver professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk i tilsvaret til kritikken mot ham og forskningsombud Peter Kierulf.

Publisert 24. mars 2017 15:11

Når sensuren leveres nekter administrativt personell å registrere karakterene, og insisterer i stedet på at de skal beregnes via programvaren. Det innebærer bevisst feilaktig karaktergivning ved at mye vurderingsinformasjon kastes, skriver dr.ing. Einar Belsom ved Høgskolen i Oslo og Akershus i dette innlegget.

Publisert 24. mars 2017 11:47

"Uniforum har valgt å opptre som mikrofonstativ for Solbakk og Kierulf", skriver OUS advokat Arne Moland.

Publisert 24. mars 2017 01:00

Dersom det hadde vært enkelt å komme fram til en løsning som fjernet all midlertidighet, ville problemet for lengst vært løst, skriver team Stølen & Mo.  

Publisert 23. mars 2017 04:00

Universitetene kan fort bli forskningshoteller der flertallet av forskerne er ansatt på kortvarige kontrakter, frykter Steinar A.Sæther og Belinda Eikås Skjøstad i Forskerforbundet ved UiO.

Publisert 22. mars 2017 21:40

En tett og god dialog vil være ekstra viktig for det videre arbeidet med land i sør, ettersom vi her møter en verden og et felt i rask endring, skriver team Stølen & Mo i et svar til nord-sør-utvalget ved UiO.

Publisert 22. mars 2017 13:18

Inspirert av måten deltakelse i de viktigste organene i antikkens Athen ble sammensatt, vil vi foreslå en årlig samling av studenter og ansatte der deltakerne er plukket ut ved et tilfeldig utvalg som sikrer bred representasjon.skriver team Graver, Sandlie og Frich.

Publisert 22. mars 2017 04:00

Livsvitenskap produsert på UiO kan erstattes av import, men det kan ikke samfunnsvitere, historikere og jurister med ekspertise på Norge, skriver student og tidligere professor Arnved Nedkvitne.

Publisert 21. mars 2017 14:30

Et godt rektorat for UiO er et som kjenner, respekterer og kan arbeide med det meningsmangfoldet vi finner på vårt eget universitet, skriver team Stølen & Mo i et svar til Kristian Gundersen.

Publisert 21. mars 2017 14:07

Utformingen av konkrete tiltak for bedre arbeidsforhold for de ansatte må gjøres i tett samarbeid med de ansattes representanter, det er viktig at det kommende rektoratet prioriterer partssamarbeidet høyt, skriver Ellen Dalen, leder for NTL UiO.