Debatt - Side 8

Publisert 25. mars 2017 10:49

Innlegget til OUS-advokat Arne Moland inneholder en rekke ubegrunnede anklager. Det skriver professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk i tilsvaret til kritikken mot ham og forskningsombud Peter Kierulf.

Publisert 24. mars 2017 15:11

Når sensuren leveres nekter administrativt personell å registrere karakterene, og insisterer i stedet på at de skal beregnes via programvaren. Det innebærer bevisst feilaktig karaktergivning ved at mye vurderingsinformasjon kastes, skriver dr.ing. Einar Belsom ved Høgskolen i Oslo og Akershus i dette innlegget.

Publisert 24. mars 2017 11:47

"Uniforum har valgt å opptre som mikrofonstativ for Solbakk og Kierulf", skriver OUS advokat Arne Moland.

Publisert 24. mars 2017 01:00

Dersom det hadde vært enkelt å komme fram til en løsning som fjernet all midlertidighet, ville problemet for lengst vært løst, skriver team Stølen & Mo.  

Publisert 23. mars 2017 04:00

Universitetene kan fort bli forskningshoteller der flertallet av forskerne er ansatt på kortvarige kontrakter, frykter Steinar A.Sæther og Belinda Eikås Skjøstad i Forskerforbundet ved UiO.

Publisert 22. mars 2017 21:40

En tett og god dialog vil være ekstra viktig for det videre arbeidet med land i sør, ettersom vi her møter en verden og et felt i rask endring, skriver team Stølen & Mo i et svar til nord-sør-utvalget ved UiO.

Publisert 22. mars 2017 13:18

Inspirert av måten deltakelse i de viktigste organene i antikkens Athen ble sammensatt, vil vi foreslå en årlig samling av studenter og ansatte der deltakerne er plukket ut ved et tilfeldig utvalg som sikrer bred representasjon.skriver team Graver, Sandlie og Frich.

Publisert 22. mars 2017 04:00

Livsvitenskap produsert på UiO kan erstattes av import, men det kan ikke samfunnsvitere, historikere og jurister med ekspertise på Norge, skriver student og tidligere professor Arnved Nedkvitne.

Publisert 21. mars 2017 14:30

Et godt rektorat for UiO er et som kjenner, respekterer og kan arbeide med det meningsmangfoldet vi finner på vårt eget universitet, skriver team Stølen & Mo i et svar til Kristian Gundersen.

Publisert 21. mars 2017 14:07

Utformingen av konkrete tiltak for bedre arbeidsforhold for de ansatte må gjøres i tett samarbeid med de ansattes representanter, det er viktig at det kommende rektoratet prioriterer partssamarbeidet høyt, skriver Ellen Dalen, leder for NTL UiO.

Publisert 20. mars 2017 16:37

For oss er valgt ledelse et verdispørsmål som henger sammen med vårt syn på akademisk frihet og universitetets rolle, skriver team Graver, Sandlie og Frich i et svar til Kristian Gundersen i dette innlegget.

Publisert 20. mars 2017 10:16

Noen ganger gjør god journalistikk en forskjell. Det krever både kunnskaper og vilje til maktgransking, skriver Uniforums gjesteskribent Sigurd Allern.

Publisert 19. mars 2017 18:44

Som rektorat vil vi sørge for at UiO beholder sin framtredende rolle i det nye akademiske landskapet som er i ferd med å dannes, skriver team Stølen & Mo.

Publisert 19. mars 2017 13:54

Vi bør i enda større grad tydeliggjøre at UiO skal bruke sin innkjøpsmakt, skriver team Graver, Sandlie og Frich.

Publisert 18. mars 2017 11:45

Vi mener at det bør vurderes om mandatet for utvalget for nord-sør-samarbeidet bør endres til å bli et utvalg for UiOs oppfølgning av bærekraftsmålene, skriver team Graver, Sandlie og Frich.

Publisert 17. mars 2017 10:31

Team Stølen & Mo lover Beate Sjåfjell, Jonas Nilsen og andre klimaforkjempere på UiO at vi som nytt rektorat skal vri offentlige anskaffelser i en betydelig grønnere retning.

Publisert 16. mars 2017 14:14

Vi må etablere et sett av virkemidler for rekruttering og karriereutvikling spesielt tilpasset gruppen av yngre, lovende forskere fra ph.d. til unge fast tilsatte. Det svarer rektorkandidat Svein Stølen på ett av flere spørsmål fra Nils Chr. Stenseth om mobilitet og gode fagmiljøer.

Publisert 16. mars 2017 13:34

Det er viktig hvordan rektor forholder seg til universitetsdemokrati og fordelingen av makt og ressurser ved UiO, skriver  Kristian Gundersen, vitenskapelig styremedlem i Universitetsstyret. Nå ber han rektorkandidatene svare på konkrete spørsmål.

Publisert 15. mars 2017 23:35

Team Stølen & Mo har som utgangspunkt at en helhetlig personalpolitikk må danne grunnlaget for arbeidet med å videreutvikle UiO.

Publisert 15. mars 2017 15:09

Som leder av internasjonale prosjekter fra 2010 som har bærekraftig næringsliv som mål, er det svært frustrerende at det har vært nær umulig å gjennomføre arrangementer på UiO på en miljømessig og sosialt bærekraftig måte, skriver Uniforum-skribent Beate Sjåfjell.

Publisert 15. mars 2017 14:38

UiO må være forankret i de akademiske kjerneverdiene og verdiene i den nordiske samfunnsmodellen, skriver team Stølen & Mo.

Publisert 15. mars 2017 00:07

De som gjør sitt beste må bli verdsatt, det gjelder både innenfor forskning og undervisning, skriver rektorkandidat Hans Petter Graver. Innlegget er et svar på utfordringen fra professor Nils Chr. Stenseth.

Publisert 14. mars 2017 23:25

Hvordan skal UiO håndtere dilemmaet med at nord-sør-samarbeid kanskje ikke vil gi like mange høyt rangerte publikasjoner som det som er tilfellet i samarbeid med gode universiteter i den vestlige verden? spør Brita Stedje og Anette Løken.

Publisert 14. mars 2017 13:24

Vi har ikke sådd tvil om Stølen & Mo sin ærlighet og integritet, skriver team Graver, Sandlie og Frich.

Publisert 14. mars 2017 10:12

Team Stølen & Mo kommenterer i dette innlegget endringen av en formulering i plattformen til team Graver, Sandlie og Frich.